Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také podkapitolu věnující se vypovídací schopnosti účetních výkazů.
Kniha je určena manažerům, kteří se potřebují rychle zorientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví. Dále ji využijí analytici, pracovníci controllingových oddělení a interního auditu a studenti vysokých škol.
Jednotlivá témata jsou v knize vysvětlena způsobem, který umožňuje danou problematiku snadno pochopit. Text obsahuje množství názorných příkladů a praktických ukázek interpretací účetních výkazů. Účetní případy přitom nejsou vysvětlovány přímo pomocí směrné účtové osnovy, ale je zachycena podstata konkrétní operace a její zobrazení do účetních výkazů.
autoři: Karel Šteker, Milana Otrusinová; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 11. 2021, 296 stran
ISBN: 978-80-2713-184-6

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. 9
Řekly o knize - str. 10
Seznam zkratek - str. 12
Úvod - str. 13
1 Význam a základní prvky účetnictví, účetní zásady a principy - str. 15
1.1 Význam účetnictví - str. 15
1.2 Účetní zásady a principy - str. 17
1.3 Základní prvky účetnictví - str. 23
2 Právní úprava účetnictví - str. 35
2.1 Zákon o účetnictví - str. 35
2.2 Vyhlášky k zákonu o účetnictví - str. 36
2.3 České účetní standardy - str. 38
2.4 Vnitřní účetní směrnice - str. 38
3 Dlouhodobý majetek - str. 41
3.1 Charakteristika dlouhodobého majetku - str. 41
3.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 44
3.3 Dlouhodobý finanční majetek - str. 67
4 Oběžná aktiva - str. 75
4.1 Zásoby - str. 75
4.2 Pohledávky - str. 92
4.3 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky - str. 111
5 Vlastní kapitál - str. 125
5.1 Základní kapitál - str. 125
5.2 Kapitálové fondy a fondy tvořené ze zisku - str. 136
5.3 Výsledky hospodaření - str. 144
6 Cizí zdroje - str. 157
6.1 Rezervy - str. 157
6.2 Závazky - str. 167
7 Časové rozlišení - str. 199
7.1 Charakteristika časového rozlišení - str. 199
7.2 Aktivní časové rozlišení - str. 200
7.3 Pasivní časové rozlišení - str. 206
8 Náklady a výnosy - str. 211
8.1 Charakteristika nákladů a výnosů - str. 213
8.2 Druhové a účelové členění nákladů a výnosů - str. 213
8.3 Náklady a výnosy z provozní činnosti - str. 216
8.4 Náklady a výnosy z finanční činnosti - str. 226
9 Účetní uzávěrka a závěrka - str. 231
9.1 Charakteristika účetní závěrky - str. 231
9.2 Charakteristika účetní závěrky - str. 242
9.3 Vypovídací schopnost účetních výkazů - str. 261
10 Účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek - str. 263
10.1 Banky jiné finanční instituce - str. 263
10.2 Pojišťovny - str. 266
10.3 Zdravotní pojišťovny - str. 269
10.4 Nepodnikatelské subjekty - str. 272
10.5 Vybrané účetní jednotky - str. 274
Příloha 1 - Rozvaha pro podnikatele - str. 277
Příloha 2 - Výkaz zisku a ztráty v druhové členění pro podnikatele - str. 281
Příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění pro podnikatele - str. 283
Příloha 4 - Přehled o peněžních tocích pro podnikatele - str. 284
Příloha 5 - Přehled o změnách vlastního kapitálu pro podnikatele - str. 285
Příloha 6 - Směrná účtová osnova pro podnikatele - str. 286
Příloha 7 - Srovnání účtových tříd bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek - str. 288
Příloha 8 - České účetní standardy pro podnikatele - str. 290
Summary - str. 291
Literatura - str. 292

Další nabídka k tématu

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2022

Účetní případy pro praxi 2022

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.