Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance č. 4/2017

Obec a finance č. 4/2017

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

Obsah č. 4/2017

Vesnice roku 2016

 • Výsledky celostátního kola soutěže včetně představení vítězných obcí v krajích

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Daňové příjmy rostou

 • Státní rozpočet za první pololetí dosáhl nejlepšího výsledku hospodaření od roku 1993

Volné finanční prostředky

 • Efektivního zhodnocení volných finančních zdrojů dosahují správou svých financí v Táboře

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu

Vybrané ukazatele hospodaření krajů

 • Ve volebním roce porovnává Věra Kameníčková výsledky hospodaření krajů za poslední období

Informace MMR

 • Nové výzvy
 • Národní elektronický nástroj
 • Sociální bydlení

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb

Motivace v daňových příjmech

 • Úvaha o motivačním prvku v rozdělování výnosů daní obcím z pera Jaroslavy Kypetové

Rozpočtové určení daní

 • Návrh novely zákona o rozpočtovém určení vrací motivační prvek a zvyšuje kritéria počtu žáků

Nejen administrativní členění

 • Na řadu problémů komunální legislativy a potřebu jejich řešení upozorňuje Petr Jüptner

Zásadní změny zákona

 • Obsah a zásadní změny zákona o veřejných zakázkách (1. část) představuje Petr Bláha

Na co si dát pozor

 • při zadávání veřejných zakázek upozorňují Barbora Skalle a Kristýna Tlustošová

Nová knihovna

 • V Zubří otevřeli novou knihovnu, kterou představujeme slovem i obrazem

Mýty kolem nočního klidu

 • Nová pravidla pro vydávání výjimek z nočního klidu komentuje Jana Vildumetzová

Přívětivost úřadů

 • David Sláma uvádí kritéria ministerstva vnitra, která sledují přívětivost úřadů

Dostupnost volebních místností

 • Počet volebních okrsků, dostupnost volebních místností a ekonomická náročnost obce

Horké léto

 • Aktivity SMO ČR v letních měsících při hájení zájmů samospráv představuje Štěpánka Filipová

Aktuální témata

 • SMO ČR mj. uspořádal soutěž Architekt obcí a upozornil na nutnost spolupráce s architekty

Životnost autorských děl

 • Pro využívání autorských materiálů obcí je nutné mít určitá pravidla, píše Jan Vobořil

Financování sociálních služeb

 • Roli obcí při financování sociálních služeb vyrovnávací platbou charakterizuje Karel Zuzka

Profesionalizace DSO

 • Při spolupráci obcí v rámci DSO je třeba přejít od formální k profesionální úrovni, píše Lukáš Vlček

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny

Sociální bydlení

 • Miloslav Máčela komentuje třetí legislativní pokus o právní úpravu sociálního bydlení

Strategické plánování

 • PhDr. Vít Skála se zabývá tvorbou strategického plánu z pohledu malých obcí

Účast obce v dražbě

 • Rovné postavení při dražbě získaly obce od 1. července, popisuje Václav Chmelík

Inventarizace

 • Inventarizace je klíčový nástroj účetnictví - nedostatky věcné i formální popisuje auditor Pavel Chmelík

Daňové odpisy

 • Daňové odpisy svěřeného majetku u příspěvkových organizací a DSO rozebírá Monika Švec Bušovská

Figury v obecných znacích

 • Miroslav Šifta pokračuje v seriálu textů o významu obecních znaků pro komunální sféru

Lhůta pro stanovení poplatku

 • Smysl a účel lhůty pro stanovení místního poplatku vysvětlují Michal Jantoš a Václav Těžký

Obce a právo stavby

 • Obecní zřízení upravuje působnost zastupitelstva, pokud jde o právo stavby, píše Jan Břeň

Mezinárodní summit

 • Mezinárodní setkání komunálních manažerů organizovalo Sdružení tajemníků ČR

Daňové úlevy

 • Vlastnické bydlení a daňové úlevy v evropských zemích porovnává Radomír Kruczek

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.