Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 2/2013

Obec a finance, č. 2/2013

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 2/2013

 

Budeme rozpočtově odpovědnější

K přípravám ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a k dopadům právní úpravy na obce píše Ing. Jaroslava Kypetová

Problémy veřejné správy

Rozhovor s Mgr. Václavem Horáčkem, předsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Krajská setkání členských obcí

Rozhovor s Ing. Danem Jiránkem, předsedou Svazu měst a obcí ČR o hlavních otázkách projednávaných na krajských setkáních obcí

Zveřejňování smluv

Budeme povinnost zveřejňování smluv cesta k úspoře prostředků nebo začátek nekončených půtek - zamyšlení z pera Ing. Jaroslavy Kypetové

Šetření spokojenosti zaměstnanců

O šetření spokojenosti zaměstnanců, jako nástroji zvyšování kvality veřejné správy, uvádí základní informace Ing. Ivo Bělonohý

Zrcadlo doby

Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK včetně očekávaných událostí

Zprávy Ministerstva financí

Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány krajů, měst a obcí

Odměňování starostů

V současné době se projednává možnost úpravy systému odměňování členů zastupitelstev obcí

Vznik a zániky firem

Zánik firmy je častou příčinou ukončení její činnosti - rozbor situace v krajích komentuje Ing. Věra Kameníčková

Informace

Ministerstva pro místní rozvoj

Podmínky soutěže

Technická pomoc

OP Central Europe

Cestovní ruch

Výstavba z pohledu energetiky

RNDr. Jiří Klíma analyzuje výstavbu rodinných domů z pohledu energetické náročnosti budov

Světelné diody LED

Technologie světelných diod se postupně prosazuje i do veřejného osvětlení

Financování pěstounské péče

PhDr. Miloslav Macela popisuje nový způsob financování v sociální oblasti

Ztvárnění vizí obcí

Soustavu studií jako nový způsob ztvárnění vizí obcí představují Ing. arch Ivo Pavlík a Ing. arch Lucie Chytilová

Svazkové školy jsou optimální, ale....

Šárka Vondrová a Miroslav Vrána se zamýšlí nad ekonomickou situací venkovských škol

Stavební veletrhy Brno

Obec a právo

Pozvánka na konferenci

Nový občanský zákoník

Vliv nového občanského zákoníku na obce popisují Mgr. Zdeněk Borkovec a JUDr. Stanislav Kadečka

Odpovědi na dotazy

Praktické problémy financování obcí, měst a krajů - odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Zadávání veřejných zakázek

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek v architektuře popisuje Ing. arch Adam Rujbr

Cestování je pohodlnější

Regionální projekty podpořené z prostředků Evropské unie představují Michal Sobek a Renata Škrobálková

Pasivní domy - pro a proti

Budova pro veřejné účely jako pasivní objekt - příklad výstavby mateřské školy ve Slivenci popisuje Ing. Eva Vítková

Nejčastější nedostatky

Při výkonu samostatné působnosti obcí se vyskytuje řasa nedostatků - tentokrát se věnujeme nakládání s nemovitým majetkem obce

Má vlast cestami proměn

Reprezentace starostů v kopané

Konference o pozemkových úpravách

Komplexní pozemkové úpravy byly tématem konference, o které referuje Kateřina Kapková

Místní poplatek za lázeňský pobyt

Seriál textů o místních poplatcích připravuje Mgr. Jan Břeň

Územná samospráva na Slovensku

První část seriálů o samosprávě na Slovensku napsal PhDr. Daniel Klimovský

Přehled nedostatků

autoři tohoto textu, Ing. Ondrej Železník a Ing. Jana Rosičová, působí na Slovensku. Jejich zkušenosti a poznatky však jsou podnětné i pro Českou republiku

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.