Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 5/2012

Obec a finance, č. 5/2012

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2012

 

 Výsledky krajských voleb

 • Přehled výsledků voleb do zastupitelstev krajů v textové i grafické podobě

38. Dny malých obcí

 • Pravidelné setkání představitelů malých obcí se zástupci resortů z oblasti místní správy

Tajemníci se sešli v Táboře

 • V jihočeském Táboře se na konci října uskutečnilo XXIV. Valné shromáždění a seminář Sdružení tajemníků

Rozdělení evropských zdrojů

 • Pro obce je velmi náročná administrace evropských projektů, říká JUDr. Stanislav Polčák a navrhuje řešení

Místní daně

 • Důležitá publikace pro pracovníky místních úřadů

Hlavní problém - veřejná správa

 • Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí, vidí jako současný hlavní problém dokončení reformy veřejné správy 

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK včetně očekávaných událostí

Obec Řepice převzala titul

 • Vesnicí roku 2012 se stala obec Řepice v Jihočeském kraji, kde se setkali představitelé vítězných obcí ze všech krajů

Zprávy Ministerstva financí

 • Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány krajů, měst a obcí

Finanční audit a restrukturalizace majetku

 • Vlastnictví většího majetku ještě nemusí znamenat vyšší bonitu obce

Územní rozpočty v prvním pololetí

 • Rozbor hospodaření územních samospráv, krajů a obcí za I. pololetí 2012 prezentuje Ing. Věra Kameníčková

Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Delegace MMR v Číně

Novela stavebního zákona

Přechod na smluvní nájemné

Veletrhy cestovního ruchu

 • Veletrh GO a REGIONTOUR se konají 17. – 20.ledna

Význam cestovního ruchu

 • O projektech podpořených z Národního programu cestovního ruchu informuje Ing. Renata Štefanová

Přímá volba starostů

 • Příspěvek k problematice přímé volby starostů napsal PhDr. Petr Jüptner včetně podrobného srovnání s přístupy v jednotlivých zemích Evropy a s kritikou českého modelu

Pojďte si zabojovat s korupcí

 • Zveřejňování informací o dotacích pomůže v boji s korupcí, ale nesmí zvyšovat administrativu píše Ing. Jaroslava Kypetová

9. Národní konference kvality

 • Pozvánka na únorovou konferenci v Brně

Výplaty dotací z UniCredit Bank

 • V prosinci vrcholí dotační platby

Analýza vývoje bytové výstavby

 • Rozbor vývoje výstavby bytů za období 1997 – 2011 komentuje RNDr. Jiří Klíma včetně doplnění grafických příloh

Evropské investice

 • Příklady projektů zaměřených na budování veřejných prostranství v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, realizovaných s podporou evropských prostředků

Odpovědi na dotazy

 • Praktické problémy financování obcí, měst a krajů – odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Místní agenda 21

 • Místní agenda 21 zkvalitňuje správu veřejných záležitostí a zvyšuje kvalitu života, píše Ing. Ivo Bělonohý

Knihovna roku 2012

 • Obec Ratíškovice má knihovnu, která zvítězila v soutěžní kategorii „základní knihovna“ a získala Cenu Ministerstva kultury

Veletrhy ENVIBRNO a URBIS

 • Společný termín brněnských jarních veletrhů

Zpráva o vodním hospodářství

 • Jak na tom jsou veřejné vodovody a kanalizace se dovíme z vládního materiálu o stavu vodního hospodářství, informuje Ing. Eva Vítková

Komunikace je důležitá

 • Potřebná publikace pro veřejnou správu

Katalog auditorů

 • Přehled auditorů a daňových poradců, kteří se zabývají hospodařením územních samospráv

Obce a výkon finanční kontroly

 • Mgr. Jan Břeň popisuje působnost zákona o finanční kontrole včetně hlavních principů kontrolní činnosti

Modernizace elektrických sítí

 • Zrealizovat stavbu nového přenosového zařízení vyžaduje také spolupráci obcí

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.