Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 1/2014

Obec a finance, č. 1/2014

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 1/2014

Nová vláda - obce se nám vytrácejí

 • Komentář k jmenování nové vlády a k přípravě jejího programového prohlášení z pohledu potřeb obcí

Financování evropských fondů

 • Zamyšlení nad končícím programovacím období EU a stav čerpání fondů včetně výhledu

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK

Co letos čeká tajemníky

 • Aktivity Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů v dvacátém roce jejich existence

Nové období - nové úkoly

 • Rozhovor s předsedkyní Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Miladou Halíkovou

Hospodaření krajů

 • Příjmy, výdaje a dluhy krajských samospráv včetně jejich vývoje analyzuje Ing. Věra Kameníčková

Odměny členů zastupitelstev

 • Seznámení s novelou nařízení vlády, která vrací odměny zastupitelů na úroveň roku 2010

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů

Daňové příjmy většinou obcí potěšily

 • Na avizované změny daňových zákonů od roku 2015 upozorňuje Ing. Jaroslava Kypetová

Pokus o kompenzaci

 • Poslanci se pokusili kompenzovat dopady RUD malým obcím s velkým katastrem

Rating obcí

 • Hodnocení důvěryhodnosti obcí a její vývoj v posledních letech včetně rozložení podle krajů

Informace MMR

 

Nové vedení ministerstva

 

Organizační změny

 

Metodika veřejných zakázek

 

Vesnice roku

 

Poštovní služby je nutno zachovat

 

Analýza bytových projektů v Praze

 • Územní analýzu developerských bytových projektů v hlavním městě provádí Mgr. Michal Němec

Územní rozvoj a role analýzy

 

Svazkové školy

 

Kvalitativní charakteristiky výstavby

 • Kvalitativní charakter výstavby rodinných domků v dlouhodobém pohledu komentuje RNDr. Jiří Klíma

Protipovodňová ochrana

 • Možnosti financování protipovodňových opatření uvádí Ing. Mgr. David Sláma

Hospodaření s majetkem obcí

 • Vlastnictví obecního majetku je základem pro dobré hospodaření obcí uvádí doc. Ing. Jaroslav Pilný

Rozpočtová odpovědnost

 • Legislativní problémy úpravy rozpočtové odpovědnosti

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky z obcí, měst a krajů odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Obce nový občanský zákoník

 • Výklad přechodných ustanovení nového občanského zákona vysvětluje Mgr. Viktor Kalabza

Rozbor nákladů sociálních služeb

 • Jednotlivé typy služeb péče o ohrožené děti hodnotí z hlediska nákladovosti PhDr. Miloslav Macela

Integrované přístupy

 • Novou výzvou pro meziobecní spolupráci jsou integrované přístupy a funkční partnerství, píše Ing. Jan Binek

Litoměřice - udržitelná energetika

 • Koncepce nízkoemisní energetiky a strategický postup města přináší výsledky, sděluje Ing. Eva Vítková

Přestupky proti občanskému soužití

 • K novému záměru úpravy přestupkového zákona se vyjadřuje doc. JUDr. Eva Hrozinková

Soustava studií města

 • Atelier City Upgrade představuje soustavu studií rozvoje města Starý Plzenec

Přeměna brownfieldů

 • V Moravskoslezském kraji mohou obce získat dotaci i výhodný úvěr na přeměnu brownfieldů, uvádí Michal Sobek

Kamerový systém

 • Kamerový systém se záznamem znamená, že se jedná o zpracování osobních údajů, konstatují JUDr. Václav Bartík a JUDr. Eva Janečková

Litva - extrémní slučování obcí

 • Zkušenosti Litvy s extrémním slučováním obcí hodnotí jejich představitelé v zásadě pozitivně

Hospodaření obcí na Slovensku

 • Rozpočtové hospodaření obcí na Slovensku popisuje a hodnotí PhDr. Daniel Klimovský

Krádeže kovů

 • Společná snaha proti krádežím kovů vedla k vydání Obrazového katalobu a metodického postupu

Místní poplatky

 • Problematiku místního poplatku za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí města komentuje Mgr. Jan Břeň

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.