Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2014

Obec a finance, č. 3/2014

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2014

 

Třetí volby

 • Třetí volby do Evropského parlamentu v ČR se konaly v květnu a nejvíce hlasů získalo hnutí ANO

Společně hájíme zájmy obcí

 • Informace o významu a činnosti Svazu měst a obcí přináší jeho výkonná ředitelka Jana Vildumetzová

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK

Informace MMR

 

Vláda schválila Dohodu o spolupráci

 

Aktuální stav čerpání fondů EU

 

Obec a veřejné dražby

 

Proč nový zákon

 

Než se zase začne měnit RUD

 • Informace o možné změně zákona o rozpočtovém určení daní v souvislosti s motivačními prvky komentuje Ing. Jaroslava Kypetová

Zprávy Ministerstva financí

 • Pro finanční orgány obcí a krajů

Udržitelnost majetku obcí

 • Ing. Květoslava Botková píše o přístupu obcí k novým investicím

Pohéle ze Sněmovny

 • O cenách vodného a stočného jednal Výbor pro veřejnou správu PSP, píše jeho předsedkyně Dr. Milada Holíková

Hospodaření krajů a obcí

 • Státní závěrečný účet územních rozpočtů přináší data o hospodaření krajů a obcí, komentuje Ing. Věra Kameníčková

Regionální rady

 • Regionální rady regionů soudržnosti financují regionální projekty podpořené z Evropských fondů

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Zadluženost místních samospráv

 • Možnosti řízení obecního zadlužení prezentuje Michael Šefčík včetně mezinárodního srovnání a konkrétních návrhů opatření

Územně analytické podklady

 • Na důležitost projednávání územně analytických podkladů obcí upozorňuje Ing. arch. Martin Tunka

Ochrana obecního majetku

 

Sdružení tajemníků

 • Konference Sdružení tajemníků se uskutečnila v Praze v rámci jejich dvacetiletého fungování, píše Ing. Ivo Bělonohý

Program rozvoje venkova

 • Obsáhlé a podrobné hodnocení Programu rozvoje venkova a jeho dopady do rozpočtů obcí včetně řády tabulek a grafů provádí Ing. František Nehel

K dvacátému výročí

 • Soutěž Vesnice roku v programu obnovy venkova probíhá již dvacet let. Nad smyslem a významem obnovy venkova se zamýšlí Ing. Jan Kruml

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Výkon pěstounské péče

 • Účel státního příspěvku na výkon pěstounské péče a některé aspekty jeho využívání komplexně hodnotí PhDr. Miloslav Macela

Nový občanský zákoník

 • Z pohledu nové úpravy občanského práva uvádí několik poznámek, zejména k odlišnému pojetí bytového spoluvlastnictví, Mgr. Ludvík Matoušek

Historické město roku

 • Ve dvacátém ročníku soutěže získala titul Historické město roku 2013 východočeská Chrudim. O soutěži a její historii píše Ing. arch. Kamila Matoušková

Dětem slouží investice

 • Evropské peníze jsou využívány k podpoře projektů sloužících dětem. Moravskoslezské projekty představuje Mgr. Michal Sobek

Davle - vize a studie

 • Romantická atmosféra města na břehu Vltavy se přenáší do studií architektů v prostoru centra, nábřeží i blízkého ostrova s historickým zázemím

Místní poplatky

 • Seriál o místních poplatcích píše Mgr. Jan Břeň - tentokrát o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

Financování veřejné dopravy

 • Systém financování veřejné dopravy zasahuje do všech úrovní veřejné správy. Rozbor prování Mgr. Ing. David Sláma

Malé vodní elektrárny

 • Energie vody a vodních toků se dlouhodobě využívá. O malých vodních elektrárnách píše Ing. Eva Vítková

Rozmístění obyvatelstva ČR

 • Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva komentují RNDr. Jan Müller a RNDr. Jiří Klíma. Text doplňuje řada tabulek a grafů

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.