Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 5/2013

Obec a finance, č. 5/2013

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2013

Výsledky voleb

 • Říjnové mimořádné volby do Poslanecké sněmovny skončily velmi těsným vítězstvím ČSSD

....a co dál?

 • Volební výsledky naznačily složení koaliční vlády. Co nabízí volební programy koaličních stran?

Priority činnosti SMO ČR

 • Zářijový Sněm SMO ČR schválil priority činnosti na období let 2013 - 2015, přinášíme zkrácenou verzi

Jeseník nad Odrou

 • Vítězné obce v soutěži Vesnice roku 2013 převzaly ocenění na slavnostním setkání v Jeseníku nad Odrou

Jubilejní 40. Dny malých obcí

 • Více než 800 starostů a starostek se setkalo na jubilejních Dnech malých obcí v Prostějově a v Praze

Dosavadní vývoj sdílených daní

 • Vývoj sdílených daní v porovnání s loňským rokem a problémy hospodaření obcí podle prezentace Ministerstva financí

Veletrhy GO a REGIONTOUR

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, města  regionů ve zpravodajství ČTK

Nové výzvy pro města a obce

 • Finanční konference SMO ČR se zabývala přípravou na čerpání evropských fondů v období 2014 - 2020 a dalšími tématy

Obce a veřejné zakázky

 • Analýzu veřejných zakázek obcí v členění podle krajů a typů obcí provádí Ing. Věra Kameníčková

Konsolidace hospodářského výsledku

 • Jaký bude konsolidovaný hospodářský výsledek ČR za rok 2014 - bude-li nějaký, uvažuje Ing. Jaroslava Kypetová

300 milionů EUR pro venkov

 • Ministři zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí podepsali převod prostředků pro venkov

Informace MMR

 • Program rozvoje obce
 • Evropské fondy
 • Dotace na územní plány
 • Dedina roka 2013
 • Vyfoť projekt

Čtenáři a čtení

 • Statistické šetření o čtenářích a výsledky soutěže Knihovna roku 2013 - Milín na Příbramsku

Standardy kvality

 • Sociálně právní ochrana dětí je první agendou, na kterou se vztahují standardy kvalit,y píše PHDr. Miloslav Macela

Zveřejnění údajů na webu obce

 • O právní a praktické problematice zveřejňování údajů na internetových stránkách obce píše JUDr. Václav Bártík)

Svobodná výměna názorů

 • Novela tiskového zákona sleduje objektivitu a vyváženost také radničních a krajských periodik

Bytová výstavba

 • Analýza, kterou zpracoval RNDr. Jiří Klíma hodnotí výstavbu bytů v obcích do deseti tisíc obyvatel

Přehrady a povodně

 • Výbor pro územní rozvoj a veřejnou správu Senátu uspořádal seminář o jehož průběhu informuje Ing. Mgr. David Sláma

Procesní modelování

 • Projekt Procesní modelování agend veřejné správy realizuje MV ČR v rámci zvyšování efektivity veřejné správy

Valašské Klobouky

 • Titul Efektivní uživatel modelu CAF jako první úřad v ČR získal Městský úřad ve Valašských Kloboukách

Vize pro České Velenice

 • Skupina mladých architektů City Upgrade zpracovala soustavu studií vize města na česko-rakouské hranici

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky z obcí, měst a krajů odpovídají experti informačně poradenského centra pro zastupitele

Změny ve smluvních vztazích

 • Vybrané prvky nového občanského zákoníku komentuje a osvětluje Mgr. Lukáš Rothanzl

Sdružení tajemníků

 • STMOÚ se stalo přidruženým členem ISMA

Obce a bezpečnost v dopravě

 • Dopravní projekty v Moravskoslezském kraji představuje Michal Sobek

BESIP - strategie a realita

 • Aktuální stav bezpečnosti v silničním provozu

Dobré příklady táhnou

 • Příklady nakládání s odpadem v Belgii a u nás popisuje Ing. Eva Vítková

Katalog auditorů

Financování obcí na Slovensku

 • Financování obcí a fiskální decentralizaci na Slovensku popisuje PhDr. Daniel Klimovský

Místní poplatky

 • Seriál připravuje Mgr. Jan Břeň a tentokrát se věnuje poplatku z ubytovací kapacity

Adopce - forma financování památek

 • Nové trendy v oblasti financování památkové péče

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.