Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 4/2015

Obec a finance, č. 4/2015

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 4/2015

 

Výsledky soutěže Vesnice roku

 • Kompletní přehled vítězných obcí v krajských kolech soutěže, včetně vyhodnocení celostátního kola

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů - informace a dotazy k novele zákona o rozpočtových pravidlech

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Vývoj rozpočtového hospodaření

 • Bilance hospodaření územních rozpočtů, krajů a obcí za první pololetí 2015

Změna motivačních prvků

 • Zamyšlení Jaroslavy Kypetové nad možnými změnami motivačních prvků v rozpočtovém určení daní

Daň z nemovitostí

 • Vývoj výnosů daně z nemovitostí a dopady do jednotlivých velikostních skupin obcí hodnotí Věra Kameníčková

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb

Reforma účetnictví

 • Analýzu dopadů reformy účetnictví na obce v Moravskoslezském kraji hodnotí studie týmu vedeného Janou Hakalovou z Vysoké školy báňské v Ostravě

Informace MMR

 • Vyhlášení první výzvy
 • Zákon o veřejných zakázkách

Exkurz do nového zákona

 • Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek komentuje Kristýna Tlustošová

Republikové shromáždění SMS ČR

 • Sdružení místních samospráv ČR zvolilo nového předsedu

Sběrny kovů porušují zákon

 • Česká inspekce životního prostředí při své kontrolní akci zjistila, že každá druhá sběrna porušuje zákon

Je potřeba společně komunikovat

 • Rozhovor s Františkem Luklem, předsedou Svazu měst a obcí ČR o potřebě vzájemné komunikace

Nové vedení SMO ČR

 • Po XIV. Sněmu SMO bylo zvoleno nové předsednictvo, které představujeme

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Bezplatné právní poradny

Obce mají zelenou

 • Ústavní soud vyhlásil nález k oprávnění starosty při ujednávání vedlejších smluvních záležitostí -ů jeho význam komentují Zdeněk Borkovec a Pavel Zahradníček

Princip dobré správy

 • Rozhodovat záležitosti veřejné správy nestraně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě, píše Eva Liberdová

Vyměřování místních poplatků

 • O problematice vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým píše Michal Jantoš a Václav Těžký

Majetkoprávní jednání obce

 • Dary, dotace a některá další majetkoprávní jednání obcí z hlediska práva komentuje Jan Břeň

Územní skladebnost

 • Územní skladebnost veřejné správy bude předmětem harmonizace státní správy, píše David Sláma

Trestní odpovědnost

 • Problematikou trestní odpovědnosti osob činných ve volených orgánech samosprávy se zabývala analýza NSZ

Trestní stíhání zastupitelů

 • Unie obhájců ČR odmítá bagatelizovat problematiku trestního stíhání zastupitelů měst a obcí

Aktivity klientelistických skupin

 • Úryvek z Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2014 otiskujeme bez komentáře

Vize rozvoje obcí

 • Obce Dubice a Dubičky mají zpracovanou vizi svého rozvoje od studia City Upgrade

Regulační plány

 • Vyhlášena výzva k předkládání projektů v IROP

Den českého venkova

 • Informace o semináři k podpoře venkova

Obecní symboly

 • Sémantika a symbolika - co lze vyčíst o obci z jejího znaku, popisuje Miroslav Šifta

Koncepce veřejného osvětlení

 • Unikátní a koncepční projekt renovace veřejného osvětlení v obci Hořice na Šumavě

Spolupráce obcí ve Francii

 • Meziobecní spolupráce ve Francii postoupila do další úrovně, podrobnosti uvádí Jaroslava Kypetová

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.