Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského práva (především soukromého, ale i veřejného) a nakonec je uveden do širšího kontextu mezinárodního práva soukromého a obchodního, vybraných evropských soft law nástrojů a práva mezinárodních smluv. Cílem takto pojaté monografie je jak teoretické osvětlení předmětného institutu, tak řešení s ním spojených praktických otázek.

Monografie je dílem početného kolektivu autorů působících na vysoké škole CEVRO Institut, z. ú., na dalších vysokých školách i v praktické sféře.
autoři: Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 2. 2022, 216 stran
ISBN: 978-80-7676-179-7

Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých kapitol - str.  VII
O autorech - str.  IX
Seznam použitých zkratek - str.  XIII
Úvod - str.  XVII
Část první Změna okolností uzavření smlouvy z trojí perspektivy
1 Změna okolností uzavření smlouvy z perspektivy filozofické - str.  3
2 Změna okolností uzavření smlouvy z perspektivy ekonomické - str.  15
3 Změna okolností uzavření smlouvy z perspektivy právní - str.  23
Část druhá Změna okolností uzavření smlouvy v tuzemském občanském právu 4 Základy úpravy změny okolností uzavření smlouvy v občanském zákoníku - str.  33
5 Změna okolností uzavření smlouvy podle obecné klauzule - str.  35
6 Změna okolností uzavření tzv. šněrovací smlouvy - str.  43
7 Změna okolností uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - str.  47
8 Změna okolností uzavření darovací smlouvy - str.  51
9 Změna okolností uzavření smlouvy o nájmu bytu nebo domu na dobu určitou - str.  57
10 Změna okolností uzavření smlouvy o úschově - str.  63
11 Změna okolností uzavření smlouvy o dílo - str.  65
12 Změna okolností uzavření smlouvy o zájezdu - str.  69
13 Změna okolností uzavření smlouvy o výměnku - str.  79
14 Změna okolností uzavření smlouvy o společnosti - str.  83
15 Změna okolností uzavření pojistné smlouvy - str.  87
16 Změna okolností uzavření smlouvy v právu svěřenských fondů - str.  93
17 Změna okolností uzavření smlouvy v právu dědickém - str.  99
Část třetí Změna okolností uzavření smlouvy v dalších oblastech tuzemského práva
18 Změna okolností uzavření smluv v právu pracovním - str.  107
19 Změna okolností uzavření smlouvy v režimu hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků - str.  111
20 Změna okolností uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - str.  117
21 Změna okolností uzavření veřejnoprávní smlouvy - str.  123
Část čtvrtá Změna okolností uzavření smlouvy v civilněprocesních souvislostech
22 Změna okolností uzavření soukromoprávní smlouvy jako otázka v civilním soudním řízení sporném - str.  131
23 Změna okolností uzavření soukromoprávní smlouvy jako otázka v alternativním řešení sporů - str.  137
Část pátá Změna okolností uzavření smlouvy v širších souvislostech 24 Změna okolností uzavření smlouvy pohledem 
mezinárodního práva soukromého a obchodního - str.  145
 24.1 Změna okolností uzavření smlouvy pohledem mezinárodního práva soukromého - str.  145
 24.2 Změna okolností uzavření smlouvy pohledem mezinárodního práva obchodního - str.  147
25 Změna okolností uzavření smlouvy ve vybraných projektech evropského soukromého práva - str.  151
26 Změna okolností uzavření smlouvy v Zásadách mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT - str.  163
27 Změna okolností uzavření mezinárodní smlouvy ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu - str.  171
Závěr - str. 177
Summary - str.  181
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  183
Věcný rejstřík - str.  189

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.