Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 5/2015

Obec a finance, č. 5/2015

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2015

Krásná - Vesnice roku

 • Nejzápadnější obec v ČR - Krásná se stala Vesnicí roku 2015 a přivítala všechny vítězné obce na slavnostním předání ocenění

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Seminář sdružení tajemníků

 • V Uherském Hradišti se uskutečnila třicátá členská schůze a odborný seminář tajemníků obecních a městských úřadů

Dny malých obcí

 • Již 44. setkání starostů malých obcí s představiteli klíčových resortů se konalo v Praze a v Prostějově

Příspěvek na přenesenou působnost

 • Jak bude vypadat příspěvek na přenesený výkon státní správy v roce 2016 píše Mgr. Ing. David Sláma

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů - např. výpočet poměrových ukazatelů pro přezkoumání hospodaření

Patnáct let hospodaření krajů

 • Vývoj hospodaření krajských rozpočtů po patnácti letech trvání krajů komentuje Ing. Věra Kameníčková

Informace MMR

 • Nové dotační programy
 • Podpora demolic

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schmeiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Předsednictvo SMS ČR

 • Obce organizované ve Sdružení místních samospráv ČR zvolily nového předsednictvo

Výdaje na veřejnou správu

 • Strukturu výdajů obcí na veřejnou správu podle velikostních skupin analyzuje Ing. Věra Kameníčková

Potřebuji obce další zdroje?

 • Vývoj rozpočtového určení daní a potřebu komplexní analýzy problematiky zdůvodňuje Ing. Jaroslava Kypetová

Meziobecní spolupráce

 • Svaz měst a obcí uspořádal setkání nad realizací projektů meziobecní spolupráce, píše Mgr. Štěpánka Filipová

Nebojte se rovných příležitostí

 • Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni obcí a měst řešila konference pod záštitou ministra Jiřího Dienstbiera

Právnická firma roku

 • Titul právnická firma roku v regionech získala KVB advokátní kancelář, poradenská firma měst a obcí

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti právní poradny měst a obcí

Dary a dotace

 • Výklad novely rozpočtových pravidel, která se týká poskytování darů a dotací komentuje Mgr. Martin Archalous

Dotace z rozpočtu

 • Zamyšlení nad novou úpravou přidělování dotací obcí neziskovým organizacím napsala Ing. Jaroslava Kypetová

Hlasování zastupitelstva obce

 • Považovat hlasování zastupitelstva obce za trestný čin je z právního hlediska sporné, úvaha JUDr. Jiřího Richtera

Téma - energetický management

 • Bezplatné semináře o hospodaření s energií uspořádalo sdružení tajemníků

Zateplování budov

 • Na řadu otázek z oblasti životního prostředí odpovídá náměstek ministra Ing. Jan Kříž

Energetický audit 48,49

 • Energetický audit budov je cesta k úsporám a k dotacím - dobré příklady s praxe

Vize rozvoje

 • Vinařská obec Vrbovec má zpracovanou vizi svého rozvoje od studia City Upgrade

Modulové stavby

 • Výhodnost modulových staveb využívají obce zejména při rychlé výstavbě mateřských škol

Koncepce veřejného osvětlení

 • Seriál koncepčních projektů renovace veřejného osvětlení hodnotí pilotní projekty obcí

Změny klimatu a nová rizika

 • Vybavení hasičských záchranných sborů umožní zlepšit využití podpory z evropských fondů

Knihovna roku

 • Knihovna roku 2015 je v Hroznětíně a cenu za nejlepší městskou knihovnu mají v Olomouci

Význam obecního znaku

 • Sémanticky výstižné, heraldicky správné a graficky vyvážené obecní znaky mohou úspěšně prezentovat obec, napsal Miroslav Šifta

Vymáhání nedoplatků

 • O problematice vymáhání nedoplatků u místních poplatků za komunální odpad píší Michal Jantoš a Václav Těžký

Smlouva o společnosti

 • Některé typy právních jednání, které mají majetkoprávní charakter, popisuje Mgr. Jan Břeň

Nájem nemovitosti

 • Nájem nemovitých věcí a daň z přidané hodnoty - právní souvislosti podrobně analyzuje Mgr. Jolana Slabá

 

Další nabídka k tématu

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize: „V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace ... pokračování

Cena: 435 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ... pokračování

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ... pokračování

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.