Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný výklad ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání.

Kolektiv autorů pod vedením prof. JUDr. Jana Pichrta, Ph.D. sestává z řady fundovaných odborníků, kteří působí jako soudci, advokáti, univerzitní učitelé, legislativci, ministerští úředníci, rozhodci, podnikoví právníci, což podporuje praktičnost prezentovaných výkladů.

autor: Jan Pichrt a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 7. 2022, 1200 stran
ISBN: 978-80-7676-388-3

Cena: 2 450 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. XIII
Seznam použitých zkratek - str. XV
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XXI
Předmluva - str. XXXI
Zákoník práce - str. 2
Část první Všeobecná ustanovení (§ 1 až § 29) - str. 2
Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů (§ 1 až § 5) - str. 2
Hlava II Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů (§ 6 až § 11) - str. 25
Díl 1 Zaměstnanec (§ 6) - str. 25
Díl 2 Zaměstnavatel (§ 7 až § 11) - str. 27
Hlava III zrušena - str. 34
Hlava IV Rovné zacházení a zákaz diskriminace (§ 16 až § 17) - str. 35
Hlava V Některá ustanovení o právním jednání (§ 18 až § 29) - str. 43
Část druhá Pracovní poměr (§ 30 až § 73a) - str. 76
Hlava I Postup před vznikem pracovního poměru (§ 30 až § 32) - str. 76
Hlava II Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru (§ 33 až § 39) - str. 98
Hlava III Změny pracovního poměru (§ 40 až § 47) - str. 126
Hlava IV Skončení pracovního poměru (§ 48 až § 73a) - str. 153
Díl 1 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru (§ 48) - str. 153
Díl 2 Dohoda (§ 49) - str. 156
Díl 3 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody (§ 50 až § 54) - str. 158
Oddíl 1 Výpověď (§ 50 až § 51a) - str. 158
Oddíl 2 Výpověď daná zaměstnavatelem (§ 52) - str. 167
Oddíl 3 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem (§ 53 až § 54) - str. 180
Díl 4 Okamžité zrušení pracovního poměru (§ 55 až § 56) - str. 186
Díl 5 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru (§ 57 až § 61) - str. 194
Díl 6 Hromadné propouštění (§ 62 až § 64) - str. 205
Díl 7 Další případy skončení pracovního poměru (§ 65 až § 66) - str. 213
Díl 8 Odstupné (§ 67 až § 68) - str. 218
Díl 9 Neplatné rozvázání pracovního poměru (§ 69 až § 72) - str. 224
Díl 10 Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa (§ 73 až § 73a) - str. 240
Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 až § 77) - str. 245
Část čtvrtá Pracovní doba a doba odpočinku (§ 78 až § 100) - str. 259
Hlava I Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby (§ 78 až § 80) - str. 259
Hlava II Rozvržení pracovní doby (§ 81 až § 87) - str. 269
Díl 1 Základní ustanovení (§ 81 až § 84) - str. 269
Díl 2 Pružné rozvržení pracovní doby (§ 85) - str. 274
Díl 3 Konto pracovní doby (§ 86 až § 87) - str. 276
Hlava III Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka (§ 88 až § 89) - str. 279
Hlava IV Doba odpočinku (§ 90 až § 92) - str. 283
Díl 1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90 až § 90a) - str. 283
Díl 2 Dny pracovního klidu (§ 91) - str. 285
Díl 3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92) - str. 288
Hlava V Práce přesčas (§ 93 až § 93a) - str. 292
Hlava VI Noční práce (§ 94) - str. 293
Hlava VII Pracovní pohotovost (§ 95) - str. 296
Hlava VIII Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku (§ 96 až § 99) - str.  297
Hlava IX Zmocňovací ustanovení (§ 100) - str. 304
Část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101 až § 108) - str. 308
Hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci (§ 101 až § 102) - str. 308
Hlava II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance (§ 103 až § 106) - str. 319
Hlava III Společná ustanovení (§ 107 až § 108) - str. 343
Část šestá Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu (§ 109 až § 150) - str. 353
Hlava I Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody (§ 109 až § 112) - str. 353
Hlava II Mzda (§ 113 až § 121) - str. 367
Hlava III Plat (§ 122 až § 137) - str. 395
Hlava IV Odměna z dohody (§ 138) - str. 434
Hlava V Mzda nebo plat při výkonu jiné práce (§ 139) - str. 436
Hlava VI Odměna za pracovní pohotovost (§ 140) - str. 438
Hlava VII Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost (§ 141 až § 144a) - str. 439
Hlava VIII Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu (§ 145 až § 150) - str. 453
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 145 až § 146) - str. 453
Díl 2 Pořadí srážek ze mzdy (§ 147 až § 150) - str. 454
Část sedmá Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce (§ 151 až § 190) - str. 465
Hlava I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce (§ 151 až § 155) - str. 465
Hlava II Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 (§ 156 až § 172) - str. 474
Díl 1 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště (§ 156 až § 164) - str. 474
Díl 2 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení (§ 165) - str. 489
Díl 3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166 až § 171) - str. 491
Díl 4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 172) - str. 499
Hlava III Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 (§ 173 až § 181) - str. 500
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 173 až § 174) - str. 500
Díl 2 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě (§ 175 až § 176) - str. 501
Díl 3 Náhrada při přijetí a přeložení (§ 177 až § 178) - str. 503
Díl 4 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě (§ 179 až § 180) - str. 504
Díl 5 Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 181) - str. 506
Hlava IV Společná ustanovení o cestovních náhradách (§ 182 až § 189) - str. 507
Hlava V Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce (§ 190) - str. 517
Část osmá Překážky v práci (§ 191 až § 210) - str. 519
Hlava I Překážky v práci na straně zaměstnance (§ 191 až § 205) - str. 519
Díl 1 Důležité osobní překážky (§ 191 až § 199) - str. 519
Díl 2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200 až § 205) - str. 585
Hlava II Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance (§ 206) - str. 608
Hlava III Překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až § 210) - str. 611
Část devátá Dovolená (§ 211 až § 223) - str. 627
Hlava I Základní ustanovení (§ 211) - str. 627
Hlava II Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a výměra dovolené (§ 212 až § 214) - str. 629
Hlava III Dodatková dovolená (§ 215) - str. 636
Hlava IV Společná ustanovení o dovolené (§ 216 až § 223) - str. 640
Díl 1 Obecné ustanovení (§ 216) - str. 640
Díl 2 Čerpání dovolené (§ 217 až § 219) - str. 645
Díl 3 Hromadné čerpání dovolené (§ 220) - str. 656
Díl 4 Změna zaměstnání (§ 221) - str. 658
Díl 5 Náhrada za dovolenou (§ 222 až § 222a) - str. 659
Díl 6 Krácení dovolené (§ 223) - str. 662
Část desátá Péče o zaměstnance (§ 224 až § 247) - str. 665
Hlava I Pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až § 226) - str. 665
Hlava II Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až § 235) - str. 669
Hlava III Stravování zaměstnanců (§ 236) - str. 683
Hlava IV Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 až § 247) - str. 685
Díl 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením (§ 237) - str. 685
Díl 2 Pracovní podmínky zaměstnankyň (§ 238) - str. 686
Díl 3 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby (§ 239 až § 241) - str. 687
Díl 4 Přestávky ke kojení (§ 242) - str. 673
Díl 5 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců (§ 243 až § 247) - str. 694
Část jedenáctá Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (§ 248 až § 275) - str. 702
Hlava I Prevence (§ 248 až § 249) - str. 702
Hlava II Povinnosti zaměstnance k náhradě škody (§ 250 až § 264) - str. 705
Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu (§ 250) - str. 705
Díl 2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody (§ 251) - str. 710
Díl 3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí (§ 252 až § 256) - str. 712
Oddíl 1 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 252 až § 254) - str. 712
Oddíl 2 Ztráta svěřených věcí (§ 255 až § 256) - str. 718
Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody (§ 257 až § 260) - str. 722
Díl 5 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu (§ 261 až § 264) - str. 726
Hlava III Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody (§ 265 až § 271u) - str. 732
Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu (§ 265) - str. 732
Díl 2 Odvracení škody (§ 266) - str. 734
Díl 3 Odložené věci (§ 267) - str. 735
Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody (§ 268) - str. 737
Díl 5 Pracovní úrazy a nemoci z povolání (§ 269 až § 271u) - str. 738
Oddíl 1 Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě (§ 269 až 271) - str. 738
Oddíl 2 Druhy náhrad (§ 271a až § 271f) - str. 749
Oddíl 3 Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance (§ 271g až § 271j) - str. 769
Oddíl 4 Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu (§ 271k až § 271u) - str. 774
Hlava IV Společná ustanovení (§ 272 až § 275) - str. 787
Část dvanáctá Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 276 až § 299) - str. 794
Hlava I Základní ustanovení (§ 276 až § 277) - str. 794
Hlava II Informování a projednání (§ 278 až § 280) - str. 802
Hlava III Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 281 až § 285) - str. 810
Hlava IV Působnost odborové organizace (§ 286 až § 287) - str. 820
Hlava V Přístup k nadnárodním informacím (§ 288 až § 299) - str. 832
Část třináctá Společná ustanovení (§ 300 až § 363) - str. 874
Hlava I Množství práce a pracovní tempo (§ 300) - str. 874
Hlava II Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné 
výdělečné činnosti (§ 301 až § 304) - str. 878
Hlava III Vnitřní předpis (§ 305 až § 306) - str. 891
Hlava IV Mzdová, platová a ostatní práva (§ 307) - str. 895
Hlava V Agenturní zaměstnávání (§ 307a až § 309a) - str. 896
Hlava VI Konkurenční doložka (§ 310 až § 311) - str. 912
Hlava VII Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek (§ 312 až § 315) - str. 918
Hlava VIII Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance (§ 316) - str. 949
Hlava IX Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie (§ 317 až § 319a) - str. 966
Hlava X Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích (§ 320 až § 324) - str. 981
Hlava XI Zrušena - str. 1000
Hlava XII Smrt zaměstnance (§ 325 až § 328) - str. 1000
Hlava XIII Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby (§ 329 až § 333) - str. 1002
Hlava XIV Doručování (§ 334 až § 337) - str. 1011
Hlava XV Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností pracovněprávních 
vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 338 až § 345a) - str.  1021
Díl 1 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba (§ 338 až § 342) - str. 1021
Díl 2 Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 343 až § 345a) - str. 1042
Hlava XVI Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí (§ 346) - str. 1053
Hlava XVII Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů (§ 346a až § 350b) - str. 1054
Hlava XVIII Průměrný výdělek (§ 351 až § 362) - str. 1070
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 351 až § 353) - str. 1070
Díl 2 Rozhodné období (§ 354) - str. 1073
Díl 3 Pravděpodobný výdělek (§ 355) - str. 1074
Díl 4 Formy průměrného výdělku (§ 356) - str. 1074
Díl 5 Společná ustanovení o průměrném výdělku (§ 357 až § 362) - str. 1076
Hlava XIX Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy evropské unie (§ 363) - str.  1080
Část čtrnáctá Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 364 až § 396) - str. 1084
Hlava I Přechodná ustanovení (§ 364 až § 394) - str. 1084
Díl 1 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu (§ 365 až § 393) 1089
Díl 2 Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení (§ 393a) - str. 1094
Díl 3 Použití prováděcích právních předpisů (§ 394) - str. 1095
Hlava II Závěrečná ustanovení (§ 395 až § 396) - str. 1098
Příloha Vybraná ustanovení novel - str. 1109
Zákon o kolektivním vyjednávání (§ 1 až § 33) - str. 1117
Vybraná ustanovení novel - str. 1176
Věcný rejstřík - str. 117

Další nabídka k tématu

Za novelou, před novelou...

Za novelou, před novelou...

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovní právo se v době vydání této publikace nachází ve vysoce exponované situaci. Jsme na jednu stranu „za novelou“ – když k 1. 10. 2023 a částečně i k 1. 1. 2024 nabyla účinnosti důležitá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb., s níž se praxe dosud ještě „sžívá“ ... pokračování

Cena: 303 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.