Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2013

Obec a finance, č. 3/2013

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2013

 

Závěrečný účet územní samosprávy

 • Výsledky hospodaření územních samosprávných celků za rok 2012 jsou bilancovány na základě státního závěrečného účtu celkově i podle krajů a obcí

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK včetně očekávaných událostí

Úpadek obcí

 • O návrhu legislativní úpravy úpadku obcí jedná odborná pracovní skupina, která formuluje řešení   

Obnova po povodních

 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje programy pro obnovu obecního a krajského majetku a pro obnovu bydlení v návaznosti na povodně 2013

Jaká byla činnost SMO ČR

 • Rozhovor s předsedou SMO ČR Danem Jiránkem o činnosti Svazu od posledního Sněmu v roce 2011

Rozvoj meziobecní spolupráce

 • Svaz měst a obcí připravuje projekt, jehož hlavním cílem je vytvořit prostředí a podmínky pro dlouhodobou a systémovou podporu rozvoje meziobecní spolupráce

Zprávy Ministerstva financí

 • Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány krajů, měst a obcí

K hospodaření územních samospráv

 • Rozpočtové hospodaření krajů, obcí a regionálních rad komentuje z pohledu vývoje posledních let Ing. Věra Kameníčková

Rozpočtové hospodaření z pohledu území

 • Státní závěrečný účet ukazuje také územní srovnání některých zprůměrovaných položek rozpočtů samosprávy 

Schvalování účetní závěrky

 • Zastupitelstva obcí nově schvalují také účetní závěrky – jak analyzovat předložené údaje názorně vysvětluje Ing. Jaroslava Kypetová

Nový princip schvalování

 • Z pohledu auditora vysvětluje nový princip schvalování účetních závěrek Ing. Danuše Prokůpková

Informace Ministerstva pro místní rozvoj

Strategie regionálního rozvoje

Program rozvoje obce

Vyfoť projekt

Evropské fondy a venkov

 • Rozhovor s předsedkyní Sdružení místních samospráv Ing. Janou Juřenčákovou o Druhé zlínské výzvě

Tajemníci rokovali v Chomutově

 • Zprávu o jednání tajemníků městských a obecních úřadů předkládá Ing. Ivo Bělonohý

Jak se změní občanský zákoník?

 • Rozhovor s náměstkem ministra spravedlnosti Mgr. Františkem Korbelem o novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník

 • Vliv nového občanského zákoníku na obce komentuje JUDr. Petr Bezouška z hlediska základních změn

Odpovědi na dotazy

 • Praktické problémy financování obcí, měst a krajů – odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Změna nebo nový územní plán?

 • Mají se požadované změny v územním plánu řešit jeho změnou nebo zpracováním nového dokumentu – píše Ing.arch. Vladimír Dujka

Program regenerace památek

 • Význam Programu regenerace památek a jeho výsledky včetně soutěže o Cenu za nejlepší přípravu

Jilemnice – Historické město roku

 • Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu obnovy památek získalo město Jilemnice

Odpadové hospodářství na rozcestí

 • Rozhovor s Mgr. Pavlem Drahovzalem, předsedou Komise životního prostření SMO ČR o dalším směru odpadového hospodářství

Spolupráce základní školy a univerzity

 • Základní škola v obci Mšec spolupracuje s Pedagogickou fakultou brněnské Masarykovy univerzity píše Mgr. Šárka Vondrová

Komplexní architektonické studie

 • Obcí a měst na příkladu města Česká kamenice prezentují představitelé společnosti City Upgrade

Potenciál cestovního ruchu

 • Význam cestovního pro národní hospodářství dokládá ve svém článku Ing. Jana Fischerová

Evropská podpora cestovního ruchu

 • Příklady projektů z oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, podpořených z prostředků evropských fondů

Státní příspěvek na pěstounskou péči

 • PhDr. Miloslav Macela popisuje pravidla financování sociální péče podle nové právní úpravy

Nejčastější nedostatky

 • Při výkonu samostatné působnosti obcí se vyskytuje řada nedostatků – např. při vedení evidence právních předpisů

Místní poplatek 

 • Seriál připravuje Mgr. Jan Břeň a tentokrát se věnuje poplatku za užívání veřejného prostranství

Územná samospráva na Slovensku

 • Druhou část seriálu o samosprávě na Slovensku napsal PhDr. Daniel Klimovský

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.