Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti.

Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje danou oblast pomocí praktických příkladů. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytuje čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů. 
autor: Jakub Tomšej vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 22. 10. 2020, 176 stran
ISBN: 978-80-2711-014-8

Cena: 229 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva  - str. 9
O autorovi  - str. 11
 Seznam zkratek - str. 12
1. Rovnost a zákaz diskriminace str. 13
1.1 Pojem rovnosti - str. 13
1.2 Rovnost versus diskriminace - str. 14
1.3 Pojem diskriminace - str. 15
1.3.1 Znevýhodnění - str. 15
1.3.2 Komparátor - str. 16
1.3.3 Diskriminační důvod - str. 18
1.3.4 Absence ospravedlnění - str. 20
1.4 Přímá a nepřímá diskriminace - str. 21
1.5 Zákaz diskriminace v pracovním právu - str. 22
1.6 Aktéři diskriminace - str. 24
1.7 Obtěžování a pronásledování - str. 26
1.8 Odvozená diskriminace - str. 26
1.9 Veřejný ochránce práv a zákaz diskriminace - str. 27
2. Diskriminační důvody - str. 31
2.1 Rasa a etnický původ - str. 31
2.2 Národnost - str. 32
2.3 Státní příslušnost - str. 32
2.4 Pohlaví - str. 33
2.5 Sexuální orientace - str. 33
2.6 Věk - str. 34
2.7 Zdravotní postižení - str. 34
2.8 Náboženské vyznání, víra a světový názor - str. 35
2.9 Další diskriminační důvody podle zákoníku práce - str. 37
3. Zákaz diskriminace a nábor zaměstnanců - str. 39
3.1 Úvodem - str. 39
3.2 Inzerce pracovních pozic - str. 39
3.3 Informace o uchazečích o zaměstnání - str. 41
3.4 Kritéria pro výběr uchazečů - str. 43
3.5 Nároky neúspěšného uchazeče - str. 48
4. Odměňování a další pracovní podmínky - str. 51
4.1 Úvodem - str. 51
4.2 Zásada stejné odměny za stejnou práci a práci stejné hodnoty - str. 52
4.3 Transparentnost v odměňování - str. 57
4.4 Návrat z rodičovské dovolené - str. 58
4.5 Stejná práce, ale různé město - str. 60
4.6 Odměňování osob samostatně výdělečně činných - str. 61
4.7 Odměňování ve státní správě - str. 62
4.8 Bonusy, prémie a osobní příplatky - str. 63
4.9 Prémie za docházku - str. 65
4.10 Fond kulturních a sociálních potřeb - str. 66
4.11 Příspěvek na penzijní připojištění - str. 68
4.12 Pracovní doba - str. 69
4.13 Poskytování dovolené a volna - str. 70
5. Skončení pracovního poměru - str. 73
5.1 Úvodem - str. 73
5.2 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - str. 74
5.3 Neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou - str. 75
5.4 Výpověď zaměstnavatele - str. 76
5.4.1 Výpověď pro nadbytečnost - str. 77
5.4.2 Výpověď ze zdravotních důvodů - str. 80
5.4.3 Výpověď z ostatních důvodů na straně zaměstnance - str. 83
5.5 Odvolání z vedoucí funkce - str. 85
5.6 Odstupné - str. 86
5.7 Potvrzení o zaměstnání - str. 88
6. Výjimky ze zásady rovného zacházení - str. 91
6.1 Úvodem - str. 91
6.2 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě pohlaví - str. 91
6.3 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě těhotenství - str. 94
6.4 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě náboženství - str. 97
6.5 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě věku  - str. 100
7. Zvláštní pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců  - str. 101
7.1 Úvodem - str. 101
7.2 Zvláštní pracovní podmínky v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím - str. 101
7.3 Zvláštní pracovní podmínky v souvislosti s rodičovstvím - str. 102
7.4 Zvláštní pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 105
8. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 107
8.1 Úvodem - str. 107
8.2 Přiměřená opatření - str. 108
8.3 Podpora osob se zdravotním postižením - str. 110
8.4 Finanční zabezpečení osob se zdravotním postižením - str. 113
8.5 HIV jako zdravotní postižení - str. 114
9. Obtěžování, mobbing a bossing - str. 117
9.1 Pojem obtěžování - str. 117
9.2 Sexuální obtěžování - str. 120
9.3 Pronásledování - str. 123
9.4 Šikana na pracovišti (mobbing a bossing) - str. 124
10. Diskriminace před soudem - str. 131
10.1 Obecně - str. 131
10.2 Jak probíhají diskriminační spory - str. 131
10.3 Nároky oběti diskriminace - str. 136
10.4 Dokazování v diskriminačních sporech - str. 141
10.5 Pomoc obětem diskriminace v soudních sporech - str. 143
11. Postih diskriminace ve správním řízení - str. 147
11.1 Úvodem - str. 147
11.2 Praktický postup při kontrole - str. 148
11.3 Kontroly v oblasti zákazu diskriminace - str. 149
12. Compliance a interní vyšetřování - str. 155
12.1 Pojem compliance - str. 155
12.2 Vnitřní předpisy - str. 156
12.3 Školení - str. 157
12.4 Interní vyšetřování - str. 158
12.5 Whistleblowing - str. 161
Seznam použité literatury - str. 163
Příloha – Úplné znění antidiskriminačního zákona - str. 165
Příloha – Úplné znění ustanovení zákoníku práce o zákazu diskriminace  - str. 175

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.