Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského práva (především soukromého, ale i veřejného) a nakonec je uveden do širšího kontextu mezinárodního práva soukromého a obchodního, vybraných evropských soft law nástrojů a práva mezinárodních smluv. Cílem takto pojaté monografie je jak teoretické osvětlení předmětného institutu, tak řešení s ním spojených praktických otázek.

Monografie je dílem početného kolektivu autorů působících na vysoké škole CEVRO Institut, z. ú., na dalších vysokých školách i v praktické sféře.
autoři: Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 2. 2022, 216 stran
ISBN: 978-80-7676-179-7

Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých kapitol - str.  VII
O autorech - str.  IX
Seznam použitých zkratek - str.  XIII
Úvod - str.  XVII
Část první Změna okolností uzavření smlouvy z trojí perspektivy
1 Změna okolností uzavření smlouvy z perspektivy filozofické - str.  3
2 Změna okolností uzavření smlouvy z perspektivy ekonomické - str.  15
3 Změna okolností uzavření smlouvy z perspektivy právní - str.  23
Část druhá Změna okolností uzavření smlouvy v tuzemském občanském právu 4 Základy úpravy změny okolností uzavření smlouvy v občanském zákoníku - str.  33
5 Změna okolností uzavření smlouvy podle obecné klauzule - str.  35
6 Změna okolností uzavření tzv. šněrovací smlouvy - str.  43
7 Změna okolností uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - str.  47
8 Změna okolností uzavření darovací smlouvy - str.  51
9 Změna okolností uzavření smlouvy o nájmu bytu nebo domu na dobu určitou - str.  57
10 Změna okolností uzavření smlouvy o úschově - str.  63
11 Změna okolností uzavření smlouvy o dílo - str.  65
12 Změna okolností uzavření smlouvy o zájezdu - str.  69
13 Změna okolností uzavření smlouvy o výměnku - str.  79
14 Změna okolností uzavření smlouvy o společnosti - str.  83
15 Změna okolností uzavření pojistné smlouvy - str.  87
16 Změna okolností uzavření smlouvy v právu svěřenských fondů - str.  93
17 Změna okolností uzavření smlouvy v právu dědickém - str.  99
Část třetí Změna okolností uzavření smlouvy v dalších oblastech tuzemského práva
18 Změna okolností uzavření smluv v právu pracovním - str.  107
19 Změna okolností uzavření smlouvy v režimu hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků - str.  111
20 Změna okolností uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - str.  117
21 Změna okolností uzavření veřejnoprávní smlouvy - str.  123
Část čtvrtá Změna okolností uzavření smlouvy v civilněprocesních souvislostech
22 Změna okolností uzavření soukromoprávní smlouvy jako otázka v civilním soudním řízení sporném - str.  131
23 Změna okolností uzavření soukromoprávní smlouvy jako otázka v alternativním řešení sporů - str.  137
Část pátá Změna okolností uzavření smlouvy v širších souvislostech 24 Změna okolností uzavření smlouvy pohledem 
mezinárodního práva soukromého a obchodního - str.  145
 24.1 Změna okolností uzavření smlouvy pohledem mezinárodního práva soukromého - str.  145
 24.2 Změna okolností uzavření smlouvy pohledem mezinárodního práva obchodního - str.  147
25 Změna okolností uzavření smlouvy ve vybraných projektech evropského soukromého práva - str.  151
26 Změna okolností uzavření smlouvy v Zásadách mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT - str.  163
27 Změna okolností uzavření mezinárodní smlouvy ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu - str.  171
Závěr - str. 177
Summary - str.  181
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  183
Věcný rejstřík - str.  189

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Fiducie a svěřenský fond

Fiducie a svěřenský fond

Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

Svěřenský fond je pro širší a někdy i odbornou veřejnost stále relativně neznámým fenoménem, který byl do českého právního prostředí zaveden v rámci rekodifikace soukromého práva jakožto svébytná forma správy cizího majetku. Přímým inspiračním zdrojem zákonodárce při vytváření právní ...

Cena: 875 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 2

Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Miroslav Sedláček, Tomíš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové ...

Cena: 825 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.