Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 5/2012

Obec a finance, č. 5/2012

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2012

 

 Výsledky krajských voleb

 • Přehled výsledků voleb do zastupitelstev krajů v textové i grafické podobě

38. Dny malých obcí

 • Pravidelné setkání představitelů malých obcí se zástupci resortů z oblasti místní správy

Tajemníci se sešli v Táboře

 • V jihočeském Táboře se na konci října uskutečnilo XXIV. Valné shromáždění a seminář Sdružení tajemníků

Rozdělení evropských zdrojů

 • Pro obce je velmi náročná administrace evropských projektů, říká JUDr. Stanislav Polčák a navrhuje řešení

Místní daně

 • Důležitá publikace pro pracovníky místních úřadů

Hlavní problém - veřejná správa

 • Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí, vidí jako současný hlavní problém dokončení reformy veřejné správy 

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK včetně očekávaných událostí

Obec Řepice převzala titul

 • Vesnicí roku 2012 se stala obec Řepice v Jihočeském kraji, kde se setkali představitelé vítězných obcí ze všech krajů

Zprávy Ministerstva financí

 • Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány krajů, měst a obcí

Finanční audit a restrukturalizace majetku

 • Vlastnictví většího majetku ještě nemusí znamenat vyšší bonitu obce

Územní rozpočty v prvním pololetí

 • Rozbor hospodaření územních samospráv, krajů a obcí za I. pololetí 2012 prezentuje Ing. Věra Kameníčková

Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Delegace MMR v Číně

Novela stavebního zákona

Přechod na smluvní nájemné

Veletrhy cestovního ruchu

 • Veletrh GO a REGIONTOUR se konají 17. – 20.ledna

Význam cestovního ruchu

 • O projektech podpořených z Národního programu cestovního ruchu informuje Ing. Renata Štefanová

Přímá volba starostů

 • Příspěvek k problematice přímé volby starostů napsal PhDr. Petr Jüptner včetně podrobného srovnání s přístupy v jednotlivých zemích Evropy a s kritikou českého modelu

Pojďte si zabojovat s korupcí

 • Zveřejňování informací o dotacích pomůže v boji s korupcí, ale nesmí zvyšovat administrativu píše Ing. Jaroslava Kypetová

9. Národní konference kvality

 • Pozvánka na únorovou konferenci v Brně

Výplaty dotací z UniCredit Bank

 • V prosinci vrcholí dotační platby

Analýza vývoje bytové výstavby

 • Rozbor vývoje výstavby bytů za období 1997 – 2011 komentuje RNDr. Jiří Klíma včetně doplnění grafických příloh

Evropské investice

 • Příklady projektů zaměřených na budování veřejných prostranství v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, realizovaných s podporou evropských prostředků

Odpovědi na dotazy

 • Praktické problémy financování obcí, měst a krajů – odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Místní agenda 21

 • Místní agenda 21 zkvalitňuje správu veřejných záležitostí a zvyšuje kvalitu života, píše Ing. Ivo Bělonohý

Knihovna roku 2012

 • Obec Ratíškovice má knihovnu, která zvítězila v soutěžní kategorii „základní knihovna“ a získala Cenu Ministerstva kultury

Veletrhy ENVIBRNO a URBIS

 • Společný termín brněnských jarních veletrhů

Zpráva o vodním hospodářství

 • Jak na tom jsou veřejné vodovody a kanalizace se dovíme z vládního materiálu o stavu vodního hospodářství, informuje Ing. Eva Vítková

Komunikace je důležitá

 • Potřebná publikace pro veřejnou správu

Katalog auditorů

 • Přehled auditorů a daňových poradců, kteří se zabývají hospodařením územních samospráv

Obce a výkon finanční kontroly

 • Mgr. Jan Břeň popisuje působnost zákona o finanční kontrole včetně hlavních principů kontrolní činnosti

Modernizace elektrických sítí

 • Zrealizovat stavbu nového přenosového zařízení vyžaduje také spolupráci obcí

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.