Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 5/2015

Obec a finance, č. 5/2015

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2015

Krásná - Vesnice roku

 • Nejzápadnější obec v ČR - Krásná se stala Vesnicí roku 2015 a přivítala všechny vítězné obce na slavnostním předání ocenění

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Seminář sdružení tajemníků

 • V Uherském Hradišti se uskutečnila třicátá členská schůze a odborný seminář tajemníků obecních a městských úřadů

Dny malých obcí

 • Již 44. setkání starostů malých obcí s představiteli klíčových resortů se konalo v Praze a v Prostějově

Příspěvek na přenesenou působnost

 • Jak bude vypadat příspěvek na přenesený výkon státní správy v roce 2016 píše Mgr. Ing. David Sláma

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů - např. výpočet poměrových ukazatelů pro přezkoumání hospodaření

Patnáct let hospodaření krajů

 • Vývoj hospodaření krajských rozpočtů po patnácti letech trvání krajů komentuje Ing. Věra Kameníčková

Informace MMR

 • Nové dotační programy
 • Podpora demolic

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schmeiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Předsednictvo SMS ČR

 • Obce organizované ve Sdružení místních samospráv ČR zvolily nového předsednictvo

Výdaje na veřejnou správu

 • Strukturu výdajů obcí na veřejnou správu podle velikostních skupin analyzuje Ing. Věra Kameníčková

Potřebuji obce další zdroje?

 • Vývoj rozpočtového určení daní a potřebu komplexní analýzy problematiky zdůvodňuje Ing. Jaroslava Kypetová

Meziobecní spolupráce

 • Svaz měst a obcí uspořádal setkání nad realizací projektů meziobecní spolupráce, píše Mgr. Štěpánka Filipová

Nebojte se rovných příležitostí

 • Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni obcí a měst řešila konference pod záštitou ministra Jiřího Dienstbiera

Právnická firma roku

 • Titul právnická firma roku v regionech získala KVB advokátní kancelář, poradenská firma měst a obcí

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti právní poradny měst a obcí

Dary a dotace

 • Výklad novely rozpočtových pravidel, která se týká poskytování darů a dotací komentuje Mgr. Martin Archalous

Dotace z rozpočtu

 • Zamyšlení nad novou úpravou přidělování dotací obcí neziskovým organizacím napsala Ing. Jaroslava Kypetová

Hlasování zastupitelstva obce

 • Považovat hlasování zastupitelstva obce za trestný čin je z právního hlediska sporné, úvaha JUDr. Jiřího Richtera

Téma - energetický management

 • Bezplatné semináře o hospodaření s energií uspořádalo sdružení tajemníků

Zateplování budov

 • Na řadu otázek z oblasti životního prostředí odpovídá náměstek ministra Ing. Jan Kříž

Energetický audit 48,49

 • Energetický audit budov je cesta k úsporám a k dotacím - dobré příklady s praxe

Vize rozvoje

 • Vinařská obec Vrbovec má zpracovanou vizi svého rozvoje od studia City Upgrade

Modulové stavby

 • Výhodnost modulových staveb využívají obce zejména při rychlé výstavbě mateřských škol

Koncepce veřejného osvětlení

 • Seriál koncepčních projektů renovace veřejného osvětlení hodnotí pilotní projekty obcí

Změny klimatu a nová rizika

 • Vybavení hasičských záchranných sborů umožní zlepšit využití podpory z evropských fondů

Knihovna roku

 • Knihovna roku 2015 je v Hroznětíně a cenu za nejlepší městskou knihovnu mají v Olomouci

Význam obecního znaku

 • Sémanticky výstižné, heraldicky správné a graficky vyvážené obecní znaky mohou úspěšně prezentovat obec, napsal Miroslav Šifta

Vymáhání nedoplatků

 • O problematice vymáhání nedoplatků u místních poplatků za komunální odpad píší Michal Jantoš a Václav Těžký

Smlouva o společnosti

 • Některé typy právních jednání, které mají majetkoprávní charakter, popisuje Mgr. Jan Břeň

Nájem nemovitosti

 • Nájem nemovitých věcí a daň z přidané hodnoty - právní souvislosti podrobně analyzuje Mgr. Jolana Slabá

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.