Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 2/2016

Obec a finance, č. 2/2016

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 2/2016

45. Den malých obcí

 • Celostátní setkání představitelů malých obcí se zástupci ministerstev se konalo v Praze a v Prostějově

Veřejné opatrovnictví

 • Veřejné opatrovnictví pro obce znamená velké problémy, které vyžadují finanční podporu a legislativní úpravu

Rozdělují se peníze spravedlivě?

 • Dělbou prostředků mezi stát a obce, a vlivem dotací se zabývá úvaha Ing. Věry Kameníčkové 

Ještě k RUD

 • K novele RUD se vrací text a schéma rozdělení výnosů některých daní do rozpočtu obcí a krajů

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů jsou tentokrát věnovány metodice financování obcí

Zákon o kontrole a řízení

 • Obsah a cíle nového zákona o kontrole a řízení financí obcí uvádí Mgr. Jana Kranecová

Hodnocení přívětivosti úřadů

 • O průzkumu vstřícnosti, otevřenosti, transparentnosti a přívětivosti úřadů píše Mgr. David Sláma

Informace MMR

 • Habitat a Pražská deklarace
 • Aktuální informace
 • Podmínky soutěže Vesnice roku *25

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Sdružení tajemníků

 • Probíhající a připravované aktivity Sdružení tajemníků

Klíčové okamžiky

 • Nová pravidla zdaňování daní z přidané hodnoty při dodání nemovitých věcí komentuje Mgr. Jolana Slabá

Zahraniční migrace

 • ČR po vstupu do Evropské unie zůstala cílovou zemí především pro pracovní migraci, píše Mgr. Daniel Chytil

Přechodný pobyt cizinců

 • O účelu přechodného pobytu cizinců informuje Mgr. Jarmila Marešová včetně pojmosloví

Nelegální migrace

 • Přehled o nelegální migraci v loňském roce uvádí Mgr. Kateřina Rendlová

Krajská setkání

 • Krajská setkání starostů a starostek v jednotlivých krajích pořádá Svaz měst a obcí

Místní referendum

 • Referendum nemůže nahradit rozhodování správních orgánů - komentář píše Mgr. Marie Čeperová a Mgr. Ludvík Matoušek

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti  KVB advokátní poradny

Zadávání zakázek

 • Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek má vliv na sociální úroveň celého státu

Zapojení zdravotně postižených

 • Férovější zadávání veřejných zakázek s novým zákonem představují Helena Profantová a Petr Funk

Ochrana osobních údajů

 • Sociálně-právní ochrana dětí vyžaduje dodržování principů ochrany osobních údajů, píše PhDr. Miloslav Macela

Městys Svitávka

 • Vize rozvoje pro městys Svitávka zpracovali Architekti studia City Upgrade

Veřejná podpora

 • Analýza celospolečenských výnosů a nákladů prokázala, že veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí

Strategické plánování

 • Umíme řešit nedostatky strategického plánování – zamýšlí se Ing. Lukáš Kalecký nad projektem meziobecní spolupráce

Evropské dotace a strategické plánování

 • Jak mohou obce využít své plány při žádosti o evropské dotace, možnosti rozebírá Ing. Vít Skála 

Figury v obecních znacích

 • RNDr. Miroslav Šifta pokračuje v seriálu textů o významu obecních znaků pro komunální sféru

Výdaje obcí na tělovýchovu

 • Obce a města vydávají na tělovýchovu a zájmovou činnost zhruba pět procent výdajů, píše Ing. Věra Kameníčková

Pohled do knihovny

 • Obecní knihovna v Kuníně získala ocenění mj. za podporu mezigenerační spolupráce v obci

Navrhované změny

 • K navrhovaným změnám zákona o místních poplatcích se vyjadřují Mgr. Michal Jantoš a Mgr. Václav Těžký

Zastavení nemovitých věcí

 • Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o zastavení nemovitostí v majetku obce, komentuje Mgr. Jan Břeň

Metoda injektáží

 • Metoda injektáží patří k systémové ochraně stromů, podrobnosti popisují odborníci společnosti Safetrees

Sdružení tajemníků

 • Pozvání na akce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů v roce 2016

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.