Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Ke dni 1. 1. 2024 zanikly dosavadní dvě sbírky – Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv; všechny tzv. akty (tj. zákony, nařízení vlády, vyhlášky, mezinárodní smlouvy a další) se nově zveřejňují v jediné sbírce, a to Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Všechny právní akty jsou v kalendářním roce číslovány v souvislé řadě. Pro vyhledání konkrétního aktu podle jeho čísla použijte formuláře v pravém sloupci.

Přístup zdarma.

Poslední vyhlášené právní akty
(zákony, nařízení vlády, vyhlášky, mezinárodní smlouvy, …)

219/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 271/2022 Sb. 16. 7. 2024
218/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu, ve znění pozdějších předpisů 16. 7. 2024
217/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 28. června 2024, o správné veterinární klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků 16. 7. 2024
216/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 5/2020 Sb., o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin 16. 7. 2024
215/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky 11. 7. 2024
214/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení podle čl. 24 Evropské úmluvy o právní pomoci ve věcech trestních ve znění čl. 6 Druhého dodatkového protokolu k ní 11. 7. 2024
213/2024 Sb.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 15. května 2024 sp. zn. Pl. ÚS 44/23 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Píšť č. 1/2022, o nočním klidu 11. 7. 2024
212/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2024 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 350. výročí úmrtí Karla Škréty 11. 7. 2024
211/2024 Sb.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 15. května 2024 sp. zn. Pl. ÚS 5/24 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 3 ve slovech „2,822násobek“ zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a čl. XXIX zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů 2. 7. 2024
210/2024 Sb.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 15. května 2024 sp. zn. Pl. ÚS 4/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2022 2. 7. 2024
209/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 27. června 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 2. 7. 2024
208/2024 Sb.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 15. května 2024 sp. zn. Pl. ÚS 15/22 ve věci návrhu na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., a článku II zákona č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve zněni pozdějších předpisů 1. 7. 2024
207/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě 1. 7. 2024
206/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru dani z přijmu a o zabráněni daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti 1. 7. 2024
205/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o Oznámení České republiky podle článku 26 odst. 4 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk 20. dubna 1959) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2014/41/EU) 1. 7. 2024
204/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“ 1. 7. 2024
203/2024 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2024 o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023 28. 6. 2024
202/2024 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku 28. 6. 2024
201/2024 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně děti, ve znění pozdějších předpisů 28. 6. 2024
200/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisu, a vyhláška č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů 28. 6. 2024

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.