Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2017

Obec a finance, č. 3/2017

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2017

Hospodaření územních rozpočtů

 • Hospodaření všech územně samosprávných celků v loňském roce skončilo výrazným přebytkem

Obce a dobrovolné svazky

 • Na základě státního závěrečného účtu je hodnoceno samostatně hospodaření všech obcí za rok 2016

Hospodaření krajů

 • Také hospodaření krajských samospráv v loňském roce bylo úspěšné a skončilo přebytkem

Blíží se volby

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Rokování tajemníků

 • Tajemníci městských a obecních úřadů se sešli na svém pravidelném semináři na Vysočině

Zprávy

 • Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

Velikostní skupiny obcí

 • Hospodařením obcí v roce 2016 v členění podle velikostních skupin se zabývá Věra Kameníčková

Informace MMR

 • Návštěva Číny
 • Čerpání evropských fondů
 • Smart Cities

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schniederová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb

Nový zákon

 • Projednávaný nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí komentuje Andrea Vuongová

Analýza systému kontrol

 • Systém kontrol územních celků byl analyzován a rozšiřování kontrol je nežádoucí, píše Vladislav Vilímec

Obce a poskytování dotací

 • K novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se vrací s komentářem Lukáš Glaser

Apel zákonodárcům

 • Sněm Svazu měst a obcí vyzývá zákonodárce k podpoře novely zákona o rozpočtovém určení daní

Aktuální téma

 • Pod hlavičkou SMO ČR se řeší řada aktuálních problémů

Asociace krajů

 • Asociace krajů spolupracuje se Svazem měst a obcí a podporuje společné zájmy samospráv

Biblioweb

 • Informace o činnosti a aktivitách oceněných knihoven v rámci soutěže Biblioweb 2017

Historické město roku

 • Cena za nejlepší realizaci regenerace a titul Historické město roku získalo město Jičín

Benchmarking

 • Příklad využití benchmarkingu pro stanovení příspěvku na výkon veřejné správy uvádí Jana Voldánová

Přívětivý úřad

 • Výsledky průzkumu mezi obcemi a vyhodnocení soutěže o Přívětivý úřad roku 2017

Sociální služby

 • Petr Mach hodnotí dopady novely zákona o sociálních službách na obce

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny

Kdy účtovat úhradu

 • Problematiku úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací rozebírá Tomáš Auer

Snižování regulatorní zátěže

 • Ministerstvo vnitra usiluje o snižování administrativní zátěže obcí a měst

Prevence kriminality

 • Metodika pro postup zpracování bezpečnostních opatření ve školách byla vytvořena na MV ČR

Přestavba vesnic

 • Na konkrétních ukázkách dokumentuje Jan Kruml dobré i špatné příklady přestavby venkovských domů

Strategický plán

 • Návrh strategie rozvoje Jaroměře zpracoval ateliér architektů City Upgrade

Kam směřovat zdroje

 • Při rozvoji obcí je výhodné využít sociální kapitál a názory občanů, píše Vít Skála

Podmínky dotací na bydlení

 • Centrum pro regionální rozvoj informuje o možnostech podpory pro oblast bydlení

Místní poplatky

 • Dopady novely zákona o místních poplatcích komentují Michal Jantoš a Václav Těžký

Poplatek ze psů

 • Poplatek ze psů je nejrozšířenější, ale má i své problémy, píší Michal Jantoš a Václav Těžký

Obce a obchodní společnosti

 • O právním postavení obcí při zakládání obchodních společností informuje Jan Břeň

Podpora výzkumu a vývoje

 • Ministerstvo školství seznamuje s nabídkou OP
 • Věda, výzkum, inovace

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.