Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 5/2014

Obec a finance, č. 5/2014

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2014

 

Výsledky komunálních voleb

 • Komentář k výsledkům komunálních voleb včetně řady srovnávacích tabulek

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK

Kateřinice - Vesnice roku 2014

 • Zpráva o předání ocenění nejlepším obcím v soutěži, charakteristiky obcí a výsledky zelené a oranžové stuhy

Spolupráce státu a samospráv

 • Mgr. Jana Vildumetzová píše o jednání představitelů Svazu měst a obcí s vládou ČR

Podzimní setkání tajemníků

 • V Přerově se konala valná hromada Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Největší rizika hospodaření

 • Při hospodaření s rozpočtem obcí vzniká řada rizik, které si však obce většinou vytváří samy

Zprávy Ministerstva financí

 • Pro finanční orgány obcí a krajů

Vzdělávání zastupitelů

 • Nutnost pravidelného vzdělávání zastupitelů samosprávných korporací podporuje JUDr. Eva Horzinková

Hospodaření čtyř největších měst

 • Vybrané aspekty hospodaření Prahy, Brna, Ostravy a Plzně rozebírá Ing. Věra Kameníčková

Informace MMR

 

Regionální programy

 

Nový informační systém

 

Veřejná dražba

 

Evropské fondy

 

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Pravidla poskytování dotací

 • V Poslanecké sněmovně je před schválením novela zákona o rozpočtových pravidlech, informuje Ing. David Sláma

Rozpočtové hospodaření obcí

 • Rozbor hospodaření obcí za 1. pololetí letošního roku komentuje Ing. Věra Kameníčková

Podpora venkova

 • Závěry konference Venkov 2014

Katalog auditorů

 • Nabídka služeb auditorů a daňových poradců

Svoz odpadů

 • O levnějším způsobu organizace svozu odpadů na Plzeňsku píše Ing. Jaroslava Kypetová

Neohlásíš? Zaplatíš!

 • Chrastava - problém území s archeologickými nálezy popisuje Ing. Michael Canev

Veletrhy cestovního ruchu v Brně

 

Zákon o liniových stavbách

 • Možnosti a přínosy připravovaného zákona o liniových stavbách popisuje Ing. David Sláma

Odpovědný zastupitel

 • Nový projekt Svazu měst a obcí přináší obcím nové možnosti - např. využití právní poradny

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Odměňování členů zastupitelstva

 • Právní aspekty odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva uvádí Mgr. Ludvík Matoušek

Podpora lokální ekonomiky

 

Sociálně-právní ochrana

 • Standardizaci orgánů sociálně-právní ochrany a praktické přístupy i doporučení uvádí PhDr. Miloslav Macela)

Nové stavby

 • Evropské peníze jsou využívány k podpoře řady projektů v Moravskoslezském kraji - představuje Mgr. Michal Sobek

Vsetín - město budoucnosti

 • Příklad studie architektonického a urbanistického řešení valašského města

Hospodaření s energiemi

 • Výzvy a nové povinnosti pro obce v energetice uvádí Ing. Ivo Bělonohý a Ing. Simon Palupčík

Hospodaření s vodou

 • problematiku hospodaření s dešťovou vodou uvádí na konkrétních příkladech Ing. Ondřej Nehasil

Možnosti nákupu elektřiny

 

Energetická náročnost budov

 • Ing.  Eva Vítková dokladuje, že snižování energetické náročnosti budov vede k úsporám

Správa místních poplatků

 • Seriál o místních poplatcích píše Mgr. Jan Břeň - tentokrát o správě poplatků

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.