Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance č. 5/2019

Obec a finance č. 5/2019

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

 • Vesnice roku 2019
  Informace o setkání oceněných vesnic a předávání cen v Lipové – Vesnici roku 2019
 • Větrný Jeníkov
  Místní knihovna ve Větrném Jeníkově získala titul Knihovna roku 2019 v hodnocení celostátní soutěže
 • Síň slávy
  Jan Florian byl uveden do Síně slávy a získal poctu za rozvoj venkova
 • Dny malých obcí
  52. Dny malých obcí se konaly v Praze a Olomouci za účasti téměř osmi set starostek a starostů
 • Smart strategie
  Rozhovor s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí o připravované strategii
 • Zrcadlo doby
  Informace z obcí, měst a regionů
 • Sdružení tajemníků
  Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů uspořádalo podzimní odborný seminář ve Frymburku
 • Zprávy Ministerstva financí
  Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů – odpovědi na otázky ke sčítání lidu, domů a bytů 2021
 • Příspěvek na výkon státní správy
  David Sláma představuje změny v příspěvku na přenesený výkon státní správy pro obce i kraje
 • Hospodaření krajů
  Věra Kameníčková uvádí a komentuje vybrané ukazatele hospodaření krajských samospráv
 • Návrh změny RUD
  Zavedením vyrovnávacího příspěvku z RUD hodlá Roman Nogol řešit problematiku postižených a rizikových regionů
 • Mapy nájemného
  Nájemné v ČR se odvíjí od regionálních specifik, konstatuje kolektiv autorů MMR a Deloitte
 • Informace z MMR
  Strategie regionálního rozvoje
  Program Výstavba
  Roadshow IROP
 • Obec účtuje
  Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schneiderová
 • PO účtuje
  Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb
 • Predikce daňových příjmů
  Ministerstvo financí predikuje příjmy na rok 2020
 • Vývoj ekonomiky
  MPO přináší rozbor vývoje ekonomiky v letošním roce
 • Chytré hospodaření s vodou
  Pro malé obce je perspektivou výstavba soustavy domovních čistíren odpadních vod, píše Jaromír Tomšů
 • Veletrhy GO a Regiontour
  Pozvání na veletrhy cestovního ruchu
 • Měření neměřitelného?
  Hodnocení kvality sociální péče a její efektivity je objektivně složité, píše Miloslav Macela
 • Růst nájmů a jeho regulace
  Orientaci v právní situaci související s růstem nájemného poskytuje Jan Vobořil
 • Ceny bytů v Praze
  Co se skrývá za růstem cen bytů v Praze, analýza JRD
 • Finanční kontrola
  Novela zákona o finanční kontrole dopadá na dobrovolné svazky obcí od ledna 2020
 • Čerpání evropských fondů
  Hasičský záchranný sbor ČR využívá zdroje EU k financování projektů řešících změny klimatu
 • Odpovědi na dotazy
  Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny
 • Nezbytné úpravy
  Obecně závazné vyhlášky obcí bude nutné urychleně měnit v návaznosti na novelu místních poplatků, píše Tomáš Auer
 • Obce a odpovědnost za škodu
  Při výkonu veřejné moci může obec způsobit škodu, za kterou nese odpovědnost – právní aspekty hodnotí Jan Břeň
 • Vymáhání nedoplatků
  Vymáhání nedoplatků na místních poplatcích soudním exekutorem popisují Václav Těžký a Michal Jantoš
 • Kvalitní pitná voda
  Modernizace vodárenské infrastruktury je mj. náplní činnosti sdružení SOVAK, slavícího 30 let
 • Vesničko má přestavovaná
  Seriál článků s ukázkami vesnické zástavby připravuje a komentuje Jan Kruml
 • Venkov by se měl bránit
  Další rozvoj venkova - informace o národní konferenci Venkov 2019 přináší Petr Havel
 • Boj se suchem
  Podle Nejvyššího kontrolního úřadu pro boj se suchem chybí zásadní opatření a legislativa

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.