Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 2/2013

Obec a finance, č. 2/2013

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 2/2013

 

Budeme rozpočtově odpovědnější

K přípravám ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a k dopadům právní úpravy na obce píše Ing. Jaroslava Kypetová

Problémy veřejné správy

Rozhovor s Mgr. Václavem Horáčkem, předsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Krajská setkání členských obcí

Rozhovor s Ing. Danem Jiránkem, předsedou Svazu měst a obcí ČR o hlavních otázkách projednávaných na krajských setkáních obcí

Zveřejňování smluv

Budeme povinnost zveřejňování smluv cesta k úspoře prostředků nebo začátek nekončených půtek - zamyšlení z pera Ing. Jaroslavy Kypetové

Šetření spokojenosti zaměstnanců

O šetření spokojenosti zaměstnanců, jako nástroji zvyšování kvality veřejné správy, uvádí základní informace Ing. Ivo Bělonohý

Zrcadlo doby

Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK včetně očekávaných událostí

Zprávy Ministerstva financí

Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány krajů, měst a obcí

Odměňování starostů

V současné době se projednává možnost úpravy systému odměňování členů zastupitelstev obcí

Vznik a zániky firem

Zánik firmy je častou příčinou ukončení její činnosti - rozbor situace v krajích komentuje Ing. Věra Kameníčková

Informace

Ministerstva pro místní rozvoj

Podmínky soutěže

Technická pomoc

OP Central Europe

Cestovní ruch

Výstavba z pohledu energetiky

RNDr. Jiří Klíma analyzuje výstavbu rodinných domů z pohledu energetické náročnosti budov

Světelné diody LED

Technologie světelných diod se postupně prosazuje i do veřejného osvětlení

Financování pěstounské péče

PhDr. Miloslav Macela popisuje nový způsob financování v sociální oblasti

Ztvárnění vizí obcí

Soustavu studií jako nový způsob ztvárnění vizí obcí představují Ing. arch Ivo Pavlík a Ing. arch Lucie Chytilová

Svazkové školy jsou optimální, ale....

Šárka Vondrová a Miroslav Vrána se zamýšlí nad ekonomickou situací venkovských škol

Stavební veletrhy Brno

Obec a právo

Pozvánka na konferenci

Nový občanský zákoník

Vliv nového občanského zákoníku na obce popisují Mgr. Zdeněk Borkovec a JUDr. Stanislav Kadečka

Odpovědi na dotazy

Praktické problémy financování obcí, měst a krajů - odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Zadávání veřejných zakázek

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek v architektuře popisuje Ing. arch Adam Rujbr

Cestování je pohodlnější

Regionální projekty podpořené z prostředků Evropské unie představují Michal Sobek a Renata Škrobálková

Pasivní domy - pro a proti

Budova pro veřejné účely jako pasivní objekt - příklad výstavby mateřské školy ve Slivenci popisuje Ing. Eva Vítková

Nejčastější nedostatky

Při výkonu samostatné působnosti obcí se vyskytuje řasa nedostatků - tentokrát se věnujeme nakládání s nemovitým majetkem obce

Má vlast cestami proměn

Reprezentace starostů v kopané

Konference o pozemkových úpravách

Komplexní pozemkové úpravy byly tématem konference, o které referuje Kateřina Kapková

Místní poplatek za lázeňský pobyt

Seriál textů o místních poplatcích připravuje Mgr. Jan Břeň

Územná samospráva na Slovensku

První část seriálů o samosprávě na Slovensku napsal PhDr. Daniel Klimovský

Přehled nedostatků

autoři tohoto textu, Ing. Ondrej Železník a Ing. Jana Rosičová, působí na Slovensku. Jejich zkušenosti a poznatky však jsou podnětné i pro Českou republiku

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.