Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance č. 2-3/2021

Obec a finance č. 2-3/2021

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

 • Hospodaření územích rozpočtů
  Výsledky hospodaření územních rozpočtů, zejména obcí a měst /Miroslav Matěj, Tomáš Sluka/
 • Obce v roce s pandemií
  Obce v roce poznamenaném pandemií hospodařily poměrně dobře /Věra Kameníčková/
 • Hospodaření Prahy a Brna
  Epidemie měla poměrně rozdílné dopady na hospodaření největších měst /Věra Kameníčková/
 • Zrcadlo doby
  Informace z obcí, měst a regionů
 • Tajemníci řešili aktuální témata
  Testování, veřejné zakázky a nové povinnosti v energetickém managementu řešilo STMOÚ ČR u kulatého stolu
 • Zprávy Ministerstva Financí
  Zprávy pro finanční orgány obcí a krajů
 • Občané a činnost veřejné správy
  Primární pozornost veřejné správy by se měla zaměřit na klienta /David Sláma/
 • Veřejné zájmy v územním plánování
  Veřejný zájem, vlastnický zájem a role územního plánování /Martin Tunka/
 • Nový stavební zákon
  Pozměňovací návrhy mezi druhým a třetím čtením návrhu nového stavebního zákona /Pavel Černý/
 • Koncepce bydlení
  Vize, cíle, opatření a úkoly stanovila Koncepce bydlení 2021+ na další období
 • Informace z MMR
  Nový stavební zákon
  Nástroj pro oživení a odolnost
  Koncepce Smart Cities
 • Obec účtuje
  Aktuální problémy účetnictví obcí formou odpovědi na dotazy /Ivana Schneiderová/
 • Národní plán obnovy
  Šest hlavních pilířů obsahuje Národní plán obnovy, který přispěje k zotavení ekonomiky
 • Předcházení arbitrážím
  Martina Matejová s kolegy ukazuje na dobrou praxi obcí pro předcházení arbitrážím
 • Přeshraniční spolupráce
  Spolupráci obcí na hranicích Česka a Slovenska mapovaly akademické týmy obou zemí
 • Změny daňového řádu
  Změna daňového řádu má dopady i ve vztahu k místním poplatkům
 • Zavádění vysokorychlostního internetu
  Jak mají obce a města postupovat při zavádění vysokorychlostního internetu
 • Odpovědi na dotazy
  Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB akvokátní poradny
 • Hlavní předmět veřejné zakázky
  Problematiku zakázky, která zahrnuje více druhů zakázek rozebírá Anna Blažková
 • Pojištění obecního majetku
  Chyby při výběru pojišťovacího makléře a případné střety zájmů rozebírá Jaroslava Malcová, Lucie Jendrejovská
 • Soudobá architektura venkova
  Jan Kruml v závěru seriálu a přestavbě venkova komentuje úspěšné realizace současných staveb
 • Třídění odpadů
  V třídění odpadů si vedeme dobře, Svaz měst a obcí podporuje spolupráci obcí v této oblasti
 • Voda v krajině
  Jihomoravský kraj je nejvíce postižen suchem a podporuje obce řadou dotací pro zadržení vody v krajině
 • Mokřadní čistírny
  Přírodní čištění vody s bonusem navíc představují mokřadní čistírny, fasády a záhony
 • Cílené revitalizace brownfieldů
  Výzvou doby je cílená revitalizace brownfieldů také na venkově /Petr Havel/
 • Žádosti o informace
  Vyřizování žádostí o informace dle zákona o poskytování informací /Václav Těžký, Radka Hasil Edelmannová/
 • Služby eGovernementu v municipalitách
  Martin Lukáš popisuje, jak v municipalitách výhodně propojit místní portály s národním
 • Videokonference V4DIS
  Konference V4DIS v návaznosti na konferenci ISSS přešla do online prostoru
 • Aktuální vývoj v oblasti spisových služeb
  Vývoj v této oblasti z hlediska práva i z hlediska uživatelů popisuje Tomáš Lechner

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.