Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2015

Obec a finance, č. 3/2015

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2015

 

Zrcadlo doby

 • Aktuální informace z obcí, měst a regionů

XIV. sněm SMO ČR

 • Volební sněm Svazu měst a obcí schválil změnu stanov, zvolil novou radu a schválil priority činnosti

Priority činnosti

 • Dokument určující hlavní směry a úkoly přestavitelů obcí a měst do roku 2017

Jarní seminář tajemníků

 • V Českých Budějovicích jednali tajemníci městských a obecních úřadů na celostátním semináři

Čerpání evropských peněz

 • O čerpání peněz z evropských fondů, o veřejných zakázkách a novelizaci zákonů hovoří PaedDr. Milada Halíková

Hospodaření územních samospráv

 • Dle státního závěrečného účtu je vyhodnoceno hospodaření územních samosprávných celků

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů

Vývoj celkového dluhu

 • Rozbor zadlužení samospráv, zejména obcí a měst, ale také současné zadlužení krajů

Rozpočtové hospodaření krajů

 • Bilance hospodaření krajů v loňském roce, příjmy a výdaje, přehled transferů

Hospodaření obcí v roce 2014

 • Podrobný rozbor hospodaření obcí v příjmové i výdajové části rozpočtů roku 2014 a hospodaření regionálních rad

Hospodaření podle velikostních skupin

 • Vývoj obecních rozpočtů, jejich příjmy a výdaje podle velikostních skupin obcí hodnotí Ing. Věra Kameníčková

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Inkaso DPH

 • Na výkyvy v inkasu daní by měly být obce včas upozorněn, na důsledky  upozorňuje Ing. Jaroslava Kypetová

Nejde jen o znalost zákona

 • Rozhovor s náměstkem ministra vnitra pro státní službu Josefem Postráneckým o služebním zákonu

Informace MMR

 • Pokrok v čerpání evropských fondů
 • Komunitní domy seniorů
 • Evropský Habitat v ČR

Dotace pro obce

 • O možnosti využití dotací z Operačního programu Životní prostředí píše Ing. Petra Crlíková

Strukturální fondy

 • Použití evropských fondů pro podporu hasičů komentuje JUDR. František Vavera a Ing. Vladimíra Kracíková

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Bezplatné právní poradny

Korekce dle rozpočtových pravidel

 • Právní analýza korekcí - nevyplacení celé dotace, z pera Mgr. Michala Bouška

Česká pošta

 • Rozhovor s generálním ředitelem České pošty, Ing. Martinem Elkánem

Obce a sociální politika

 • Role obcí při naplňování sociální politiky je nenahraditelná, píše PhDr. Miloslav Macela

Vize rozvoje obcí

 • Obce Stadice a Nové Stadice mají zpracovanou vizi svého rozvoje v duchu historických tradic

Obecní symboly

 • Příběh vzniku obecního grafického symbolu popisuje ve svém seriálu Miroslav Šifta

Rozvoj veřejné správy

 • Implementace Strategického rámce rozvoje veřejné správy je předmětem textu Ing. Davida Slámy

Seniorský cohousing

 • Seniorské bydlení a přístupy u nás i ve světě uvádí Ing. arch. David Tichý

Financování obnovy

 • Seminář o financování obnovy kulturních památek včetně příkladů dobré praxe uvádí Ing. arch. Kamila Matoušková

Dotace pro památky

 • Zkušenosti z obnovy památek ve Spáleném Poříčí popisuje starosta Pavel Čížek

Historické město roku

 • Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace a titul historické město roku získalo město Cheb

Koncepce veřejného osvětlení

 • Unikátní a koncepční projekt renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích - Nivnice

Evropské projekty

 • V Moravskoslezském kraji se uskuteční cesta koloběžkářů po realizovaných projektech podpořených EU

Poskytování informací

 • O využití práva informace v oblasti místních poplatků píše Mgr. Václav Těžký

Převody nemovitého majetku

 • Právní aspekty převodu nemovitého majetku obcí rozebírá Mgr. Jan Břeň

 

 

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.