Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 1/2014

Obec a finance, č. 1/2014

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 1/2014

Nová vláda - obce se nám vytrácejí

 • Komentář k jmenování nové vlády a k přípravě jejího programového prohlášení z pohledu potřeb obcí

Financování evropských fondů

 • Zamyšlení nad končícím programovacím období EU a stav čerpání fondů včetně výhledu

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK

Co letos čeká tajemníky

 • Aktivity Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů v dvacátém roce jejich existence

Nové období - nové úkoly

 • Rozhovor s předsedkyní Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Miladou Halíkovou

Hospodaření krajů

 • Příjmy, výdaje a dluhy krajských samospráv včetně jejich vývoje analyzuje Ing. Věra Kameníčková

Odměny členů zastupitelstev

 • Seznámení s novelou nařízení vlády, která vrací odměny zastupitelů na úroveň roku 2010

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů

Daňové příjmy většinou obcí potěšily

 • Na avizované změny daňových zákonů od roku 2015 upozorňuje Ing. Jaroslava Kypetová

Pokus o kompenzaci

 • Poslanci se pokusili kompenzovat dopady RUD malým obcím s velkým katastrem

Rating obcí

 • Hodnocení důvěryhodnosti obcí a její vývoj v posledních letech včetně rozložení podle krajů

Informace MMR

 

Nové vedení ministerstva

 

Organizační změny

 

Metodika veřejných zakázek

 

Vesnice roku

 

Poštovní služby je nutno zachovat

 

Analýza bytových projektů v Praze

 • Územní analýzu developerských bytových projektů v hlavním městě provádí Mgr. Michal Němec

Územní rozvoj a role analýzy

 

Svazkové školy

 

Kvalitativní charakteristiky výstavby

 • Kvalitativní charakter výstavby rodinných domků v dlouhodobém pohledu komentuje RNDr. Jiří Klíma

Protipovodňová ochrana

 • Možnosti financování protipovodňových opatření uvádí Ing. Mgr. David Sláma

Hospodaření s majetkem obcí

 • Vlastnictví obecního majetku je základem pro dobré hospodaření obcí uvádí doc. Ing. Jaroslav Pilný

Rozpočtová odpovědnost

 • Legislativní problémy úpravy rozpočtové odpovědnosti

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky z obcí, měst a krajů odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Obce nový občanský zákoník

 • Výklad přechodných ustanovení nového občanského zákona vysvětluje Mgr. Viktor Kalabza

Rozbor nákladů sociálních služeb

 • Jednotlivé typy služeb péče o ohrožené děti hodnotí z hlediska nákladovosti PhDr. Miloslav Macela

Integrované přístupy

 • Novou výzvou pro meziobecní spolupráci jsou integrované přístupy a funkční partnerství, píše Ing. Jan Binek

Litoměřice - udržitelná energetika

 • Koncepce nízkoemisní energetiky a strategický postup města přináší výsledky, sděluje Ing. Eva Vítková

Přestupky proti občanskému soužití

 • K novému záměru úpravy přestupkového zákona se vyjadřuje doc. JUDr. Eva Hrozinková

Soustava studií města

 • Atelier City Upgrade představuje soustavu studií rozvoje města Starý Plzenec

Přeměna brownfieldů

 • V Moravskoslezském kraji mohou obce získat dotaci i výhodný úvěr na přeměnu brownfieldů, uvádí Michal Sobek

Kamerový systém

 • Kamerový systém se záznamem znamená, že se jedná o zpracování osobních údajů, konstatují JUDr. Václav Bartík a JUDr. Eva Janečková

Litva - extrémní slučování obcí

 • Zkušenosti Litvy s extrémním slučováním obcí hodnotí jejich představitelé v zásadě pozitivně

Hospodaření obcí na Slovensku

 • Rozpočtové hospodaření obcí na Slovensku popisuje a hodnotí PhDr. Daniel Klimovský

Krádeže kovů

 • Společná snaha proti krádežím kovů vedla k vydání Obrazového katalobu a metodického postupu

Místní poplatky

 • Problematiku místního poplatku za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí města komentuje Mgr. Jan Břeň

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.