Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance č. 3/2018

Obec a finance č. 3/2018

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

 • Hospodaření obcí v roce 2017
  Výsledky hospodaření obcí za rok 2017 a porovnání jednotlivých velikostních skupin /Věra Kameníčková/
 • Rating obcí
  Hodnocení ratingu obcí v roce 2017 a srovnání dle velikostních skupin a podle krajů
 • Výroční konference SMS
  Odborná konference k desetiletému výročí existence SMS ČR ocenila osobnosti místní samosprávy
 • Aktuální informace
  Aktuality z činnosti SMO ČR včetně výsledků ankety o současných potřebách měst a obcí
 • Zrcadlo doby
  Informace z obcí, měst a regionů
 • Radost z pohybu
 • Obce s rozšířenou působností
  Finanční zdraví a rozpočtovou odpovědnost dokumentuje u obcí s rozšířenou působností /Jan Mareš/
 • Zprávy Ministerstva financí
  Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů
 • Analýza matričních úřadů
  Analýza matrik ukázala na rozpory mezi výkonností a finančním příspěvkem, návrhy na řešení /David Sláma/
 • Vzájemná spolupráce a komunikace
  Rozhovor s Jindřichem Kvapilem, starostou obce Koberovy v Libereckém kraji
 • Strategie regionálního rozvoje
  Aktuální stav prací na koncepčním dokumentu pro období po roce 2021 /Zdeněk Opravil/
 • Plánování sociálních služeb
  Konkrétní postup tvorby plánu rozvoje sociálních služeb v území MAS Humpolecko /Vít Skála/
 • Informace MMR
  Evropské fondy
  Podpora venkova
  Státní investiční fond
 • Obec účtuje
  Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schneiderová
 • PO účtuje
  Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb
 • URBIS SMART CITY FAIR
 • Zákon o střetu zájmů
  Několik poznámek k nejbližším oznámením podle zákona o střetu zájmů / Michal Jantoš a Václav Těžký/
 • Setkání tajemníků
  Jarní seminář a členská schůze Sdružení tajemníků
 • Historická sídla
  O letošním ročníku soutěže o titul Historické měst roku píše se znalostí a nadhledem Kamila Matoušková
 • Náklady veřejných rozpočtů
  Výdaje na financování péče o ohrožené děti analyzuje v závěrečné části seriálu Miloslav Macela
 • Odpovědi na dotazy
  Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny
 • Poskytování informací
  Druhá část právního výkladu problematiky obchodních společností zřizovaných obcemi, píše Tomáš Auer
 • Obce a pohřbívání
  Otázka pohřbu člověka a role obcí z pohledu právní úpravy, výklad podává Jan Břeň
 • Přívětivý úřad
  Nejpřívětivější úřad v rámci obcí s rozšířenou působností získal Magistrát v Liberci
 • Domovník – preventista
  Specifický projekt prevence kriminality pro obce a města představuje Tomáš Koníček
 • Registr smluv
  Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné, uvádí Viktor Hřebačka
 • Čekárna - vizitka obce
  Obrázkový přehled a hodnocení čekáren v obcích, které provádí s noblesou Jan Kruml
 • Recyklace odpadu
  Recyklace odpadu, kompostování a odpadní voda jako zdroj energie, to jsou témata textu od Petra Havla
 • Místní poplatek
  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství z pohledu   právní praxe rozebírají Michael Jantoš a Václav Těžký
 • Představení města Bochov
  Rozhovor se starostou na téma GDPR
 • Možnosti komunikace
  On-line komunikace s neslyšícími nabízí několik možností, píše Klára Sobotíková 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.