Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

Texty nových předpisů ze Sbírky zákonů jsou zařazovány průběžně. Všechny texty jsou na základě smlouvy přebírány z autentických podkladů Ministerstva vnitra ČR.

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období (počínaje rokem 1998) použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

Přístup zdarma.

Obsah nejnovějších částek Sbírky zákonů:

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 134/2020, rozeslána dne 6. 8. 2020

331.ZÁKON ze dne 22. července 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
332.ZÁKON ze dne 22. července 2020 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
333.ZÁKON ze dne 22. července 2020, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
334.ZÁKON ze dne 22. července 2020, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
335.ZÁKON ze dne 22. července 2020 o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
336.ZÁKON ze dne 23. července 2020, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stejnopis částky 134 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 133/2020, rozeslána dne 31. 7. 2020

328.VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2020 o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
329.VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2020 o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
330.Sdělení Ministerstva financí ze dne 21. července 2020 o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Stejnopis částky 133 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 132/2020, rozeslána dne 29. 7. 2020

326.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. července 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
327.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

Stejnopis částky 132 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 131/2020, rozeslána dne 22. 7. 2020

325.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.

Stejnopis částky 131 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 130/2020, rozeslána dne 22. 7. 2020

324.VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2020 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Stejnopis částky 130 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 129/2020, rozeslána dne 16. 7. 2020

323.ZÁKON ze dne 8. července 2020, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 129 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 128/2020, rozeslána dne 15. 7. 2020

322.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. července 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

Stejnopis částky 128 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 127/2020, rozeslána dne 15. 7. 2020

318.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. července 2020 o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
319.VYHLÁŠKA ze dne 2. července 2020, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
320.Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. července 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020–2027, 0,00 %
321.Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 8. července 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Stejnopis částky 127 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 126/2020, rozeslána dne 14. 7. 2020

315.VYHLÁŠKA ze dne 7. července 2020, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
316.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. června 2020 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
317.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23. června 2020 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Stejnopis částky 126 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 125/2020, rozeslána dne 14. 7. 2020

314.VYHLÁŠKA ze dne 7. července 2020, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.

Stejnopis částky 125 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.