Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rozvod manželství

Rozvod manželství

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém řízení v souvislosti s přijetím zákona o mediaci.
Výklad je doplněn o rozbor problematiky ve slovenské právní úpravě. Vzhledem k velkému počtu česko-slovenských manželství i jiných národnostně smíšených manželství na našem území je věnována pozornost i této problematice, z pohledu evropské legislativy i mezinárodního práva soukromého.
Publikace zpracovává také instituty doposud českému právnímu řádu neznámé, jako je administrativní rozvod, a podává výklad o právní úpravě rozvodu manželství ve vybraných světových zemích.
autor: JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 1. 2014, 336 stran
ISBN: 978-80-8757-666-3

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. Rozvod manželství v České republice - str. 19

1.1 Historický exkurz - str. 19

1.2 Rozvod manželství v ZOR - str. 39

1.3 Rozvod manželství de lege ferenda - str. 56

1.4 Administrativní rozvody - str. 61

2. Rozvod manželství na Slovensku - str. 68

2.1 Zrušení manželství rozvodem - str. 70

2.2 Právní následky zrušení manželství rozvodem - str. 75

2.3 Rozvod manželství s nezletilými dětmi - str. 78

2.4 Rekodifikace soukromého práva na Slovensku a rozvod manželství - str. 91

3. Rozvod manželství a domácí násilí - str. 94

3.1 Historický vývoj právní úpravy - str. 99

3.2 Srovnání stávající a nové procesní úpravy - str. 109

4. Řízení o rozvod manželství v České republice - str. 158

4.1 Historický exkurz - str. 158

4.2 Povaha řízení o rozvod manželství - str. 162

4.3 Specifika řízení o rozvod manželství - str. 166

4.4 Řízení o rozvod manželství jako celke de lege lata - str. 180

4.5 Řízení o rozvod manželství jako celek de lege ferenda - str. 190

4.6 Řízení o rozvod manželství a mediace - str. 199

5. Řízení o rozvod manželství na Slovensku - str. 210

5.1 Předběžná opatření v řízení o rozvod manželství - str. 210

5.2 Řízení o rozvod manželství - str. 218

5.3 Řízení o rozvod manželství spojené s úpravou práv a povinností k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu - str. 237

5.4 Řízení o rozvod manželství ve světle rekodifikace OSP - str. 244

6. Právní úprava rozvodu s mezinárodním prvkem v evropských nařízeních a mezinárodním právu soukromém - str. 246

6.1 Mezinárodní pravomoc a příslušnost v Nařízení Brusel II bis - str. 246

6.2 Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním - str. 256

6.3 Nový zákon o mezinárodním právu soukromém - str. 259

6.4 Nařízení Řím III - str. 264

7. Rozvod manželství ve vybraných zahraničních úpravách - str. 266

7.1 Dánsko - str. 266

7.2 Portugalsko - str. 269

7.3 Nizozemí - str. 273

7.4 Norsko - str. 276

7.5 Ruská federace - str. 280

7.6 USA, Kalifornie - str. 283

7.7 Polsko - str. 286

7.8 Rakousko - str. 290

7.9 Belgie - str. 292

7.10 Kanada - str. 296

7.11 Německo - str. 301

7.12 Francie - str. 305

7.13 Itálie - str. 308

7.14 Španělsko - str. 312

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mění pravidla a podmínky pěstounské péče (mj. odměna pěstouna, příspěvek), financování, kompetence obcí s rozšířenou ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

Kateřina Mencnerová - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice rozvodu manželství. Je rozdělena do dvou částí. První část představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžely, kteří se rozhodli své manželství ukončit. Srozumitelným způsobem vysvětluje jednotlivé procesní kroky, které ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Abeceda rodinného práva

Abeceda rodinného práva

Daniela Kovářová - Wolters Kluwer, a. s.

Všechno začíná a končí v rodině. Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme během svého života, k rodině se vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně známé, podobně jako ke škole nebo k fotbalu. Rodinné vztahy upravuje rodinné právo, kterému se však v žádné škole neučíme. Používáme je vůbec ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Karel Svoboda, Šárka Tlášková, David Vláčil, Jiří Levý, Miroslav Hromada a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, reaguje na osm novelizací tohoto kodexu, ke kterým od jeho vyhlášení došlo. Komentář obohacuje judikatura, která vznikla v období více než šesti let účinnosti zákona. Výklad odráží i celkový vývoj právních ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2. vydání

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2. vydání

Kateřina Čuhelová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Miloslav Macela, Daniel Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová - Wolters Kluwer, a. s.

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře ...

Cena: 1 800 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Nesporná řízení III

Nesporná řízení III

Karel Svoboda - C. H. Beck

Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.