Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 2/2014

Obec a finance, č. 2/2014

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 2/2014

 

Programové prohlášení vlády

 • Podrobnější seznámení s Programovým prohlášením vlády v členění podle resortů

41. Dny malých obcí

 • Na jarních Dnech malých obcí zazněly informace z několika ministerstev a institucí

Pohled ze Sněmovny

 • O cestovním ruchu a zákonu o zveřejňování smluv píše Dr. Milada Halíková

Informace MMR

 

Hlavně minimalizovat ztráty

 

Turistická sezóna

 

Vesnice roku

 

Zprávy Ministerstva financí

 • Pro finanční orgány obcí a krajů

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK

Hospodaření obcí a investice

 • Ing. Květoslava Botková píše o přístupu obcí k novým investicím

Sdílené daně

 • Vývoj objemu sdílených daní a předpoklady pro letošní rok analyzuje Ing. Věra Kameníčková

Daň z nemovitostí

 • Na nedostatky daně z nemovitých věcí upozorňuje Michael Šefčík a navrhuje řešení

Možnosti evropských fondů

 • Možnosti obcí a měst při využití evropských fondů v nastávajícím období

Rozpočtové určení daní

 • Dopady změn zákona o rozpočtovém určení daní komentuje Mgr. Ing. David Sláma

Obec účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Děti se obcím vyplatí

 • Konkrétní dopad změn kritéria počtu žáků na daňové příjmy obcí v RUD komentuje Ing. Jaroslava Kypetová

Školy a školská zařízení

 • Redakční článek popisuje postavení obcí v regionálním školství a zřizování svazkových škol

Školská právnická osoba

 • Ing. Danuše Prokůpková uvádí poznatky se zaváděním školské právnické osoby

Má vlast

 • Výstava o úctě k domovu a péči o svůj kraj

Sdružení tajemníků

 • Sdružení tajemníků funguje již dvacet let, sérií článků napsali Ing. Ivo Bělonohý a PhDr. Miloslav Macela

Obecní zpravodaje

 • O postavení a významu obecních zpravodajů píše ve světle novely tiskového zákona PhDr. Michaela Černá

Zaměstnanost - klíčový úkol

 • V projektech nastávajícího období je prioritou zaměstnanost, píše Ing. arch. Jan Florian

Cena územního plánu

 • Tvorba územního plánu je pro obce také úvahou o hospodárnosti píše Ing. arch. Martin Tunka

Bytová výstavba

 • RNDr. Jiří Klíma rozebírá výsledky bytové výstavby podle krajů v letech 1997 - 2013

Jílové u Prahy

 • O hospodaření města se starostkou Mgr. Květou Halanovou

Informace o činnosti

 • Ing. Jana Juřenčáková píše o činnosti SMS ČR

Nakládání s nemovitostmi

 • Nakládání s nemovitostmi z hlediska zákona o obcích popisují Mgr. Viktor Kalabza a JUDr. Mgr. Lukáš Váňa

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky z obcí, měst a krajů odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Když obce spojí síly

 • Realizované projekty obcí v Moravskoslezském kraji

Vize rozvoje obce

 • Atelier City Upgrade představuje soustavu studií rozvoje obce Sibřina a Stupice

Technologicky moderní skládka

 • Opatření samosprávných obcí na Slovensku z pohledu hodnocení expertů

Místní poplatky

 • Problematiku místního poplatku za komunální odpad komentuje Mgr. Jan Břeň

Veřejná osobní doprava

 • Přehled legislativní úpravy veřejné osobní přepravy komentuje Mgr. Ing. David Sláma

Příklad, který táhne

 • O poskytování služby občanům formou právní pomoci v Praze 13 píše Ing. Eva Vítková

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.