Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 2/2016

Obec a finance, č. 2/2016

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 2/2016

45. Den malých obcí

 • Celostátní setkání představitelů malých obcí se zástupci ministerstev se konalo v Praze a v Prostějově

Veřejné opatrovnictví

 • Veřejné opatrovnictví pro obce znamená velké problémy, které vyžadují finanční podporu a legislativní úpravu

Rozdělují se peníze spravedlivě?

 • Dělbou prostředků mezi stát a obce, a vlivem dotací se zabývá úvaha Ing. Věry Kameníčkové 

Ještě k RUD

 • K novele RUD se vrací text a schéma rozdělení výnosů některých daní do rozpočtu obcí a krajů

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů jsou tentokrát věnovány metodice financování obcí

Zákon o kontrole a řízení

 • Obsah a cíle nového zákona o kontrole a řízení financí obcí uvádí Mgr. Jana Kranecová

Hodnocení přívětivosti úřadů

 • O průzkumu vstřícnosti, otevřenosti, transparentnosti a přívětivosti úřadů píše Mgr. David Sláma

Informace MMR

 • Habitat a Pražská deklarace
 • Aktuální informace
 • Podmínky soutěže Vesnice roku *25

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Sdružení tajemníků

 • Probíhající a připravované aktivity Sdružení tajemníků

Klíčové okamžiky

 • Nová pravidla zdaňování daní z přidané hodnoty při dodání nemovitých věcí komentuje Mgr. Jolana Slabá

Zahraniční migrace

 • ČR po vstupu do Evropské unie zůstala cílovou zemí především pro pracovní migraci, píše Mgr. Daniel Chytil

Přechodný pobyt cizinců

 • O účelu přechodného pobytu cizinců informuje Mgr. Jarmila Marešová včetně pojmosloví

Nelegální migrace

 • Přehled o nelegální migraci v loňském roce uvádí Mgr. Kateřina Rendlová

Krajská setkání

 • Krajská setkání starostů a starostek v jednotlivých krajích pořádá Svaz měst a obcí

Místní referendum

 • Referendum nemůže nahradit rozhodování správních orgánů - komentář píše Mgr. Marie Čeperová a Mgr. Ludvík Matoušek

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti  KVB advokátní poradny

Zadávání zakázek

 • Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek má vliv na sociální úroveň celého státu

Zapojení zdravotně postižených

 • Férovější zadávání veřejných zakázek s novým zákonem představují Helena Profantová a Petr Funk

Ochrana osobních údajů

 • Sociálně-právní ochrana dětí vyžaduje dodržování principů ochrany osobních údajů, píše PhDr. Miloslav Macela

Městys Svitávka

 • Vize rozvoje pro městys Svitávka zpracovali Architekti studia City Upgrade

Veřejná podpora

 • Analýza celospolečenských výnosů a nákladů prokázala, že veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí

Strategické plánování

 • Umíme řešit nedostatky strategického plánování – zamýšlí se Ing. Lukáš Kalecký nad projektem meziobecní spolupráce

Evropské dotace a strategické plánování

 • Jak mohou obce využít své plány při žádosti o evropské dotace, možnosti rozebírá Ing. Vít Skála 

Figury v obecních znacích

 • RNDr. Miroslav Šifta pokračuje v seriálu textů o významu obecních znaků pro komunální sféru

Výdaje obcí na tělovýchovu

 • Obce a města vydávají na tělovýchovu a zájmovou činnost zhruba pět procent výdajů, píše Ing. Věra Kameníčková

Pohled do knihovny

 • Obecní knihovna v Kuníně získala ocenění mj. za podporu mezigenerační spolupráce v obci

Navrhované změny

 • K navrhovaným změnám zákona o místních poplatcích se vyjadřují Mgr. Michal Jantoš a Mgr. Václav Těžký

Zastavení nemovitých věcí

 • Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o zastavení nemovitostí v majetku obce, komentuje Mgr. Jan Břeň

Metoda injektáží

 • Metoda injektáží patří k systémové ochraně stromů, podrobnosti popisují odborníci společnosti Safetrees

Sdružení tajemníků

 • Pozvání na akce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů v roce 2016

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.