Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 1/2015

Obec a finance, č. 1/2015

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 1/2015

 

Celostátní finanční konference

 • Tradiční dvoudenní konference projednala řadu zajímavých otázek, značnou pozornost zaujala část týkající se příspěvku na přenesenou působnost

Dny malých obcí

 • 42. Dny malých obcí navštívilo krátce po volbách více než 800 nově zvolených starostů a starostek, které čekal zajímavý program

Evropské fondy a náročná administrativa

 • Rozhovor s předsedkyní sněmovního Výboru pro veřejnou správu PaedDr. Miladou Halíkovou

Zrcadlo doby

 • Aktuální informace z obcí, měst a regionů

Rizika dotovaných projektů

 • Dotace jsou žádoucí, ale jejich využití přináší rizika porušování rozpočtové kázně, píše Ing. Miroslav Matej

Rozpočtové určení daní

 • Byla změna rozpočtového určení daní změnou k lepšímu či nikoli - fakta rozebírá Ing. Věra Kameníčková

Zprávy Ministerstva financí

 • po finanční orgány obcí a krajů

Hospodaření obcí v roce 2014

 • Porovnání výsledků hospodaření a vývoj dluhu obcí podle předběžných výsledků

Uživí obce interní auditory?

 • Připravovaný zákon o vnitřním řízení a kontrole má zlepšit kvalitu veřejné správy, faktické připomínky formuluje Ing. Jaroslava Kypetová

Informace MMR

 

Semináře k IROP

 

Investiční podpora bydlení

 

Aktuální informace

 

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídají Ing. Zdeněk Nejezchleb

Integrované nástroje - zhodnocení

 • Autoři RNDr. Hana Svobodová a Ing. Jan Binek hodnotí využití integrovaných nástrojů při čerpání evropských fondů v rámci územní dimenze

Integrované nástroje v Evropě

 • Využití integrovaných nástrojů v evropských zemích komentují Ing. Roman Chmelař a Ing. Zdeněk Šilhan

Územní analýza bytových projektů

 • Územní rozbor bytových projektů v Praze popisuje Ing. Michal Němec a Mgr. Tomáš Brabec

Kontrola ve veřejné správě

 • Mgr. Ing. David Sláma komentuje připravovaný zákon o vnitřním řízení a kontrole

Rozšíření pravomoci NKÚ

 • Novým bičem na územní samosprávu bude připravované rozšíření pravomoci NKÚ, píše Mgr. David Sláma

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Novelizace shromažďovacího práva

 • JUDr. Stanislav Kadečka JUDr. Filip Rigel komentují připravované změny zákona o právu shromažďovacím

Dvojitá porce dotací

 • V Moravskoslezském kraji je v roce 2015 vyčleněn dvojnásobný objem dotací z regionálního programu, sděluje Mgr. Michal Sobek

Otevřená strategie rozvoje obce

 • Nová - otevřená forma strategického rozvoje obce byla vytvořena v Dukovanech a občané se na webu mohou přímo vyjadřovat

Inteligentní dům

 • Nový dům v Plzni využívá moderní technologie, snižuje náklady a myslí za vás

Dotace na třídění odpadu

 • Ministerstvo životního prostředí přijímá do 19. března žádosti o dotace - nejenom na třídění odpadu

Správa místních poplatků

 • Seriál o místních poplatcích píše Mgr. Jan Břeň - tentokrát o správě poplatků

Aktivity Sdružení tajemníků

 • Bilancování a plán činnosti STMOÚ ČR

Vývoj sportovních staveb

 • Nové tendence ve vývoji drobných sportovních staveb popisuje Ing. Václav Mudra

Koordinovaná výstavba

 • Koordinovat individuální výstavbu doporučují Ing. arch. Michal Kohout a Ing. arch. Filip Titti

Koncepce veřejného osvětlení

 • Unikátní a koncepční projekt renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích

Hospodaření s vodou

 • Problematiku hospodaření s dešťovou vodou uvádí z pohledu legislativy Ing. Ondřej Nehasil

Větrné elektrárny

 • Větrné elektrárny v obcích přibývají, proč ale pomalu, to píše Ing. Eva Stejskalová

Proměny Hanáckého Slovácka

 • Obnovu vesnic na jižní Moravě dokumentuje Ing. Jan Kruml

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.