Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony

Zákony

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV částka 23/2020, rozeslána dne 17. 9. 2020

38.SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní

Stejnopis částky 23 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 16/2020, rozeslán dne 17. 9. 2020

22. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
23. Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 151/2020, rozeslána dne 17. 9. 2020

372.VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2020 o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
373.VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2020 o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

Stejnopis částky 151 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 150/2020, rozeslána dne 17. 9. 2020

370.VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2020, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
371.VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2020, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 150 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 15/2020, rozeslán dne 14. 9. 2020

21.Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 149/2020, rozeslána dne 10. 9. 2020

367.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. září 2020 o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
368.SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 31. srpna 2020 o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
369.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 7. září 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Stejnopis částky 149 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

FINANČNÍ ZPRAVODAJ číslo 14/2020, rozeslán dne 8. 9. 2020

18.Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
19.D O D A T E K č. 5 GFŘ č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
20.Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 a dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-0122871

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 148/2020, rozeslána dne 4. 9. 2020

365.VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2020 o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
366.VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.

Stejnopis částky 148 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 147/2020, rozeslána dne 4. 9. 2020

361.VYHLÁŠKA ze dne 25. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
362.VYHLÁŠKA ze dne 27. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
363.VYHLÁŠKA ze dne 27. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
364.VYHLÁŠKA ze dne 27. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 147 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 146/2020, rozeslána dne 4. 9. 2020

359.VYHLÁŠKA ze dne 13. srpna 2020 o měření elektřiny
360.VYHLÁŠKA ze dne 18. srpna 2020, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

Stejnopis částky 146 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.