Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 1/2013

Obec a finance, č. 1/2013

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 1/2013

 

Kraje na prahu nového volebního období

Představení krajských vlád, nových hejtmanů a podrobné charakteristiky krajů dle studie Vysoké školy ekonomické

Zrcadlo doby

Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK včetně očekávaných událostí

Zprávy Ministerstva financí

Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány krajů, měst a obcí

Umíme výrazně uspořit výdaje

Rozdělení evropských zdrojů

Předseda sněmovního Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny JUDr. Stanislav Polčák informuje o projednávaných dokumentech 

Svaz měst a obcí jednal s vládou

Informace o pravidelném jednání Svazu měst a obcí s členy vlády ČR

Sdružení tajemníků

Akce připravované Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů v roce 2013

Ohlédnutí za XV. finanční konferencí

Zpráva o průběhu XV. finanční konference Svazu měst a obcí, která se konala v závěru loňského roku

Přínosy novely RUD

Přínosy novely zákona o rozpočtovém určení daní přináší Ing. Jaroslava Kypetová rozborem faktů

Rozpočtové určení daní

Grafické schéma rozdělení daní podle novely zákona

Ohlédnutí za rokem 2012

Informace Ministerstva pro místní rozvoj

Vymezení programů

Programy rozvoje obce

Statistika veřejných zakázek

Role měst a obcí

Zhodnocení zpoplatňování hazardu

Ing. Jaroslava Kypetová provádí první zhodnocení nového zpoplatnění hazardu včetně připravované legislativy

Situace na trhu veřejných zakázek

Doc.Ing. Jan Pavel provádí komparaci veřejných zakázek v ČR – srovnává zakázky centrální správy a místních samospráv včetně údajů ze zahraničí

Bankroty podle krajů

Ing. Věra Kameníčková vyhodnocuje statistiky osobních bankrotů dle insolvenčního zákona v členění podle krajů

Novela rozpočtových pravidel

Novelu rozpočtových pravidel a dopad do činnosti územní samosprávy komentují Mgr. Filip Hanzlík a Mgr. Jan Matoušek

Zřizování účtů u ČNB

Praktické rady a doporučení obcím při zřizování povinných účtů u České národní banky formuluje Ing. Markéta Horníčková ze Svazu měst a obcí

Proměny zastupitelstev obcí

Změny v obecních zastupitelstvech komentuje Mgr. Josef Bernard na základě kompletní databáze kandidátů

ISO 9001 – řešení pro města a obce?

Virtuální diskuzi u kulatého stolu o nástrojích zvyšování kvalitu veřejné správy moderuje Ing. Ivo Bělonohý

Sociálně-právní ochrana dětí

Zásady standardizace výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí komentuje PhDr. Miloslav Macela

Odpovědi na dotazy

Praktické problémy financování obcí, měst a krajů – odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele a další odborníci

Evropské peníze v regionech

Ukázky realizovaných projektů podpořených z evropských zdrojů prezentují regiony Moravskoslezsko a Střední Morava

Definovat procesy a zabezpečit prostředky

Ing. Ondrej  Železník a Ing. Jana Rosičová prezentují zkušenosti ze Slovenska

Místní poplatek ze psů

Mgr. Jan Břeň komentuje zákonnou úpravu místních poplatků

Litoměřice: Ekologie ve všech pádech

O využití geotermální energie píše Ing. Eva Vítková

Nejčastější nedostatky

Metodické pokyny Ministerstva vnitra upozorňují na hlavní případy porušení zákona – podrobněji o náležitostech zápisu z jednání zastupitelstva

Venkovské stavby 2012

 

Samostatná příloha

Veřejná správa online 1/2013

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.