Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 1/2016

Obec a finance, č. 1/2016

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 1/2016

Finanční konference

 • Celostátní finanční konference v závěru roku ukázala na širokou škálu problémů měst a obcí

Slučování obcí nebo spolupráce

 • O výsledcích průzkumu postojů měst a obcí k slučování a meziobecní spolupráci píše RNDr. Jiří Ježek

Územní rozpočty v roce 2016

 • Hospodaření obcí, predikci daňových příjmů a změnu zákona o rozpočtovém určení daní hodnotí Ing. Miroslav Matej

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů - např. nová právní úprava pojištění vkladů územních samospráv

Má reting obcí význam?

 • Rozbor ratingu všech obcí komentuje Ing. Věra Kameníčková z pohledu časového vývoje i jednotlivých velikostních kategorií

Informace MMR

 • Aktuální informace o nových výzvách v rámci IROP, dotačních programech MMR a nové legislativě

Obec účtuje

 • Na dotazy k účetnictví obcí odpovídá Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy k účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Dodání pozemků v roce 2016

 • Nová pravidla zdaňování DPH při dodání nemovitých věcí komentuje Mgr. Jolana Slabá

Nové možnosti spolupráce

 • Nové možnosti rozvojové spolupráce popisují Ing. Jan Binek a Ing. Zdeněk Šilhan

Kde podnikají živnostníci?

 • Mít v obci živnostníky se vyplatí - rozložení živností komentuje Ing. Věra Kameníčková

Daň z nemovitých věcí

 • Rozdílné výnosy obcí z inkasa daně z nemovitých věcí

Právník roku

 • Titul právník roku v oblasti správního práva získal JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Spolupráce obcí a firem

 • Bořivoj Líbal a Karel Půbal píší o možnostech spolupráce obcí a soukromých společností

Jak soutěžit dodavatele

 • Postup při výběru dodavatele v OP Živnostní prostředí popisuje Eva Rudolfová

Tepelná čerpadla

 • Využití tepelných čerpadel v obci Borová Lada

Moderní veřejné osvětlení

 • Zlepšit technický stav, zajistit úsporu energie a zlepšit podmínky pro bezpečnost umožní LED veřejné osvětlení

Ochrana osobních údajů 46, 47

 • Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí je nutné dodržovat zásady ochrany osobních údajů, píše PhDr. Miloslav Macela

Co čeká veřejné opatrovníky?

 • Bude se konečně řešit finanční podpora veřejných opatrovníků - ptá se Mgr. Jindra Tužilová

Pohled od knihovny

 • Aktivity knihovny roku 2015 v Horznětíně

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti právní poradny města a obcí

Analýza bytových projektů

 • Pravidelnou analýzu bytových projektů v Praze předkládá Mgr. Michal Němec

Budoucnost regionu

 • Dopady útlumu a rozšíření jaderné elektrárny v Dukovanech na rozvoj regionu analyzovala RNDr. Petr Špačková

Vize rozvoje obce Řehlovice

 • Architekti studia City Upgrade zpracovali vizi rozvoje obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem

Inventura Urbanismu

 • Z diskuse odborníků vyplynula řada myšlenek věnovaných venkovu otázce - jak  učit architekty venkovu

Pohled zakladatele

 • Jak vznikal Program obnovy venkova a soutěž vesnice roku popisuje Ing. Jan Kruml

Koordinace územního rozvoje

 • O možnostech obcí, vyjadřovat se k rozvojovým dokumentům píše Ing. arch. Martin Tunka

Vztah obyvatel k obecnímu znaku

 • Obecní znak musí být smysluplně využíván municipální reprezentací, napsal Miroslav Šifta v závěrečné části seriálu o obecních symbolech

Místní poplatky

 • K novele zákona o místních poplatcích píší komentář Mgr. Michal Jantoš a Mgr. Václav Těžký

Úvěry a zápůjčky

 • Úvěry, zápůjčky a ostatní obdobná právní jednání obcí komentuje Mgr. Jan Břeň

Pražské setkání

 • Informaci o setkání zástupců zemí V4 pro oblast veřejné správy podává Mgr. David Sláma

Sdružení tajemníků

 • Pozvání na akce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů v roce 2016

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.