Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Střety legitimit v Evropské unii

Střety legitimit v Evropské unii

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií.

V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, při analýze jednotlivých modalit legitimity v EU, vychází z té partie současné demokratické teorie, která se zabývá pojmem a fungováním demokratické reprezentace. Rámcem je převzatá mechanicko-prostorová metafora čtyř modalit („vektorů“) legitimity (legitimace): legitimity nepřímé, parlamentní, technokratické a procedurální. Autor si všímá jejich vzájemné nevyváženosti v období po přijetí Lisabonské smlouvy.

Hlavní tezí knihy je, že deficit legitimity EU je především deficitem demokratické reprezentace, přičemž bez plnohodnotné reprezentace se na evropské úrovni nelze obejít. Demokratické rozhodování na „národní“ a „nadnárodní“ úrovni nestojí proti sobě v logice hry s nulovým součtem. Etablování substantivní demokratické reprezentace je institucionální problém. Řešení nespočívá jen v prostém přidávání pravomocí Evropskému parlamentu (popřípadě Komisi). Stejně tak jde o jeho složení a fungování, zejména v legislativním procesu. Neobejde se bez viditelného politického soupeření v evropských otázkách, větší informovanosti a stále přítomné interakce zvolených zástupců s veřejností.

Současná podoba (a praxe) evropských institucí však neskýtá pobídky pro rozvinutí plnohodnotné reprezentace. Její potřeba přitom v posledních letech zejména v souvislosti s krizí eurozóny vzrostla.


autor: Jan Venclík; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2019, 152 stran
ISBN: 978-80-7502-401-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 7
Legitimita v liberální demokracii - str. 13
Navrstvující pojetí legitimity - str. 15
Legitimita v liberální demokracii a v EU - str. 17
Hledání legitimity EU: vstupy, výstupy a mise - str. 20 
Analýza evropských veřejných politik – veřejný zájem mezi  vstupy a výstupy: Fritz W. Scharpf  - str. 20 
Governance mezi vstupy a výstupy – legitimita na „přestupu“: Vivien A. Schmidt - str. 24 
Ústavní ideály – mise a mesiášství:  Gráinne De Búrca a Joseph H. H. Weiler  - str. 26
Jakou demokracii pro komplexní demokracii? - str. 28
Demokratický deficit EU –  teoretické perspektivy - str. 30
L iberální intergovernmentalismus a demokratická saturace:  Andrew Moravcsik  - str. 33
T echnokratická legitimita, funkcionalismus a flexibilita  integrace: Giandomenico Majone - str. 37
D emokracie pro EU: Simon Hix a Andreas Føllesdal - str. 42
Od demokratického deficitu k deficitu spravedlnosti? - str. 44
V zájemné uznání, nedominace a vyvažování:  evropská demoikracie a evropská duální suverenita - str. 48
Střety legitimit v EU – konceptuální rámec - str. 51
Nepřímá legitimita - str. 54
Delegace a dohled jako základ legitimity Unie - str. 54 
Ústavní identita jako demokratická autonomie:  Spolkový ústavní soud o EU - str. 58
Legitimita skrze parlament - str. 64
Problém substantivní reprezentace v EU - str. 65
Transparentnost v legislativním procesu - str. 78
Zapojení národních parlamentů do rozhodování v EU - str. 83
Technokratická legitimita - str. 99
Právní rámec evropské ekonomické governance - str. 99
Nová evropská ekonomická governance jako náhrada  politického vládnutí - str. 102
Procedurální legitimita - str. 107 
Vláda práva, autonomie a vzájemná důvěra jako problém procedurální legitimity - str. 107
Závěr - str. 119
Literatura - str. 122
Usnesení, oficiální a politické dokumenty orgánů EU - str. 139
Jiné dokumenty - str. 143
Legislativa a vybrané mezinárodní smlouvy - str. 144
Judikatura - str. 146
Abstract - str. 149
Conflicts of legitimacies within The European Union – abstract- str. 151

Další nabídka k tématu

Evropské obchodní právo

Evropské obchodní právo

Martin Janků - C. H. Beck

Cílem monografie je přispět k lepšímu pochopení mechanismů unijního práva a jeho dopadů na obchodněprávní vztahy v rámci tří podoblastí. První se týká podmínek pro uzavírání obchodních transakcí mezi obchodníky z členských zemí. Je pokryta pravidly, jež upravují fungování jednotného ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

Michal Tomášek, Václav Šmejkal a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V rámci 467 ustanovení SEU, SFEU, LZPEU kolektiv 35 autorů a autorek sledovalo vývoj souvisejícího sekundárního práva a judikatury s cílem podat co nejpřesnější a neúplnější výklad právního stavu ke každému z ... pokračování

Cena: 3 600 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právo Evropské unie, 3. vydání

Právo Evropské unie, 3. vydání

Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík, Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.