Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Personalistka, 7. vydání

Personalistka,  7. vydání

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024.Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech pracovněprávních vztahů (včetně významných změn u dohodářů) od jejich vzniku, přes změny až ke skončení. Nezapomínají ani na pracovní dobu, překážky v práci, dovolenou, oblast zaměstnanosti a ochranu osobních údajů. Každou kapitolou prolíná souvislost s kontrolní činností orgánů inspekce práce včetně možných postihů za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. V textu je zohledněn též nezbytný vztah pracovněprávní úpravy s občanským zákoníkem.Publikace obsahuje řadu příkladů, vzorů, aktuálních soudních rozhodnutí a upozornění na nejčastější pochybení. Určena je nejen personalistům, ale každému, kdo se zabývá tématikou spojenou s pracovním právem.

autoři: Alena Chládková, Petr Bukovjan; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 3. 2024, 684 stran
ISBN: 978-80-7676-785-0

Cena: 1 095 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str.  17
Seznam zkratek - str. 18
I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy - str. 19
1. Obecné - str. 19
2. Zaměstnanost - str. 20
3. Pracovnělékařské služby - str. 21
4. Osobní údaje - str. 21
5. Kontrolní činnost - str.  22
6. Územní samospráva - str. 22
II. Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti - str. 24
1. Právní úprava - str. 25
2. Obecně - str. 26
3. Výběr zaměstnanců - str. 26
3.1 Právo zaměstnavatele - str. 26
3.2 Nabídky zaměstnání - str. 27
3.3 Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 27
3.4 Kontrola a postihy - str. 32
4. Volná pracovní místa - str. 32
4.1 Oznamování Úřadu práce - str. 32
4.2 Způsob oznamování - str. 35
4.3 Volné pracovní místo a jeho charakteristika - str. 35
4.4 Kdy jde a kdy nejde o volné pracovní místo - str. 38
4.5 Kontrola a postihy - str.  38
5. Agenturní zaměstnávání - str. 39
5.1 Pojem - str. 39
5.2 Předpoklady a podmínky - str. 40
5.3 Doporučení a povinnosti - str. 43
5.4 Skončení dočasného přidělení - str. 49
5.5 Kontrola a postihy - str. 49
6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 51
6.1 Vymezení osob se zdravotním postižením - str. 51
6.2 Práva a povinnosti zaměstnavatelů - str. 52
6.3 Plnění povinného podílu - str. 53
6.4 Odvod do státního rozpočtu - str. 57
6.5 Ohlašovací povinnost - str. 59
6.6 Kontrola a postihy - str.  60
7. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí - str. 60
7.1 Pojem „cizinec“ - str. 60
7.2 Povolovací princip - str. 61
7.3 Zaměstnanecká karta - str. 64
7.4 Modrá karta - str. 66
7.5 Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - str.  68
7.6 Povolení k zaměstnání - str. 69
7.7 Dočasná ochrana - str. 71
7.8 Speciální vládní programy ve vztahu k cizincům (režimy zvláštního zacházení) - str. 73
7.9 Povinnost nahlásit volné pracovní místo - str. 73
7.10 Informační povinnost - str. 73
7.11 Povinnost vést evidence - str. 75
7.12 Kontrola a postihy - str. 76
8. Výkon činnosti dítěte - str. 78
8.1 Co je činnost dítěte - str. 78
8.2 Povolovací princip - str. 79
8.3 Kontrola a postihy - str. 80
III. Osobní údaje v personální agendě - str. 82
1. Právní úprava - str. 83
2. Obecně - str. 83
2.1 Pojem - str. 83
2.2 Zpracování osobních údajů obecně - str. 85
2.2.1 Vztah správce a zpracovatele - str. 89
2.2.2 Záznam o činnosti zpracování - str. 90
2.2.3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 90
2.3 Tzv. citlivé osobní údaje - str.  92
2.4 Souhlas subjektu údajů - str. 94
2.5 Ochrana (zabezpečení) osobních údajů - str. 96
3. Údaje v pracovněprávních vztazích - str. 98
3.1 Zákaz diskriminace - str. 98
3.2 Údaje při výběru zaměstnanců - str. 101
3.3 Informace o zaměstnancích - str. 102
4. Rodné číslo - str. 103
4.1 Obecně - str. 103
4.2 Kdy lze využít rodného čísla - str. 104
5. Osobní dotazník - str. 105
5.1 Obecně - str. 105
5.2 Obsah osobního dotazníku - str. 105
6. Osobní spis zaměstnance - str. 107
6.1 Obecně - str. 107
6.2 Obsah osobního spisu - str. 108
6.3 Před vznikem a při vzniku pracovního poměru - str. 108
6.4 Za trvání pracovního poměru - str. 110
6.5 Při skončení pracovního poměru - str. 111
6.6 Nahlížení do osobního spisu - str. 112
7. Archivace dokladů - str. 114
7.1 Obecně - str. 114
7.2 Dokumenty stanovené právním předpisem - str. 115
7.3 Pro účely stanovené právním předpisem - str. 116
7.4 Dokumenty k ochraně práv zaměstnavatele - str. 118
7.5 Ze zákona o archivnictví a spisové službě - str. 118
8. Kontrola a postihy - str. 119
8.1 Kdo kontroluje - str. 119
8.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 120
IV. Základní pracovněprávní vztahy a rozdíly mezi nimi - str. 123
1. Právní úprava - str. 124
2. Obecně - str. 124
2.1 Závislá práce - str. 124
2.2 Vymezení základních pracovněprávních vztahů - str. 127
3. Zákoník práce a nelegální práce - str. 129
3.1 Závislá práce a nelegální práce - str. 129
3.2 Kontrola a postihy - str. 130
4. Rozdíly mezi pracovním poměrem a dohodami - str. 131
4.1 Obecně - str. 131
4.2 Podmínky - str. 132
4.3 Povinnost rozvrhnout pracovní dobu - str. 134
4.4 Práva (nároky) zaměstnanců - str. 137
4.5 Odměňování - str. 139
5. Shody a rozdíly mezi dohodami - str. 142
5.1 Obecně - str. 142
5.2 Forma a vznik - str. 143
5.3 Obsahové náležitosti - str. 144
5.4 Rozsah práce - str. 145
5.5 Způsoby zrušení - str. 150
5.6 Kontrola a postihy - str. 153
V. Vznik pracovního poměru - str. 154
1. Právní úprava - str. 155
2. Způsoby vzniku pracovního poměru - str. 155
2.1 Výčet - str. 155
2.2 Více pracovněprávních vztahů - str. 155
2.3 Souběžná činnost - str. 156
2.4 Konkurenční činnost a předchozí souhlas zaměstnavatele - str. 158
3. Povinnosti před vznikem pracovního poměru - str. 162
3.1 Povinnost seznámení s podmínkami - str. 162
3.2 Vstupní lékařská prohlídka - str. 163
4. Den vzniku pracovního poměru - str. 167
4.1 Kdy vzniká pracovní poměr - str. 167
4.2 Odstoupení od pracovní smlouvy - str. 168
5. Pracovní smlouva - str.  170
5.1 Forma - str. 170
5.2 Obsah - str. 171
5.3 Druh a místo (místa) výkonu práce - str. 173
5.3.1 Práce na dálku - str. 179
5.4 Den nástupu do práce - str. 182
5.5 Zkušební doba - str. 183
5.6 Doba trvání pracovního poměru - str. 189
5.6.1 Základní pravidla - str. 190
5.6.2 Výjimky - str. 193
5.6.3 Zákonná fikce - str. 199
5.7 Kratší pracovní doba - str. 201
5.8 Výše mzdy - str. 202
5.9 Pravidelné pracoviště - str. 204
5.10 Konkurenční doložka - str. 206
6. Jmenování - str. 214
6.1 Kdy jmenovat na pracovní místo (do funkce) - str. 214
6.1.1 Jmenování podle zvláštních právních předpisů - str. 214
6.1.2 Jmenování podle zákoníku práce - str. 216
6.2 Jak u zaměstnavatelů tzv. podnikatelské sféry - str. 218
6.3 Odvolání z vedoucího místa (vzdání se tohoto místa) - str. 220
6.4 Forma a obsah odvolání z vedoucího místa (vzdání se tohoto místa) - str.  222
6.5 Postup po odvolání z vedoucího místa (vzdání se tohoto místa) - str. 224
7. Informace o obsahu pracovního poměru - str. 231
7.1 Obecně - str. 231
7.2 Obsah informace - str. 232
7.3 Informace při vyslání na území jiného státu - str. 235
7.4 Informace při nástupu do práce - str. 235
8. Kontrola a postihy - str. 236
8.1 Kdo kontroluje - str. 236
8.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 236
VI. Změny pracovního poměru - str. 238
1. Právní úprava - str. 239
2. Případy změn pracovního poměru - str. 239
2.1 Obecně - str. 239
3. Převedení na jinou práci - str. 242
3.1 Obecně - str. 242
3.2 Povinnost převedení - str. 242
3.3 Možnost převedení - str. 246
3.4 Podmínky převedení - str.  247
3.5 Mimořádná a živelní událost, jiná hrozící nehoda - str. 249
3.6 Prostoj a nepříznivé povětrnostní vlivy - str. 249
3.7 Projednání - str. 249
3.8 Doplatek do průměrného výdělku - str. 250
3.9 Doplatek do průměrného výdělku a stávka - str. 252
4. Dočasné přidělení - str. 252
4.1 Obecně - str. 252
4.2 Podmínky a předpoklady - str. 253
4.3 Skončení dočasného přidělení - str. 255
4.4 Cestovní náhrady - str. 256
5. Pracovní cesta - str. 256
5.1 Dohoda o vyslání na pracovní cestu - str. 256
5.2 Omezení - str. 257
5.3 Cestovní náhrady - str. 258
6. Přeložení - str. 259
6.1 Podmínky přeložení - str. 259
6.2 Zařazení na původní místo - str. 259
6.3 Cestovní náhrady - str. 259
7. Kontrola a postihy - str. 260
7.1 Kdo kontroluje - str. 260
7.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 260
VII. Skončení pracovního poměru - str. 261
1. Právní úprava - str. 262
2. Způsoby skončení pracovního poměru - str. 262
2.1 Výčet - str. 262
2.2 Rozvázání pracovního poměru - str. 263
3. Smrt zaměstnance (zaměstnavatele) - str. 264
3.1 Smrt zaměstnance - str. 264
3.2 Peněžitá práva po smrti zaměstnance - str. 264
3.3 Smrt zaměstnavatele - str. 266
3.4 Kdo vydává potvrzení o zaměstnání - str. 267
4. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti - str. 267
4.1 Definice cizince - str. 267
4.2 Když pracovní poměr neskončí jinak - str. 268
4.3 Zrušení povolení k pobytu - str. 269
4.4 Trest vyhoštění - str. 269
4.5 Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta a modrá karta - str. 269
5. Uplynutí doby - str. 271
5.1 Obecně - str. 271
5.2 Změna doby trvání pracovního poměru ze zákona - str. 272
5.3 Pojem „vědomí zaměstnavatele“ - str. 274
5.4 Projev nesouhlasu - str. 274
5.5 Vědomí nejblíže nadřízeného zaměstnance - str. 274
6. Dohoda - str. 276
6.1 Obecně - str. 276
6.2 Forma dohody - str. 278
6.3 Důvody k uzavření dohody - str. 279
6.4 Den skončení pracovního poměru - str. 281
7. Výpověď - str. 282
7.1 Kdo a kdy může dát výpověď - str. 282
7.2 Forma a doručení - str. 283
7.3 Skutkové vymezení důvodu - str. 284
7.4 Den skončení a výpovědní doba - str. 285
7.5 Důvody k výpovědi zaměstnavatele - str. 287
7.6 Hromadné propouštění - str. 288
7.7 Zákaz výpovědi - str. 292
7.8 Rušení zaměstnavatele - str. 298
7.9 Přemisťování zaměstnavatele - str. 299
7.10 Nadbytečnost zaměstnance - str. 300
7.11 Pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, expozice - str. 306
7.12 Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance - str. 307
7.13 Předpoklady a požadavky - str. 310
7.14 Porušení povinnosti - str. 317
7.15 Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 327
7.16 Lhůty - str. 330
7.17 Povinnosti ve vztahu k odborům - str. 331
8. Okamžité zrušení - str. 334
8.1 Kdo a kdy může okamžitě zrušit - str. 334
8.2 Forma - str. 334
8.3 Skutkové vymezení důvodu - str. 334
8.4 Den okamžitého zrušení - str. 335
8.5 Lhůty - str. 336
8.6 Důvody k okamžitému zrušení - str. 337
8.7 Trestný čin zaměstnance - str. 339
8.8 Porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem - str. 340
8.9 Vážné ohrožení zdraví zaměstnance - str. 344
8.10 Dlužná mzda, plat nebo jejich náhrada - str. 345
8.11 Právo zaměstnance na náhradu mzdy (platu) - str. 348
8.12 Povinnosti ve vztahu k odborům - str.  349
9. Zrušení ve zkušební době - str. 349
9.1 Předpoklady - str. 349
9.2 Kdo a kdy může zrušit - str. 350
9.3 Omezení zaměstnavatele - str. 352
9.4 Forma - str. 354
9.5 Den zrušení pracovního poměru - str. 354
10. Neplatnost rozvázání pracovního poměru - str. 356
10.1 Neplatnost právních jednání obecně - str. 356
10.2 Způsob uplatnění a lhůta - str. 357
10.3 Neplatnost rozvázání ze strany zaměstnavatele - str. 358
10.4 Moderační právo soudu - str. 362
10.5 Neplatnost rozvázání ze strany zaměstnance - str.  364
11. Kontrola a postihy - str. 365
11.1 Kdo kontroluje - str. 365
11.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 365
VIII. Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru - str. 366
1. Právní úprava - str. 367
2. Obecně - str. 367
2.1  Výčet - str. 367
2.2 Nevyčerpaná dovolená - str. 367
2.3 Výplata splatné mzdy (platu) - str. 368
2.4 Pracovní volno - str. 368
3. Potvrzení o zaměstnání - str. 369
3.1 Kdy a komu se potvrzení vydává - str. 369
3.2 Obsah potvrzení - str. 370
3.3 Potvrzení pro Úřad práce - str. 374
3.4 Nesouhlas zaměstnance s obsahem - str. 377
4. Pracovní posudek - str. 377
4.1 Pojem a obsah - str. 377
4.2 Kdy se posudek vydává - str. 379
4.3 Nesouhlas zaměstnance s obsahem - str. 380
5. Odstupné - str. 381
5.1 Účel a rozdělení - str. 381
5.2 Odstupné ze zákona - str. 383
5.3 Výše odstupného ze zákona - str. 385
5.4 Výplata odstupného - str. 390
5.5 Vrácení odstupného - str. 391
5.6 Další odstupné pro úředníky - str. 395
5.7 Odstupné a odvolání z vedoucího pracovního místa - str. 396
6. Doručování písemností - str. 396
6.1 Obecně - str. 396
6.2 Způsoby doručení - str. 398
6.3 Osobní doručení - str.  400
6.4 Doručení elektronickou cestou - str. 400
6.5 Doručení datovou schránkou - str. 402
6.6 Doručení poštou - str. 403
6.6.1 Poštovní adresa - str. 404
6.6.2 Volba poštovní služby - str. 404
6.6.3 Dodání do vlastních rukou - str. 405
6.6.4 Zaměstnanec písemnost převezme - str. 407
6.6.5 Zaměstnanec převzetí písemnosti odmítl nebo jinak znemožnil její doručení - str. 407
6.6.6 Uložení poštovní zásilky - str. 408
6.6.7 Úložní lhůta - str. 409
7. Kontrola a postihy - str. 410
7.1 Kdo kontroluje - str. 410
7.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 410
IX.  Pracovní doba a doba odpočinku - str. 411
1. Právní úprava - str. 412
2. Obecně - str. 412
2.1 Základní pojmy - str. 412
2.2 Odchylky pro zaměstnance v dopravě - str. 413
2.3 Odchylky pro členy hasičské jednotky podniku - str. 414
2.4 Pracovní doba - str. 415
2.5 Doba odpočinku - str. 416
2.6 Směna - str.  416
2.7 Pracovní režimy - str. 416
2.8 Povinnost projednání s odborovou organizací - str. 417
3. Stanovená týdenní pracovní doba - str. 418
3.1 Pojem - str. 418
3.2 Délka - str. 418
3.3 Zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy - str. 421
3.4 Kratší pracovní doba - str. 421
3.5 Žádost zaměstnance o vhodnou úpravu pracovní doby - str. 423
4.  Rozvržení pracovní doby - str. 425
4.1 Základní zásady - str. 425
4.2 Maximální délka směny - str. 428
4.3 Pracovní doba zaměstnanců ve zdravotnictví - str. 428
4.4 Rozvrh pracovní doby - str. 430
4.5 Pružné rozvržení pracovní doby - str. 432
4.6 Sdílené pracovní místo - str. 437
5. Konto pracovní doby - str. 439
5.1 Pojem a podmínky - str. 439
5.2 Vyrovnávací období - str. 440
5.3 Účty při kontu pracovní doby - str. 441
5.3.1 Účet pracovní doby - str. 441
5.3.2 Účet mzdy - str. 441
5.3.3 Výše stálé mzdy - str. 442
5.4 Vyrovnání - str. 444
6. Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 445
6.1 Přestávka v práci na jídlo a oddech - str. 445
6.2 Přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 448
6.3 Bezpečnostní přestávka - str. 450
6.4 Souběh přestávek - str. 450
6.5 Přestávka ke kojení - str. 451
7. Doba odpočinku - str. 451
7.1 Nepřetržitý denní odpočinek - str. 451
7.2 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 454
7.3 Dny pracovního klidu - str. 457
7.4 Den pracovního klidu u zaměstnanců v nočních směnách - str. 459
7.5 Svátky - str. 460
8. Pracovní pohotovost - str. 463
8.1 Pojem - str. 463
8.2 Předpoklady - str. 465
8.3 Odměna za pracovní pohotovost - str. 466
9. Práce přesčas - str. 467
9.1 Pojem - str. 467
9.2 Podmínky pro nařízení práce přesčas - str. 469
9.3 Limity práce přesčas - str. 470
9.4 Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby - str. 472
9.5 Práce přesčas při kontu pracovní doby - str. 472
9.6 Omezení práce přesčas ve vztahu k některým zaměstnancům - str. 472
9.7 Zákaz práce přesčas - str. 473
10. Noční práce - str. 473
10.1 Pojem - str. 473
10.2 Zaměstnanec pracující v noci - str. 473
10.3 Omezení noční práce ve vztahu k některým zaměstnancům - str. 476
10.4 Zákaz noční práce - str. 476
11. Evidence (nejen) pracovní doby - str. 476
11.1 Obsah - str. 476
11.2 Význam evidence - str. 478
11.3 Forma vedení evidence - str. 478
11.4 Specifika v dopravě - str. 480
12. Kontrola a postihy - str. 480
12.1 Kdo kontroluje - str. 480
12.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 480
X.  Překážky v práci - str. 484
1. Právní úprava - str. 485
2. Obecně - str. 485
2.1 Pojem a rozdělení - str. 485
2.2 Specifika pro některé případy - str. 486
3. Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 487
3.1 Vymezení - str. 487
3.2 Prostoj - str. 488
3.3 Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní událost - str. 488
3.4 Jiné překážky (§ 208 ZP) - str. 489
3.5 Omezení odbytu výrobků nebo poptávky po službách - str. 490
4. Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 493
4.1 Vymezení - str. 493
4.2 Společná pravidla - str. 493
4.3 Důležité osobní překážky v práci - str. 494
4.3.1 Dočasná pracovní neschopnost a karanténa - str. 495
4.3.1.1 Náhrada v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a karantény - str.  498
4.3.1.2 Výše náhrady a její výpočet - str. 500
4.3.1.3 Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance - str. 502
4.3.2 Mateřská dovolená - str. 505
4.3.3 Otcovská dovolená - str. 508
4.3.4 Rodičovská dovolená - str. 508
4.3.5 Ošetřování dítěte nebo jiné fyzické osoby - str. 512
4.3.6 Péče o dítě - str. 512
4.3.7 Dlouhodobá péče - str. 513
4.3.8 Jiné důležité osobní překážky v práci - str. 516
4.4 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 527
4.4.1 Výkon veřejné funkce - str. 528
4.4.2 Výkon občanské povinnosti - str. 529
4.4.3 Jiné úkony v obecném zájmu - str. 530
4.4.4 Akce pro děti a mládež - str. 535
4.4.5 Branná povinnost - str. 541
4.4.6 Školení, jiná forma přípravy nebo studium - str. 542
5.  Kontrola a postihy - str. 546
5.1 Kdo kontroluje - str. 546
5.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 546
XI. Dovolená - str. 548
1. Právní úprava - str. 549
2. Obecně - str. 549
2.1 Právo na dovolenou - str. 549
2.2 Druhy dovolené - str. 550
3. Dovolená za kalendářní rok - str. 550
3.1 Podmínky - str. 550
3.2 Délka - str. 552
3.3 Právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok a její délka - str. 553
3.4 Změna délky pracovní doby v průběhu kalendářního roku - str. 555
3.5 Výkon práce pro účely dovolené - str. 560
3.5.1 Překážky v práci tzv. plně započitatelné - str. 562
3.5.2 Překážky v práci tzv. částečně započitatelné - str. 563
4. Dodatková dovolená - str. 568
4.1 Podmínky - str. 568
4.2 Délka - str. 569
5. Čerpání dovolené - str. 572
5.1 Základní pravidla - str. 572
5.2 Povinnosti zaměstnavatele - str. 573
5.3 Možnosti zaměstnavatele - str. 578
5.4 Co zaměstnavatel nesmí - str. 580
5.5 Minimální délka čerpání dovolené - str. 581
5.6 Přerušení dovolené - str. 585
5.7 Čerpání dovolené po skončení mateřské (otcovské, rodičovské) dovolené - str. 588
6. Krácení dovolené - str. 591
6.1 Pojem a důvody - str. 591
6.2 Pravidla pro krácení dovolené - str. 592
6.3 Rozsah krácení dovolené - str. 593
7. Náhrada za dovolenou - str. 596
7.1 Obecně - str. 596
7.2 Nevyčerpaná dovolená - str. 596
7.3 Vrácení náhrady za dovolenou - str. 597
7.4 Dovolenková pokladna - str. 599
8. Kontrola a postihy - str. 599
8.1 Kdo kontroluje - str. 599
8.2 Skutkové podstaty a výše pokut - str. 600
XII. Kontrolní činnost v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů - str. 603
1. Právní úprava - str. 604
2. Orgány kontroly - str. 604
2.1 Obecně - str. 604
2.2 Orgány inspekce práce - str. 605
2.2.1 Státní úřad inspekce práce - str. 605
2.2.2 Oblastní inspektoráty práce - str. 606
3. Předmět kontroly - str. 607
3.1 Obecně - str. 607
3.2 Obecné vymezení působnosti - str. 607
3.3 Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy - str. 609
3.4 Případy stanovené zvláštním právním předpisem - str. 609
4. Kontrolované osoby - str. 611
4.1 Obecně - str. 611
4.2 Pozitivní vymezení - str. 611
4.3 Negativní vymezení - str. 612
4.4 Podle předpisů o zaměstnanosti - str. 613
4.5 Místní příslušnost - str. 613
5. Práva a povinnosti při kontrole - str. 614
5.1 Obecně - str. 614
5.2 Práva - str. 614
5.3 Povinnosti - str. 618
5.4 Zahájení kontroly - str. 619
5.5 Součinnost kontrolované osoby - str. 620
5.6 Protokol o kontrole - str. 621
6. Obrana proti výsledkům kontroly - str. 623
6.1 Obecně - str. 623
6.2 Forma a důvod - str. 624
6.3 Lhůta - str. 624
6.4 Výsledek námitkového řízení - str. 624
7. Postih za nesoučinnost - str. 626
7.1 Obecně - str. 626
7.2 Subjekt - str. 627
7.3 Výše pokuty - str. 627
8. Sankce za porušení - str. 627
8.1 Obecně - str. 627
8.2 Přestupky - str.  628
8.3 Zákon o inspekci práce - str. 628
8.4 Zákon o zaměstnanosti - str. 629
8.5 Sankce a jejich výše - str. 630
8.6 Doporučení pro zaměstnavatele - str.  635
9. Informační a poradenská činnost - str. 636
9.1 Obecně - str. 636
9.2 Orgány inspekce práce - str. 637
9.3 Úřad práce - str. 638
Přílohy - str. 639

Další nabídka k tématu

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.