Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance č. 1/2019

Obec a finance č. 1/2019

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

 • Stát hospodařil s přebytkem
  Přehledná informace o hospodaření státního rozpočtu za rok 2018, který skončil přebytkem téměř tři miliardy korun
 • Co přinese rok 2019
  Rozsáhlý rozbor rozpočtového hospodaření obcí včetně prognózy na rok 2019 z pera Miroslava Mateje
 • Padesáté Dny malých obcí
  Jubilejní, padesáté Dny malých obcí proběhly krátce po obecních volbách v Olomouci a v Praze
 • Finanční konference
  Tradiční finanční konference se konala v prosinci za účasti premiéra a řady ministrů vlády ČR
 • Zrcadlo doby
  Informace z obcí, měst a regionů
 • Čtvrtstoletí sdružení tajemníků
  Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů si letos připomíná 25 let od svého založení 
 • Zprávy Ministerstva financí
  Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů
 • Obecní výdaje na vodní hospodářství
  Věra Kameníčková analyzuje výdaje obecních rozpočtů v oblasti vodního hospodářství
 • Sucho a zdroje pitné vody
  Ochrana před následky sucha a nutnost výstavby dalších nádrží posílí zásobování vodou, píše Pavel Punčochář
 • Sto let proměn
  Výstavba 100 let proměn hranic našich regionů dokumentuje vývoj územně správního členění země
 • Informace MMR
  Národní dotace
  Rekodifikace stavebního práva
  Fórum udržitelného rozvoje
 • Obec účtuje
  Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schneiderová
 • PO účtuje
  Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb
 • Centra společných služeb
  Druhé celorepublikové setkání představitelů Center společných služeb se konalo v Táboře
 • Efektivní správa obcí
  Nový projekt SMO ČR navazuje na vzdělávací projekty
 • Smlouvy s investory
  Výstavba infrastruktury obcí vyžaduje smlouvy s investory, k problematice píší V. Záhumenská a D. Záhumenský
 • Finanční kontrola
  Finanční kontrola, řídící a kontrolní systém je předmětem článku Moniky Frölichové a Miroslava Kvapila
 • Obce a odpovědnost za škodu
  Při výkonu veřejné moci může obec způsobit škodu, za kterou nese odpovědnost – právní aspekty hodnotí Jan Břeň
 • Odpovědi na dotazy
  Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny
 • Exekuce a zaměstnanci obcí
  Právní aspekty provádění exekučních srážek rozebírá Tomáš Auer
 • Informační povinnost
  Správce poplatku je správním orgánem, který má informační povinnost, píší Václav Těžký a Michal Jantoš
 • Víceúrovňové vládnutí
  Multi-level governance z pohledu obcí popisuje Vít Skála
 • Sociálně-právní ochrana dětí
  Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí komentuje Miloslav Macela
 • Kvalita zásahů
  Provádění arboristických zásahů musí být odborné, píše J. Kolařík
 • URBIS SMART CITY FAIR 2019
  Pozvání na červnový veletrh v Brně
 • Vesničko má přestavovaná
  Seriál článků s ukázkami vesnické zástavby připravuje Jan Kruml
 • Analýza bytové výstavby
  Rozbor bytových developerských projektů v Praze za rok 2018 připravil Michal Němec
 • Retenční plochá střecha
  Nový přístup k odvodu srážkových vod
 • Pozemkové úpravy
  Nástroje, které umožní používat pozemkové úpravy ke změnám venkovské krajiny popisuje Petr Havel
 • GO a REGIONTOUR 2019
  Veletrhy cestovního ruchu v Brně
 • Pojištění samosprávných celků

Veřejná správa online

 • Digitální Česko
 • Zákon o právu na digitální služby
 • 22. ročník konference ISSS
 • Vysokorychlostní internet
 • IS Munis pro starosty

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.