Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2016

Obec a finance, č. 3/2016

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2016

Hospodaření územních samospráv

 • Na základě údajů státního závěrečného účtu se publikují výsledky hospodaření územní samosprávy za rok 2015

Hospodaření obcí

 • Úspěšné hospodaření obcí skončilo vysokým přebytkem zejména ovlivněný výsledkem hlavního města

Právní povinnosti

 • Informace o první Právní konferenci Svazu měst a obcí přináší Mgr. Štěpánka Filipová

Nastává éra dlouhověkosti

 • Podpora seniorů na úrovni obcí a měst – to byl název konference konané v Praze

Setkání tajemníků

 • Celostátní setkání tajemníků obecních a městských úřadů se konalo v Nymburku

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů jsou opět věnovány metodice financování obcí

Obce chtějí řešit dotace

 • Průzkum SMO prokázal, že obce v rámci spolupráce chtějí společně řešit především dotační záležitosti

Hospodaření velikostních skupin obcí

 • Výsledky hospodaření obcí v roce 2015 srovnává podle pěti velikostních skupin Ing. Věra Kameníčková

Informace MMR

 • Jednání v Číně a cestovní ruch
 • Program podpory demolic
 • Program rozvoje obce *24,25

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Řídící kontrola

 • Nedostatky při výkonu řídící kontroly z pohledu auditorské praxe uvádí Ing. Pavel Chmelík

Zákon o finanční kontrole

 • Obsah a cíle nového zákona o kontrole a řízení financí obcí komentuje Ing. Monika Bušovská

DPH a volný čas

 • Při kalkulaci ceny volnočasových aktivit je třeba počítat i s DPH, rozbor od Mgr. Jolany Slabé

Hospodaření krajských samospráv

 • Hospodaření krajů skončilo v loňském roce mírnými schodky, snížil se i jejich celkový dluh

Rada vlády pro veřejnou správu

 • O činnosti Rady vlády pro veřejnou správu informuje Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra

Administrativní členění státu

 • Varianty možného řešení administrativního členění státu představuje Mgr. David Sláma

Novela zákona o obcích

 • 1.července nabývá účinnost novela obecního zřízení, kterou komentuje Mgr. Václav Chmelík

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny

Veřejně prospěšné práce

 • Výjimky na veřejně prospěšné práce v obcích nyní posuzují okresní pracoviště Úřadu práce

Pohled do knihovny

 • Městská knihovna v Olomouci se stala Knihovnou roku 2015

Servis městům a obcím

 • Česká komora architektů nabízí své služby

Architektura pro komunál

 • Program Architektura pro komunální politiku představila Česká komora architektů – píše Ing.arch. Petr Lešek

Strategické plánování

 • PhDr. Vít Skála se zabývá strategickým plánováním regionálního rozvoje a velkým počtem malých obcí

Potenciál rozvoje

 • Aktivity dobrovolných svazků obcí jsou potenciálem rozvoje území, píše Ing. Lukáš Vlček

Ceny technické infrastruktury

 • Aktualizované průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury představila Ing. arch. Hana Šimková

Dvě aplikace – tisíce informací

 • Regionální informační systém, Mapový server a jeho mobilní aplikace rozvíjí MMR

Příbor je historické město

 • Titul Historické město roku 2015 získalo město Příbor

Ochrana osobních údajů

 • Sociálně-právní ochrana dětí vyžaduje dodržování principů ochrany osobních údajů, píše PhDr. Miloslav Macela

Figury v obecních znacích

 • RNDr. Miroslav Šifta pokračuje v seriálu textů o významu obecních znaků pro komunální sféru

Vize rozvoje – Hlavenec

 • Rozvojová vize malé obce ve Středočeském kraji

Navýšení místních poplatků

 • Při neplacení místních poplatků správce zvažuje jeho zvýšení – píší Mgr. Michal Jantoš a Mgr. Václav Těžký

Komunální dluhopisy

 • Vydávání obecních dluhopisů popisuje Mgr. Jan Břeň

Veřejné kulturní služby

 • Vláda schválila strategické dokumenty a zvyšuje prostředky na kulturu, oznamuje Mgr. Martin Bernátek

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.