Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2017

Obec a finance, č. 3/2017

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2017

Hospodaření územních rozpočtů

 • Hospodaření všech územně samosprávných celků v loňském roce skončilo výrazným přebytkem

Obce a dobrovolné svazky

 • Na základě státního závěrečného účtu je hodnoceno samostatně hospodaření všech obcí za rok 2016

Hospodaření krajů

 • Také hospodaření krajských samospráv v loňském roce bylo úspěšné a skončilo přebytkem

Blíží se volby

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Rokování tajemníků

 • Tajemníci městských a obecních úřadů se sešli na svém pravidelném semináři na Vysočině

Zprávy

 • Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

Velikostní skupiny obcí

 • Hospodařením obcí v roce 2016 v členění podle velikostních skupin se zabývá Věra Kameníčková

Informace MMR

 • Návštěva Číny
 • Čerpání evropských fondů
 • Smart Cities

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schniederová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb

Nový zákon

 • Projednávaný nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí komentuje Andrea Vuongová

Analýza systému kontrol

 • Systém kontrol územních celků byl analyzován a rozšiřování kontrol je nežádoucí, píše Vladislav Vilímec

Obce a poskytování dotací

 • K novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se vrací s komentářem Lukáš Glaser

Apel zákonodárcům

 • Sněm Svazu měst a obcí vyzývá zákonodárce k podpoře novely zákona o rozpočtovém určení daní

Aktuální téma

 • Pod hlavičkou SMO ČR se řeší řada aktuálních problémů

Asociace krajů

 • Asociace krajů spolupracuje se Svazem měst a obcí a podporuje společné zájmy samospráv

Biblioweb

 • Informace o činnosti a aktivitách oceněných knihoven v rámci soutěže Biblioweb 2017

Historické město roku

 • Cena za nejlepší realizaci regenerace a titul Historické město roku získalo město Jičín

Benchmarking

 • Příklad využití benchmarkingu pro stanovení příspěvku na výkon veřejné správy uvádí Jana Voldánová

Přívětivý úřad

 • Výsledky průzkumu mezi obcemi a vyhodnocení soutěže o Přívětivý úřad roku 2017

Sociální služby

 • Petr Mach hodnotí dopady novely zákona o sociálních službách na obce

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny

Kdy účtovat úhradu

 • Problematiku úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací rozebírá Tomáš Auer

Snižování regulatorní zátěže

 • Ministerstvo vnitra usiluje o snižování administrativní zátěže obcí a měst

Prevence kriminality

 • Metodika pro postup zpracování bezpečnostních opatření ve školách byla vytvořena na MV ČR

Přestavba vesnic

 • Na konkrétních ukázkách dokumentuje Jan Kruml dobré i špatné příklady přestavby venkovských domů

Strategický plán

 • Návrh strategie rozvoje Jaroměře zpracoval ateliér architektů City Upgrade

Kam směřovat zdroje

 • Při rozvoji obcí je výhodné využít sociální kapitál a názory občanů, píše Vít Skála

Podmínky dotací na bydlení

 • Centrum pro regionální rozvoj informuje o možnostech podpory pro oblast bydlení

Místní poplatky

 • Dopady novely zákona o místních poplatcích komentují Michal Jantoš a Václav Těžký

Poplatek ze psů

 • Poplatek ze psů je nejrozšířenější, ale má i své problémy, píší Michal Jantoš a Václav Těžký

Obce a obchodní společnosti

 • O právním postavení obcí při zakládání obchodních společností informuje Jan Břeň

Podpora výzkumu a vývoje

 • Ministerstvo školství seznamuje s nabídkou OP
 • Věda, výzkum, inovace

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.