Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 2/2015

Obec a finance, č. 2/2015

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 2/2015

 

Zastavme legislativní hurikán

 • Zabránit živelným změnám zákonů, to je názor obcí a měst, který zaznívá na krajských setkáních starostů, pořádaných Svazem měst a obcí

Dny malých obcí

 • 43. Dny malých obcí navštívilo v jarním termínu více než osm set starostů a starostek, které čekal zajímavý program

Veřejné zakázky a sociální bydlení

 • Rozhovor na aktuální témata s předsedkyní sněmovního Výboru pro veřejnou správu PaedDr. Miladou Halíkovou

Celostátní seminář tajemníků

 • Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů pořádá Seminář a valnou hromadu v Českých Budějovicích

Zrcadlo doby

 • Aktuální informace z obcí, měst a regionů

Obecní dotace - komár s velbloudem

 • Obecní dotace jsou zbytečně regulovány a jejich pravidla se bez přípravy mění, píše Ing. Jaroslava Kypetová

Zachovejme zdravý rozum

 • K novele malých rozpočtových pravidel se vyjadřuje poslanec Vladislav Vilímec

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

 • Nové zákony by měly hlídat zadluženost všech veřejných institucí včetně obcí, informuje Ing. Miroslav Matej

Obce a dotace EU

 • Obce v období 2008-2014 získaly z EU téměř osmdesát miliard korun, píše Ing. Věra Kameníčková

Čerpání dotací

 • Kraje získaly z evropských fondů podle čerpání v krajích hodnotí Ing. Věra Kameníčková

IROP a obce

 • Na co se mají připravit obce s Integrovaným regionálním operačním programem upozorňuje Ing. Miloš Ciniburk

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing.Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Informace MMR

Aktuální informace

Energie a bydlení

 

Evropský Výbor regionů

 • Výbor regionů zvolil nového předsedu a jednal o odpadech

Koncepce sociálního bydlení

 • Obsáhlý materiál představuje návrh strategické části Koncepce sociálního bydlení - principy, zásady fungování a postupné cíle

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Odměny členům zastupitelstva

 • Informace o novelizaci nařízení vlády z dílny Ministerstva vnitra

Novelizace shromažďovacího práva

 • JUDr. Kateřina Jamborová a Mgr. Jan Potměšil se vyjadřují k připravované novelizaci shromažďovacího práva

Hrubá Vrbka

 • vize rozvoje malé vesnice na Hodonínsku využívá bohaté kulturní dědictví Moravského Slovácka

Tranformace pobytových služeb

 • Ekonomické a procesní aspekty tranformace pobytových služeb v oblasti sociální péče rozebírá PhDr. Miloslav Marcela

Správa místních poplatků

 • Seriál o místních poplatcích píše Mgr. Jan Břeň - tentokrát o odvolacím řízení

Sídliště - jak dál

 • Současné problémy sídlišť a možnosti jejich řešení popisují Ing. arch. Michal Kohout a Ing. arch. Filip Tittl a Ing. arch. David Tichý

Koncepce veřejného osvětlení

 • Unikátní a koncepční projet renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích

Čerpání dotací

 • Obce jsou tahouny pokud jde o čerpání evropských peněz v Moravskoslezském kraji

Další zvýšení administrativy

 • Ministerstvo dopravy navrhuje nelogický posun pravomocí, kritizuje Mgr. Ing. David Sláma

Proměny moravského venkova

 • Obnovu vesnic na jižní Moravě dokumentuje Ing. Jan Kruml

Obecní znak

 • Miroslav Šifta se rozepisuje o symbolech obce v teoretické i praktické rovině

Graffiti trápí města

 • Trvalá bolest se už stěhuje i do přírody

Úspory energie

 • Sociologický výzkum říká, že lidé chtějí úspory energie

Hospodaření s vodou

 • Problematikou hospodaření s dešťovou vodou se zabývala mezinárodní konference Počítáme s vodou

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.