Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 5/2013

Obec a finance, č. 5/2013

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2013

Výsledky voleb

 • Říjnové mimořádné volby do Poslanecké sněmovny skončily velmi těsným vítězstvím ČSSD

....a co dál?

 • Volební výsledky naznačily složení koaliční vlády. Co nabízí volební programy koaličních stran?

Priority činnosti SMO ČR

 • Zářijový Sněm SMO ČR schválil priority činnosti na období let 2013 - 2015, přinášíme zkrácenou verzi

Jeseník nad Odrou

 • Vítězné obce v soutěži Vesnice roku 2013 převzaly ocenění na slavnostním setkání v Jeseníku nad Odrou

Jubilejní 40. Dny malých obcí

 • Více než 800 starostů a starostek se setkalo na jubilejních Dnech malých obcí v Prostějově a v Praze

Dosavadní vývoj sdílených daní

 • Vývoj sdílených daní v porovnání s loňským rokem a problémy hospodaření obcí podle prezentace Ministerstva financí

Veletrhy GO a REGIONTOUR

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, města  regionů ve zpravodajství ČTK

Nové výzvy pro města a obce

 • Finanční konference SMO ČR se zabývala přípravou na čerpání evropských fondů v období 2014 - 2020 a dalšími tématy

Obce a veřejné zakázky

 • Analýzu veřejných zakázek obcí v členění podle krajů a typů obcí provádí Ing. Věra Kameníčková

Konsolidace hospodářského výsledku

 • Jaký bude konsolidovaný hospodářský výsledek ČR za rok 2014 - bude-li nějaký, uvažuje Ing. Jaroslava Kypetová

300 milionů EUR pro venkov

 • Ministři zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí podepsali převod prostředků pro venkov

Informace MMR

 • Program rozvoje obce
 • Evropské fondy
 • Dotace na územní plány
 • Dedina roka 2013
 • Vyfoť projekt

Čtenáři a čtení

 • Statistické šetření o čtenářích a výsledky soutěže Knihovna roku 2013 - Milín na Příbramsku

Standardy kvality

 • Sociálně právní ochrana dětí je první agendou, na kterou se vztahují standardy kvalit,y píše PHDr. Miloslav Macela

Zveřejnění údajů na webu obce

 • O právní a praktické problematice zveřejňování údajů na internetových stránkách obce píše JUDr. Václav Bártík)

Svobodná výměna názorů

 • Novela tiskového zákona sleduje objektivitu a vyváženost také radničních a krajských periodik

Bytová výstavba

 • Analýza, kterou zpracoval RNDr. Jiří Klíma hodnotí výstavbu bytů v obcích do deseti tisíc obyvatel

Přehrady a povodně

 • Výbor pro územní rozvoj a veřejnou správu Senátu uspořádal seminář o jehož průběhu informuje Ing. Mgr. David Sláma

Procesní modelování

 • Projekt Procesní modelování agend veřejné správy realizuje MV ČR v rámci zvyšování efektivity veřejné správy

Valašské Klobouky

 • Titul Efektivní uživatel modelu CAF jako první úřad v ČR získal Městský úřad ve Valašských Kloboukách

Vize pro České Velenice

 • Skupina mladých architektů City Upgrade zpracovala soustavu studií vize města na česko-rakouské hranici

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky z obcí, měst a krajů odpovídají experti informačně poradenského centra pro zastupitele

Změny ve smluvních vztazích

 • Vybrané prvky nového občanského zákoníku komentuje a osvětluje Mgr. Lukáš Rothanzl

Sdružení tajemníků

 • STMOÚ se stalo přidruženým členem ISMA

Obce a bezpečnost v dopravě

 • Dopravní projekty v Moravskoslezském kraji představuje Michal Sobek

BESIP - strategie a realita

 • Aktuální stav bezpečnosti v silničním provozu

Dobré příklady táhnou

 • Příklady nakládání s odpadem v Belgii a u nás popisuje Ing. Eva Vítková

Katalog auditorů

Financování obcí na Slovensku

 • Financování obcí a fiskální decentralizaci na Slovensku popisuje PhDr. Daniel Klimovský

Místní poplatky

 • Seriál připravuje Mgr. Jan Břeň a tentokrát se věnuje poplatku z ubytovací kapacity

Adopce - forma financování památek

 • Nové trendy v oblasti financování památkové péče

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.