Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také podkapitolu věnující se vypovídací schopnosti účetních výkazů.
Kniha je určena manažerům, kteří se potřebují rychle zorientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví. Dále ji využijí analytici, pracovníci controllingových oddělení a interního auditu a studenti vysokých škol.
Jednotlivá témata jsou v knize vysvětlena způsobem, který umožňuje danou problematiku snadno pochopit. Text obsahuje množství názorných příkladů a praktických ukázek interpretací účetních výkazů. Účetní případy přitom nejsou vysvětlovány přímo pomocí směrné účtové osnovy, ale je zachycena podstata konkrétní operace a její zobrazení do účetních výkazů.
autor: Karel Šteker, Milana Otrusinová vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 11. 2021, 296 stran
ISBN: 978-80-2713-184-6

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. 9
Řekly o knize - str. 10
Seznam zkratek - str. 12
Úvod - str. 13
1 Význam a základní prvky účetnictví, účetní zásady a principy - str. 15
1.1 Význam účetnictví - str. 15
1.2 Účetní zásady a principy - str. 17
1.3 Základní prvky účetnictví - str. 23
2 Právní úprava účetnictví - str. 35
2.1 Zákon o účetnictví - str. 35
2.2 Vyhlášky k zákonu o účetnictví - str. 36
2.3 České účetní standardy - str. 38
2.4 Vnitřní účetní směrnice - str. 38
3 Dlouhodobý majetek - str. 41
3.1 Charakteristika dlouhodobého majetku - str. 41
3.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 44
3.3 Dlouhodobý finanční majetek - str. 67
4 Oběžná aktiva - str. 75
4.1 Zásoby - str. 75
4.2 Pohledávky - str. 92
4.3 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky - str. 111
5 Vlastní kapitál - str. 125
5.1 Základní kapitál - str. 125
5.2 Kapitálové fondy a fondy tvořené ze zisku - str. 136
5.3 Výsledky hospodaření - str. 144
6 Cizí zdroje - str. 157
6.1 Rezervy - str. 157
6.2 Závazky - str. 167
7 Časové rozlišení - str. 199
7.1 Charakteristika časového rozlišení - str. 199
7.2 Aktivní časové rozlišení - str. 200
7.3 Pasivní časové rozlišení - str. 206
8 Náklady a výnosy - str. 211
8.1 Charakteristika nákladů a výnosů - str. 213
8.2 Druhové a účelové členění nákladů a výnosů - str. 213
8.3 Náklady a výnosy z provozní činnosti - str. 216
8.4 Náklady a výnosy z finanční činnosti - str. 226
9 Účetní uzávěrka a závěrka - str. 231
9.1 Charakteristika účetní závěrky - str. 231
9.2 Charakteristika účetní závěrky - str. 242
9.3 Vypovídací schopnost účetních výkazů - str. 261
10 Účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek - str. 263
10.1 Banky jiné finanční instituce - str. 263
10.2 Pojišťovny - str. 266
10.3 Zdravotní pojišťovny - str. 269
10.4 Nepodnikatelské subjekty - str. 272
10.5 Vybrané účetní jednotky - str. 274
Příloha 1 - Rozvaha pro podnikatele - str. 277
Příloha 2 - Výkaz zisku a ztráty v druhové členění pro podnikatele - str. 281
Příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění pro podnikatele - str. 283
Příloha 4 - Přehled o peněžních tocích pro podnikatele - str. 284
Příloha 5 - Přehled o změnách vlastního kapitálu pro podnikatele - str. 285
Příloha 6 - Směrná účtová osnova pro podnikatele - str. 286
Příloha 7 - Srovnání účtových tříd bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek - str. 288
Příloha 8 - České účetní standardy pro podnikatele - str. 290
Summary - str. 291
Literatura - str. 292

Další nabídka k tématu

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.