Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance č. 5/2019

Obec a finance č. 5/2019

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

 • Vesnice roku 2019
  Informace o setkání oceněných vesnic a předávání cen v Lipové – Vesnici roku 2019
 • Větrný Jeníkov
  Místní knihovna ve Větrném Jeníkově získala titul Knihovna roku 2019 v hodnocení celostátní soutěže
 • Síň slávy
  Jan Florian byl uveden do Síně slávy a získal poctu za rozvoj venkova
 • Dny malých obcí
  52. Dny malých obcí se konaly v Praze a Olomouci za účasti téměř osmi set starostek a starostů
 • Smart strategie
  Rozhovor s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí o připravované strategii
 • Zrcadlo doby
  Informace z obcí, měst a regionů
 • Sdružení tajemníků
  Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů uspořádalo podzimní odborný seminář ve Frymburku
 • Zprávy Ministerstva financí
  Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů – odpovědi na otázky ke sčítání lidu, domů a bytů 2021
 • Příspěvek na výkon státní správy
  David Sláma představuje změny v příspěvku na přenesený výkon státní správy pro obce i kraje
 • Hospodaření krajů
  Věra Kameníčková uvádí a komentuje vybrané ukazatele hospodaření krajských samospráv
 • Návrh změny RUD
  Zavedením vyrovnávacího příspěvku z RUD hodlá Roman Nogol řešit problematiku postižených a rizikových regionů
 • Mapy nájemného
  Nájemné v ČR se odvíjí od regionálních specifik, konstatuje kolektiv autorů MMR a Deloitte
 • Informace z MMR
  Strategie regionálního rozvoje
  Program Výstavba
  Roadshow IROP
 • Obec účtuje
  Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schneiderová
 • PO účtuje
  Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb
 • Predikce daňových příjmů
  Ministerstvo financí predikuje příjmy na rok 2020
 • Vývoj ekonomiky
  MPO přináší rozbor vývoje ekonomiky v letošním roce
 • Chytré hospodaření s vodou
  Pro malé obce je perspektivou výstavba soustavy domovních čistíren odpadních vod, píše Jaromír Tomšů
 • Veletrhy GO a Regiontour
  Pozvání na veletrhy cestovního ruchu
 • Měření neměřitelného?
  Hodnocení kvality sociální péče a její efektivity je objektivně složité, píše Miloslav Macela
 • Růst nájmů a jeho regulace
  Orientaci v právní situaci související s růstem nájemného poskytuje Jan Vobořil
 • Ceny bytů v Praze
  Co se skrývá za růstem cen bytů v Praze, analýza JRD
 • Finanční kontrola
  Novela zákona o finanční kontrole dopadá na dobrovolné svazky obcí od ledna 2020
 • Čerpání evropských fondů
  Hasičský záchranný sbor ČR využívá zdroje EU k financování projektů řešících změny klimatu
 • Odpovědi na dotazy
  Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny
 • Nezbytné úpravy
  Obecně závazné vyhlášky obcí bude nutné urychleně měnit v návaznosti na novelu místních poplatků, píše Tomáš Auer
 • Obce a odpovědnost za škodu
  Při výkonu veřejné moci může obec způsobit škodu, za kterou nese odpovědnost – právní aspekty hodnotí Jan Břeň
 • Vymáhání nedoplatků
  Vymáhání nedoplatků na místních poplatcích soudním exekutorem popisují Václav Těžký a Michal Jantoš
 • Kvalitní pitná voda
  Modernizace vodárenské infrastruktury je mj. náplní činnosti sdružení SOVAK, slavícího 30 let
 • Vesničko má přestavovaná
  Seriál článků s ukázkami vesnické zástavby připravuje a komentuje Jan Kruml
 • Venkov by se měl bránit
  Další rozvoj venkova - informace o národní konferenci Venkov 2019 přináší Petr Havel
 • Boj se suchem
  Podle Nejvyššího kontrolního úřadu pro boj se suchem chybí zásadní opatření a legislativa

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.