Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také podkapitolu věnující se vypovídací schopnosti účetních výkazů.
Kniha je určena manažerům, kteří se potřebují rychle zorientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví. Dále ji využijí analytici, pracovníci controllingových oddělení a interního auditu a studenti vysokých škol.
Jednotlivá témata jsou v knize vysvětlena způsobem, který umožňuje danou problematiku snadno pochopit. Text obsahuje množství názorných příkladů a praktických ukázek interpretací účetních výkazů. Účetní případy přitom nejsou vysvětlovány přímo pomocí směrné účtové osnovy, ale je zachycena podstata konkrétní operace a její zobrazení do účetních výkazů.

autoři: Karel Šteker, Milana Otrusinová; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 11. 2021, 296 stran
ISBN: 978-80-2713-184-6

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. 9
Řekly o knize - str. 10
Seznam zkratek - str. 12
Úvod - str. 13
1 Význam a základní prvky účetnictví, účetní zásady a principy - str. 15
1.1 Význam účetnictví - str. 15
1.2 Účetní zásady a principy - str. 17
1.3 Základní prvky účetnictví - str. 23
2 Právní úprava účetnictví - str. 35
2.1 Zákon o účetnictví - str. 35
2.2 Vyhlášky k zákonu o účetnictví - str. 36
2.3 České účetní standardy - str. 38
2.4 Vnitřní účetní směrnice - str. 38
3 Dlouhodobý majetek - str. 41
3.1 Charakteristika dlouhodobého majetku - str. 41
3.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 44
3.3 Dlouhodobý finanční majetek - str. 67
4 Oběžná aktiva - str. 75
4.1 Zásoby - str. 75
4.2 Pohledávky - str. 92
4.3 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky - str. 111
5 Vlastní kapitál - str. 125
5.1 Základní kapitál - str. 125
5.2 Kapitálové fondy a fondy tvořené ze zisku - str. 136
5.3 Výsledky hospodaření - str. 144
6 Cizí zdroje - str. 157
6.1 Rezervy - str. 157
6.2 Závazky - str. 167
7 Časové rozlišení - str. 199
7.1 Charakteristika časového rozlišení - str. 199
7.2 Aktivní časové rozlišení - str. 200
7.3 Pasivní časové rozlišení - str. 206
8 Náklady a výnosy - str. 211
8.1 Charakteristika nákladů a výnosů - str. 213
8.2 Druhové a účelové členění nákladů a výnosů - str. 213
8.3 Náklady a výnosy z provozní činnosti - str. 216
8.4 Náklady a výnosy z finanční činnosti - str. 226
9 Účetní uzávěrka a závěrka - str. 231
9.1 Charakteristika účetní závěrky - str. 231
9.2 Charakteristika účetní závěrky - str. 242
9.3 Vypovídací schopnost účetních výkazů - str. 261
10 Účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek - str. 263
10.1 Banky jiné finanční instituce - str. 263
10.2 Pojišťovny - str. 266
10.3 Zdravotní pojišťovny - str. 269
10.4 Nepodnikatelské subjekty - str. 272
10.5 Vybrané účetní jednotky - str. 274
Příloha 1 - Rozvaha pro podnikatele - str. 277
Příloha 2 - Výkaz zisku a ztráty v druhové členění pro podnikatele - str. 281
Příloha 3 - Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění pro podnikatele - str. 283
Příloha 4 - Přehled o peněžních tocích pro podnikatele - str. 284
Příloha 5 - Přehled o změnách vlastního kapitálu pro podnikatele - str. 285
Příloha 6 - Směrná účtová osnova pro podnikatele - str. 286
Příloha 7 - Srovnání účtových tříd bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek - str. 288
Příloha 8 - České účetní standardy pro podnikatele - str. 290
Summary - str. 291
Literatura - str. 292

Další nabídka k tématu

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ESG a účetní souvislosti

ESG a účetní souvislosti

Hana Březinová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

ESG a účetní souvislosti je kniha, která přináší prvního uceleného průvodce v účetním výkaznictví v ESG oblasti. Monografie je rozdělena do dvaceti kapitol, ve kterých jsou systematicky rozčleněné informace k účetním závěrkám/konsolidovaným účetním závěrkám, a to v oblasti ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.