Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance č. 3/19

Obec a finance č. 3/19

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

 • Vybrané aspekty hospodaření obcí
  Na základě státního závěrečného účtu hospodaření územních rozpočtů hodnotí vybrané aspekty Věra Kameníčková
 • Územní pohled na rozpočty
  Jednotlivé položky rozpočtového hospodaření obcí z pohledu jejich přepočtu na obyvatele podle okresů
 • Zrcadlo doby
  Informace z obcí, měst a regionů
 • XVII. Sněm SMO ČR v Ostravě
  Koncem května se v Ostravě konal XVII. Sněm Svazu měst a obcí České republiky
 • Historické město roku
  Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace památek patří městu Brtnice, kraj Vysočina
 • Krajští vítězové soutěže
  Přehled vítězů krajských kol soutěže historických sídel
  o nejlepší realizaci programu regenerace památek
 • Na monitoru MONITOR
  Volný přístup k rozpočtovým informacím umožňuje portál MF ČR MONITOR, který prezentuje projekt ESO SMO ČR
 • Smart City
  Problematika chytrých měst byla předmětem mezinárodní konference za účasti představitelů Sdružení tajemníků
 • Zprávy Ministerstva financí
  Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů
 • Příspěvek na výkon státní správy
  David Sláma informuje o provedené analýze příspěvku na financování přenesené působnosti pro krajské úřady
 • Pojištění obcí
  Kvalitní pojištění spočívá v detailech a udělat správné porovnání nabídek může být značně komplikované
 • Základní principy rekodifikace
  K principům rekodifikace stavebního práva zaujímá zásadní stanovisko hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
 • Strategie regionálního rozvoje
  Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo tvorbu návrhové části, píše Zdeněk Opravil a Václav Štěpánek
 • Informace MMR
  Program Výstavba
  Rada pro evropské fondy
  RE:START
 • Obec účtuje
  Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schneiderová
 • PO účtuje
  Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb
 • Parkuj kde můžeš
  Úspěšné instalace parkovacích systémů v rámci Smart City
 • Zákon o střetu zájmů
  Blíží se termín pro podání oznámení o střetu zájmů, píší Václav Těžký a Michal Jantoš
 • Výdaje na sociální dávky
  Významné výdajové položky státního rozpočtu a jejich vývoj komentuje Miloslav Macela
 • Ohlédnutí za soutěží
  Vývoj soutěže o historické město roku ukázal také na sídla, která nečerpají nabízené zdroje, píše Kamila Matoušková
 • Odpovědi na dotazy
  Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny
 • Veřejné zakázky
  Může obec uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako druhý – odpovídá Anna Blažková
 • Obce a odpovědnost za škodu
  Při výkonu veřejné moci může obec způsobit škodu, za kterou nese odpovědnost – právní aspekty hodnotí Jan Břeň
 • Místní poplatky
  Při správě místních poplatků je mnohdy problémem otázka jejich promíjení, komentují Václav Těžký a Michal Jantoš
 • Přeměna chat na rodinné domy
  Martin Tunka rozebírá otázky související s hospodárným využitím zastavěného území 
 • Vesničko má přestavovaná
  Seriál článků s ukázkami vesnické zástavby připravuje a komentuje Jan Kruml
 • Kůrovcová kalamita
  Ekonomické a environmentální dopady kůrovcové kalamity nejenom na obecní lesy hodnotí František Kučera
 • Financování vodárenské infrastruktury
  Zajímavé postřehy z konference i financování vodního hospodářství přináší Ivana Weinzettlová Jungová
 • Prevence sucha
  Zlepšenou péčí o travnaté plochy a o zeleň se obce mohou podílet na prevenci sucha, píše Petr Havel
 • Přívětivý úřad
  Soutěž o nejpřívětivější úřad obcí s rozšířenou působností v roce 2019 vyhrálo město Litoměřice   

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.