Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rodinné vztahy v soudní praxi. Vzory podání a soudních rozhodnutí

Rodinné vztahy v soudní praxi. Vzory podání a soudních rozhodnutí

Publikace obsahuje 85 vzorů podání a soudních rozhodnutí přehledně rozdělených podle jednotlivých oblastí rodinného práva. Naleznete zde vzory ve věcech osobního stavu (např. emancipace nebo určení příjmení) a v paternitních sporech (určování i popírání otcovství), vzory pro zásahy do rodičovské odpovědnosti (např. nahrazení souhlasu druhého rodiče se zdravotním výkonem nebo s výběrem školy, omezení rodičovské odpovědnosti pro správu majetku dítěte) i pro nařízení výchovných opatření (nařízení dohledu, ústavní výchovy). Následují vzory týkající se náhradní rodinné péče, osvojení, vyživovací povinnosti a úpravy styku dětí s rodiči i dalšími blízkými osobami.

Samostatná kapitola je věnována úpravě vztahů mezi dospělými osobami, tj. rozvodu, vypořádání společného jmění či výživnému mezi manželi.

Poznámky ke vzorům nabízí podrobnější pohled na řešenou situaci a poskytují návod, jak při práci se vzorem postupovat, odkazy na judikaturu uvádějí řešenou problematiku do širšího kontextu.

Kniha poskytuje návod k přípravě návrhu právním zástupcům i všem, kdo se v nastalé životní situaci potřebují obrátit na soud, a zároveň soudcům, kteří v rodinných věcech rozhodují.

autoři: Hana Nová, Nikol Hönigová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 2. 5. 2023, 404 stran
ISBN: 978-80-7502-657-6

Cena: 730 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod – malé vzpomínání - str. 9
I. Věci osobního stavu - str. 13
1. Emancipace – přiznání plné svéprávnosti v době mezi 16 a 18 lety 15
1.1 Návrh - str. 15
1.2 Rozsudek - str. 17
2. Povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 let - str. 21
2.1 Návrh - str. 21
2.2 Rozsudek - str. 24
3. Určení příjmení nezletilému dítěti soudem - str. 28
3.1 Návrh - str. 28
3.2 Rozsudek - str. 30
4. Určení osobního jména a příjmení nezletilého dítěte neznámé totožnosti a jmenování poručníka - str. 35
4.1 Návrh - str. 35
4.2 Rozsudek - str. 37
II. Určování a popírání otcovství - str. 41
5. Určení otcovství - str. 43
5.1 Návrh - str. 43
5.2 Souhlasné prohlášení - str. 46
5.3 Rozsudek  - str. 50
6. Popření otcovství - str. 57
6.1 Návrh - str. 57
6.2 Rozsudek - str. 60
III. Úprava poměrů dětí, jejichž rodiče spolu nežijí 67
7. Úprava poměrů dětí pro dobu trvání manželství a pro dobu po rozvodu - str. 69
7.1 Návrh - str. 69
7.2 Rozsudek - str. 72
8. Střídavá péče - str. 79
8.1 Návrh - str. 79
8.2 Rozsudek - str. 82
9. Společná péče - str. 90
9.1 Návrh - str. 90
9.2 Rozsudek - str. 93
10. Změna péče o dítě při změně poměrů - str. 97
10.1 Návrh - str. 97
10.2 Rozsudek - str. 100
11. Úprava styku dítěte s rodičem - str. 104
11.1 Návrh - str. 104
11.2 Rozsudek - str. 107
12. Úprava styku s tzv. zvykacím režimem - str. 116
12.1 Návrh - str. 116
12.2 Rozsudek - str. 119
13. Styk dítěte s osobou blízkou  - str. 124
13.1 Návrh - str. 124
13.2 Rozsudek - str. 128
IV. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem  - str.  133
14. Zvýšení výživného - str. 135
14.1 Návrh - str. 135
14.2 Vyjádření druhého rodiče k návrhu - str. 139
14.3 Rozsudek - str. 143
15. Zvýšení výživného při nabytí zletilosti v průběhu řízení - str. 158
15.1 Návrh - str. 158
15.2 Rozsudek - str. 162
16. Stanovení výživného prarodičům - str. 168
16.1 Návrh  - str. 168
16.2 Rozsudek - str. 172
17. Výživné při soužití rodičů - str. 178
17.1 Návrh - str. 178
17.2 Rozsudek  - str. 181
V. Zásahy státu do rodičovské odpovědnosti  - str. 185
18. Nahrazení souhlasu jednoho rodiče při nedostatku jejich shodné vůle – výběr školy - str. 187
18.1 Návrh - str. 187
18.2 Rozsudek  - str. 190
19. Nahrazení souhlasu jednoho rodiče při nedostatku jejich shodné vůle – změna příjmení dítěte - str. 194
19.1 Návrh - str. 194
19.2 Rozsudek - str. 197
20. Nahrazení souhlasu jednoho rodiče při nedostatku jejich shodné vůle – souhlas s očkováním - str. 201
20.1 Návrh - str. 201
20.2 Rozsudek - str. 204
21. Omezení rodičovské odpovědnosti pro správu majetku - str. 211
21.1 Usnesení o zahájení řízení - str. 211
21.2 Rozsudek - str. 213
21.3 Usnesení o jmenování opatrovníka pro správu majetku nezletilého - str. 220
22. Zbavení rodičovské odpovědnosti - str. 222
22.1 Návrh - str. 222
22.2 Rozsudek - str. 225
VI. Náhradní rodinná péče  - str. 233
23. Svěření dítěte do péče jiné osoby – svěřenectví  - str. 235
23.1 Návrh - str. 235
23.2 Rozsudek - str. 238
24. Svěření dítěte do pěstounské péče - str. 243
24.1 Návrh  - str. 243
24.2 Rozsudek - str. 246
25. Poručenství – přeměna pěstounské péče  - str. 254
25.1 Návrh - str. 254
25.2 Rozsudek - str. 258
VII. Osvojení - str. 263
26. Rozhodnutí o nezájmu rodičů - str. 271
26.1 Návrh - str. 271
26.2 Rozsudek  - str. 274
27. Souhlas s osvojením  - str. 279
28. Svěření dítěte do péče před osvojením - str. 283
28.1 Návrh - str. 283
28.2 Usnesení - str. 287
29. Osvojení nezletilého dítěte - str.  291
29.1 Návrh - str. 291
29.2 Rozsudek  - str. 295
30. Osvojení při náhradním mateřství - str. 300
30.1 Návrh - str. 300
30.2 Rozsudek - str. 304
31. Uložení dohledu nad osvojením - str. 308
31.2 Rozsudek - str. 311
32. Utajení osvojení - str. 316
32.1 Návrh - str. 316
32.2 Usnesení - str. 318
VIII. Výchovná opatření - str. 321
33. Stanovení dohledu - str. 323
33.1 Návrh - str. 323
33.2 Rozsudek - str. 326
34. Nařízení ústavní výchovy - str. 331
34.1 Návrh - str. 331
34.2 Rozsudek - str. 334
35. Přemístění dítěte do jiného ústavního zařízení - str. 345
35.1 Návrh - str. 345
35.2 Rozsudek - str. 348
36. Prodloužení ústavní výchovy - str. 352
36.1 Návrh - str. 352
36.2 Rozsudek - str. 355
IX. Vztahy mezi dospělými účastníky  - str. 359
37. Rozvod manželství nesporný - str. 361
37.1 Návrh - str. 361
37.2 Rozsudek - str. 363
38. Rozvod manželství sporný - str. 365
38.1 Návrh - str. 365
38.2 Rozsudek - str. 367
39. Vypořádání společného jmění manželů  - str. 372
39.1 Návrh - str. 372
39.2 Rozsudek - str. 376
40. Výživné mezi manželi - str. 382
40.1 Návrh - str. 382
40.2 Rozsudek - str. 384
41. Výživné rozvedeného manžela - str. 388
41.1 Návrh - str. 388
41.2 Rozsudek - str. 391
42. Zrušení vyživovací povinnosti - str. 398
42.1 Návrh - str. 398
42.2 Rozsudek - str. 404

Další nabídka k tématu

Rodinné právo, 3. vydání

Rodinné právo, 3. vydání

Zdeňka Králíčková, Milana Hrušáková, Lenka Westphalová a kolektiv - C. H. Beck

Třetí, podstatně přepracované a aktualizované vydání učebnice rodinného práva, napsané čtivě a srozumitelně, reaguje na poměrně rozsáhlou novelu občanského zákoníku a procesních předpisů ve věci tzv. dětských dlužníků. S ochranou majetkových zájmů dětí i zletilých je spojeno přijetí ... pokračování

Cena: 870 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany ... pokračování

Cena: 749 KčKOUPIT

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Lenka Westphalová, Renata Šínová, Lenka Holá, Alicja Leix, Daniela Kolářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha přináší multidisciplinární pohled na problematiku rodičovských konfliktů. Zaměřuje se na možné nástroje jejich řešení s důrazem na nejlepší zájem dítěte. Dynamickému konceptu nejlepšího zájmu dítěte se publikace věnuje nejen z teoretického, ale zejména z praktického hlediska, ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.