Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2014

Obec a finance, č. 3/2014

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2014

 

Třetí volby

 • Třetí volby do Evropského parlamentu v ČR se konaly v květnu a nejvíce hlasů získalo hnutí ANO

Společně hájíme zájmy obcí

 • Informace o významu a činnosti Svazu měst a obcí přináší jeho výkonná ředitelka Jana Vildumetzová

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK

Informace MMR

 

Vláda schválila Dohodu o spolupráci

 

Aktuální stav čerpání fondů EU

 

Obec a veřejné dražby

 

Proč nový zákon

 

Než se zase začne měnit RUD

 • Informace o možné změně zákona o rozpočtovém určení daní v souvislosti s motivačními prvky komentuje Ing. Jaroslava Kypetová

Zprávy Ministerstva financí

 • Pro finanční orgány obcí a krajů

Udržitelnost majetku obcí

 • Ing. Květoslava Botková píše o přístupu obcí k novým investicím

Pohéle ze Sněmovny

 • O cenách vodného a stočného jednal Výbor pro veřejnou správu PSP, píše jeho předsedkyně Dr. Milada Holíková

Hospodaření krajů a obcí

 • Státní závěrečný účet územních rozpočtů přináší data o hospodaření krajů a obcí, komentuje Ing. Věra Kameníčková

Regionální rady

 • Regionální rady regionů soudržnosti financují regionální projekty podpořené z Evropských fondů

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Zadluženost místních samospráv

 • Možnosti řízení obecního zadlužení prezentuje Michael Šefčík včetně mezinárodního srovnání a konkrétních návrhů opatření

Územně analytické podklady

 • Na důležitost projednávání územně analytických podkladů obcí upozorňuje Ing. arch. Martin Tunka

Ochrana obecního majetku

 

Sdružení tajemníků

 • Konference Sdružení tajemníků se uskutečnila v Praze v rámci jejich dvacetiletého fungování, píše Ing. Ivo Bělonohý

Program rozvoje venkova

 • Obsáhlé a podrobné hodnocení Programu rozvoje venkova a jeho dopady do rozpočtů obcí včetně řády tabulek a grafů provádí Ing. František Nehel

K dvacátému výročí

 • Soutěž Vesnice roku v programu obnovy venkova probíhá již dvacet let. Nad smyslem a významem obnovy venkova se zamýšlí Ing. Jan Kruml

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Výkon pěstounské péče

 • Účel státního příspěvku na výkon pěstounské péče a některé aspekty jeho využívání komplexně hodnotí PhDr. Miloslav Macela

Nový občanský zákoník

 • Z pohledu nové úpravy občanského práva uvádí několik poznámek, zejména k odlišnému pojetí bytového spoluvlastnictví, Mgr. Ludvík Matoušek

Historické město roku

 • Ve dvacátém ročníku soutěže získala titul Historické město roku 2013 východočeská Chrudim. O soutěži a její historii píše Ing. arch. Kamila Matoušková

Dětem slouží investice

 • Evropské peníze jsou využívány k podpoře projektů sloužících dětem. Moravskoslezské projekty představuje Mgr. Michal Sobek

Davle - vize a studie

 • Romantická atmosféra města na břehu Vltavy se přenáší do studií architektů v prostoru centra, nábřeží i blízkého ostrova s historickým zázemím

Místní poplatky

 • Seriál o místních poplatcích píše Mgr. Jan Břeň - tentokrát o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

Financování veřejné dopravy

 • Systém financování veřejné dopravy zasahuje do všech úrovní veřejné správy. Rozbor prování Mgr. Ing. David Sláma

Malé vodní elektrárny

 • Energie vody a vodních toků se dlouhodobě využívá. O malých vodních elektrárnách píše Ing. Eva Vítková

Rozmístění obyvatelstva ČR

 • Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva komentují RNDr. Jan Müller a RNDr. Jiří Klíma. Text doplňuje řada tabulek a grafů

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.