Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2015

Obec a finance, č. 3/2015

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2015

 

Zrcadlo doby

 • Aktuální informace z obcí, měst a regionů

XIV. sněm SMO ČR

 • Volební sněm Svazu měst a obcí schválil změnu stanov, zvolil novou radu a schválil priority činnosti

Priority činnosti

 • Dokument určující hlavní směry a úkoly přestavitelů obcí a měst do roku 2017

Jarní seminář tajemníků

 • V Českých Budějovicích jednali tajemníci městských a obecních úřadů na celostátním semináři

Čerpání evropských peněz

 • O čerpání peněz z evropských fondů, o veřejných zakázkách a novelizaci zákonů hovoří PaedDr. Milada Halíková

Hospodaření územních samospráv

 • Dle státního závěrečného účtu je vyhodnoceno hospodaření územních samosprávných celků

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů

Vývoj celkového dluhu

 • Rozbor zadlužení samospráv, zejména obcí a měst, ale také současné zadlužení krajů

Rozpočtové hospodaření krajů

 • Bilance hospodaření krajů v loňském roce, příjmy a výdaje, přehled transferů

Hospodaření obcí v roce 2014

 • Podrobný rozbor hospodaření obcí v příjmové i výdajové části rozpočtů roku 2014 a hospodaření regionálních rad

Hospodaření podle velikostních skupin

 • Vývoj obecních rozpočtů, jejich příjmy a výdaje podle velikostních skupin obcí hodnotí Ing. Věra Kameníčková

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Inkaso DPH

 • Na výkyvy v inkasu daní by měly být obce včas upozorněn, na důsledky  upozorňuje Ing. Jaroslava Kypetová

Nejde jen o znalost zákona

 • Rozhovor s náměstkem ministra vnitra pro státní službu Josefem Postráneckým o služebním zákonu

Informace MMR

 • Pokrok v čerpání evropských fondů
 • Komunitní domy seniorů
 • Evropský Habitat v ČR

Dotace pro obce

 • O možnosti využití dotací z Operačního programu Životní prostředí píše Ing. Petra Crlíková

Strukturální fondy

 • Použití evropských fondů pro podporu hasičů komentuje JUDR. František Vavera a Ing. Vladimíra Kracíková

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Bezplatné právní poradny

Korekce dle rozpočtových pravidel

 • Právní analýza korekcí - nevyplacení celé dotace, z pera Mgr. Michala Bouška

Česká pošta

 • Rozhovor s generálním ředitelem České pošty, Ing. Martinem Elkánem

Obce a sociální politika

 • Role obcí při naplňování sociální politiky je nenahraditelná, píše PhDr. Miloslav Macela

Vize rozvoje obcí

 • Obce Stadice a Nové Stadice mají zpracovanou vizi svého rozvoje v duchu historických tradic

Obecní symboly

 • Příběh vzniku obecního grafického symbolu popisuje ve svém seriálu Miroslav Šifta

Rozvoj veřejné správy

 • Implementace Strategického rámce rozvoje veřejné správy je předmětem textu Ing. Davida Slámy

Seniorský cohousing

 • Seniorské bydlení a přístupy u nás i ve světě uvádí Ing. arch. David Tichý

Financování obnovy

 • Seminář o financování obnovy kulturních památek včetně příkladů dobré praxe uvádí Ing. arch. Kamila Matoušková

Dotace pro památky

 • Zkušenosti z obnovy památek ve Spáleném Poříčí popisuje starosta Pavel Čížek

Historické město roku

 • Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace a titul historické město roku získalo město Cheb

Koncepce veřejného osvětlení

 • Unikátní a koncepční projekt renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích - Nivnice

Evropské projekty

 • V Moravskoslezském kraji se uskuteční cesta koloběžkářů po realizovaných projektech podpořených EU

Poskytování informací

 • O využití práva informace v oblasti místních poplatků píše Mgr. Václav Těžký

Převody nemovitého majetku

 • Právní aspekty převodu nemovitého majetku obcí rozebírá Mgr. Jan Břeň

 

 

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.