Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Poslední vyhlášené právní akty
(zákony, nařízení vlády, vyhlášky, mezinárodní smlouvy, …)

Pro vyhledání starších právních předpisů využijte formulář v pravém sloupci.

173/2024 Sb.NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 7. května 2024 sp. zn. Pl. ÚS 8/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 254 odst. 1 věty druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020 20. 6. 2024
172/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů 20. 6. 2024
171/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů 20. 6. 2024
170/2024 Sb.ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 20. 6. 2024
169/2024 Sb.ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 20. 6. 2024
168/2024 Sb.ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávám a uznávám odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 20. 6. 2024
167/2024 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve zněm pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů 19. 6. 2024
166/2024 Sb.ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 19. 6. 2024
165/2024 Sb.ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 19. 6. 2024
164/2024 Sb.ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 19. 6. 2024
163/2024 Sb.ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 19. 6. 2024
162/2024 Sb.ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisu, a další související zákony 19. 6. 2024
161/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2024, kterou se stanoví vzor průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti 18. 6. 2024
160/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2024 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin 18. 6. 2024
159/2024 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 11. června 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 18. 6. 2024
158/2024 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. června 2024 o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta 18. 6. 2024
157/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2024 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu 18. 6. 2024
156/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 17. 6. 2024
155/2024 Sb.SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 6. června 2024 o vydání cenového rozhodnutí 17. 6. 2024
154/2024 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2024 o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy 17. 6. 2024

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.