Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2016

Obec a finance, č. 3/2016

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2016

Hospodaření územních samospráv

 • Na základě údajů státního závěrečného účtu se publikují výsledky hospodaření územní samosprávy za rok 2015

Hospodaření obcí

 • Úspěšné hospodaření obcí skončilo vysokým přebytkem zejména ovlivněný výsledkem hlavního města

Právní povinnosti

 • Informace o první Právní konferenci Svazu měst a obcí přináší Mgr. Štěpánka Filipová

Nastává éra dlouhověkosti

 • Podpora seniorů na úrovni obcí a měst – to byl název konference konané v Praze

Setkání tajemníků

 • Celostátní setkání tajemníků obecních a městských úřadů se konalo v Nymburku

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů jsou opět věnovány metodice financování obcí

Obce chtějí řešit dotace

 • Průzkum SMO prokázal, že obce v rámci spolupráce chtějí společně řešit především dotační záležitosti

Hospodaření velikostních skupin obcí

 • Výsledky hospodaření obcí v roce 2015 srovnává podle pěti velikostních skupin Ing. Věra Kameníčková

Informace MMR

 • Jednání v Číně a cestovní ruch
 • Program podpory demolic
 • Program rozvoje obce *24,25

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Řídící kontrola

 • Nedostatky při výkonu řídící kontroly z pohledu auditorské praxe uvádí Ing. Pavel Chmelík

Zákon o finanční kontrole

 • Obsah a cíle nového zákona o kontrole a řízení financí obcí komentuje Ing. Monika Bušovská

DPH a volný čas

 • Při kalkulaci ceny volnočasových aktivit je třeba počítat i s DPH, rozbor od Mgr. Jolany Slabé

Hospodaření krajských samospráv

 • Hospodaření krajů skončilo v loňském roce mírnými schodky, snížil se i jejich celkový dluh

Rada vlády pro veřejnou správu

 • O činnosti Rady vlády pro veřejnou správu informuje Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra

Administrativní členění státu

 • Varianty možného řešení administrativního členění státu představuje Mgr. David Sláma

Novela zákona o obcích

 • 1.července nabývá účinnost novela obecního zřízení, kterou komentuje Mgr. Václav Chmelík

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny

Veřejně prospěšné práce

 • Výjimky na veřejně prospěšné práce v obcích nyní posuzují okresní pracoviště Úřadu práce

Pohled do knihovny

 • Městská knihovna v Olomouci se stala Knihovnou roku 2015

Servis městům a obcím

 • Česká komora architektů nabízí své služby

Architektura pro komunál

 • Program Architektura pro komunální politiku představila Česká komora architektů – píše Ing.arch. Petr Lešek

Strategické plánování

 • PhDr. Vít Skála se zabývá strategickým plánováním regionálního rozvoje a velkým počtem malých obcí

Potenciál rozvoje

 • Aktivity dobrovolných svazků obcí jsou potenciálem rozvoje území, píše Ing. Lukáš Vlček

Ceny technické infrastruktury

 • Aktualizované průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury představila Ing. arch. Hana Šimková

Dvě aplikace – tisíce informací

 • Regionální informační systém, Mapový server a jeho mobilní aplikace rozvíjí MMR

Příbor je historické město

 • Titul Historické město roku 2015 získalo město Příbor

Ochrana osobních údajů

 • Sociálně-právní ochrana dětí vyžaduje dodržování principů ochrany osobních údajů, píše PhDr. Miloslav Macela

Figury v obecních znacích

 • RNDr. Miroslav Šifta pokračuje v seriálu textů o významu obecních znaků pro komunální sféru

Vize rozvoje – Hlavenec

 • Rozvojová vize malé obce ve Středočeském kraji

Navýšení místních poplatků

 • Při neplacení místních poplatků správce zvažuje jeho zvýšení – píší Mgr. Michal Jantoš a Mgr. Václav Těžký

Komunální dluhopisy

 • Vydávání obecních dluhopisů popisuje Mgr. Jan Břeň

Veřejné kulturní služby

 • Vláda schválila strategické dokumenty a zvyšuje prostředky na kulturu, oznamuje Mgr. Martin Bernátek

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.