Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

V rámci 467 ustanovení SEU, SFEU, LZPEU kolektiv 35 autorů a autorek sledovalo vývoj souvisejícího sekundárního práva a judikatury s cílem podat co nejpřesnější a neúplnější výklad právního stavu ke každému z komentovaných ustanovení k přelomu let 2021 a 2022. Kromě relativně stabilních hodnot a institucí komentář obsáhl také téma např. azylové politiky, ochrany životního prostředí, lidských práv, veřejného zdraví, ale třeba i energetiky či vnějších vztahů

Unikátní komentář vychází u příležitosti českého předsednictví v Radě EU a je výjimečným počinem napříč právnickými fakultami.

autoři: Michal Tomášek, Václav Šmejkal a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 6. 12. 2022, 1696 stran
ISBN: 978-80-7676-508-5

Cena: 3 600 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str.  XIX
Seznam použitých zkratek - str.  XXI
Předmluva editorů - str.  XXX
Smlouva o fungování Evropské unie
Čl. 7 Část první Zásady - str.  7
Článek 1 - str.  7
Čl. 2–6 Hlava I Druhy a oblasti pravomocí unie - str.  10
Článek 2 - str.  10
Článek 3 - str.  16
Článek 4 - str.  21
Článek 5 - str.  26
Článek 6 - str.  28
Čl. 7–17 Hlava II Obecně použitelná ustanovení - str.  31
Článek 7 - str.  31
Článek 8 - str.  36
Článek 9 - str.  38
Článek 10 - str.  40
Článek 11 - str. 42
Článek 12 - str.  45
Článek 13 - str.  47
Článek 14 - str.  49
Článek 15 - str.  53
Článek 16 - str.  57
Článek 17 - str.  60
Čl. 18–25 Část druhá Zákaz diskriminace a občanství Unie - str.  63
Článek 18 - str.  63
Článek 19 - str.  68
Článek 20 - str.  75
Článek 21 - str.  82
Článek 22 - str.  96
Článek 23 - str.  100
Článek 24 - str.  104
Článek 25 - str. 106
Čl. 26–197 Část třetí Vnitřní politiky a činnosti Unie - str.  109
Čl. 26–27 Hlava I Vnitřní trh - str. 109
Článek 26 - str.  109
Článek 27- str.  113
Čl. 28–37 Hlava II Volný pohyb zboží - str. 115
Článek 28 - str.  115
Článek 29 - str. 121
Čl. 30–32 Kapitola 1 Celní unie - str.  125
Článek 30 - str.  125
Článek 31 - str.  128
Článek 32 - str.  130
Čl. 33 Kapitola 2 Spolupráce v celních věcech - str.  133
Článek 33 - str. 133
Čl. 34–37 Kapitola 3 Zákaz množstevních omezení mezi členskými státy - str.  136
Článek 34 - str. 136
Článek 35 - str. 148
Článek 36- str. 151
Článek 37 - str. 160
Čl. 38–44 Hlava III Zemědělství a rybolov - str. 164
Článek 38 - str. 164
Článek 39 - str. 171
Článek 40 - str. 177
Článek 41 - str. 196
Článek 42 - str. 199
Článek 43- str. 208
Článek 44 - str. 213
Čl. 45–66 Hlava IV Volný pohyb osob, služeb a kapitálu - str. 215
Čl. 45–48 Kapitola 1 Pracovníci - str. 215
Článek 45 - str. 215
Článek 46 - str. 224
Článek 47 - str. 226
Článek 48 - str. 227
Čl. 49–55 Kapitola 2 Právo usazování - str. 232
Článek 49 - str. 232
Článek 50 - str. 239
Článek 51 - str. 243
Článek 52 - str. 245
Článek 53 - str. 247
Článek 54 - str. 252
Článek 55 - str. 256
Čl. 56–62 Kapitola 3 Služby - str.  258
Článek 56 - str.  258
Článek 57- str. 263
Článek 58 - str. 272
Článek 59 - str. 272
Článek 60 - str. 274
Článek 61 - str. 275
Článek 62 - str. 275
Čl. 63–66 Kapitola 4 Kapitál a platby - str.  277
Článek 63 - str.  277
Článek 64 - str.  283
Článek 65 - str.  285
Článek 66 - str. 287
Čl. 67–89 Hlava V Prostor svobody, bezpečnosti a práva - str.  289
Čl. 67–76 Kapitola 1 Obecná ustanovení - str.  289
Článek 67 - str. 289
Článek 68 - str. 294
Článek 69 - str. 295
Článek 70 - str. 296
Článek 71 - str. 297
Článek 72 - str. 298
Článek 73 - str. 299
Článek 74 - str. 300
Článek 76 - str. 303
Čl. 77–80 Kapitola 2 Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví - str.  304
Článek 77 - str. 304
Článek 78 - str. 313
Článek 79 - str. 321
Článek 80 - str. 328
Čl. 81 Kapitola 3 Justiční spolupráce v občanských věcech - str. 329
Článek 81 - str. 329
Čl. 82–86 Kapitola 4 Justiční spolupráce v trestních věcech - str. 339
Článek 82 - str. 339
Článek 83 - str. 348
Článek 84 - str. 355
Článek 85 - str. 356
Článek 86 - str. 360
Čl. 87–89 Kapitola 5 Policejní spolupráce - str. 365
Článek 87 - str. 365
Článek 88 - str. 370
Článek 89 - str. 373
Čl. 90–100 Hlava VI Doprava - str. 374
Článek 90 - str. 374
Článek 91 - str. 379
Článek 92 - str. 386
Článek 93 - str. 388
Článek 94 - str. 392
Článek 95 - str. 393
Článek 96 - str. 395
Článek 97 - str. 397
Článek 98 - str. 398
Článek 99 - str. 399
Článek 100 - str. 399
Čl. 101–118 Hlava VII Společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně 
a sbližování právních předpisů - str. 404
Čl. 101–109 Kapitola 1 Pravidla hospodářské soutěže - str. 404
Čl. 101–106 Oddíl 1 Pravidla platná pro podniky - str. 404
Článek 101 - str. 404
Článek 102 - str. 415
Článek 103 - str. 421
Článek 104 - str. 425
Článek 105 - str. 425
Článek 106 - str. 427
Čl. 107–109 Oddíl 2 Státní podpory - str. 432
Článek 107 - str. 432
Článek 108 - str. 448
Článek 109 - str. 457
Čl. 110–113 Kapitola 2 Daňová ustanovení - str.  459
Článek 110 - str. 459
Článek 111 - str. 463
Článek 112 - str. 463
Článek 113 - str. 464
Čl. 114–118 Kapitola 3 Sbližování právních předpisů - str. 466
Článek 114 - str. 466
Článek 115 - str. 475
Článek 116 - str. 477
Článek 117 - str. 479
Článek 118 - str. 481
Čl. 119–144 Hlava VIII Hospodářská a měnová politika - str. 487
Článek 119 - str. 487
Čl. 120–126 Kapitola 1 Hospodářská politika - str. 490
Článek 120 - str. 490
Článek 121 - str. 490
Článek 122 - str. 495
Článek 123 - str. 498
Článek 124 - str. 499
Článek 125 - str. 500
Článek 126 - str. 501
Čl. 127–133 Kapitola 2 Měnová politika - str. 507
Článek 127 - str. 507
Článek 128 - str. 509
Článek 129 - str. 511
Článek 130 - str. 514
Článek 131 - str. 515
Článek 132 - str. 516
Článek 133 - str. 517
Čl. 134–135 Kapitola 3 Institucionální ustanovení - str. 519
Článek 134 - str. 519
Článek 135 - str. 521
Čl. 136–138 Kapitola 4 Ustanovení týkající se členských států, jejichž měnou je euro - str. 522
Článek 136 - str. 522
Článek 137 - str. 524
Článek 138 - str. 525
Čl. 139–144 Kapitola 5 Přechodná ustanovení - str. 527
Článek 139 - str. 527
Článek 140 - str. 529
Článek 141 - str. 531
Článek 142 - str. 532
Článek 143 - str. 533
Článek 144 - str. 535
Čl. 145–150 Hlava IX Zaměstnanost - str. 537
Článek 145 - str. 537
Článek 146 - str. 540
Článek 147 - str. 542
Článek 148 - str. 544
Článek 149 - str. 546
Článek 150 - str. 547
Čl. 151–161 Hlava X Sociální politika - str. 549
Článek 151 - str. 549
Článek 152 - str. 552
Článek 153 - str. 554
Článek 154 - str. 567
Článek 155 - str. 569
Článek 156 - str. 570
Článek 157 - str. 571
Článek 158 - str. 574
Článek 159 - str. 575
Článek 160 - str. 576
Článek 161 - str. 577
Čl. 162–164 Hlava XI Evropský sociální fond - str. 578
Článek 162 - str. 578
Článek 163 - str. 580
Článek 164 - str. 581
Čl. 165–166 Hlava XII Všeobecné a odborné vzdělávání, mládež a sport - str. 583
Článek 165 - str. 583
Článek 166 - str. 593
Čl. 167 Hlava XIII Kultura - str. 599
Článek 167 - str. 599
Čl. 168 Hlava XIV Veřejné zdraví - str. 605
Článek 168 - str. 605
Čl. 169 Hlava XV Ochrana spotřebitele - str.  618
Článek 169 - str. 618
Čl. 170–172 Hlava XVI Transevropské sítě - str. 627
Článek 170 - str. 627
Článek 171 - str. 629
Článek 172 - str. 631
Čl. 173 Hlava XVII Průmysl - str. 632
Článek 173 - str. 632
Čl. 174–178 Hlava XVIII Hospodářská, sociální a územní soudržnost - str. 641
Článek 174 - str. 641
Článek 175 - str. 644
Článek 176 - str. 647
Článek 177 - str. 649
Článek 178 - str. 652
Čl. 179–190 Hlava XIX Výzkum a technologický rozvoj a vesmír - str. 655
Článek 179 - str. 655
Článek 180 - str. 658
Článek 181 - str. 660
Článek 182 - str. 661
Článek 183 - str. 662
Článek 184 - str. 663
Článek 185 - str. 663
Článek 186 - str. 664
Článek 187 - str. 665
Článek 188 - str. 667
Článek 189 - str. 668
Článek 190 - str. 669
Čl. 191–193 Hlava XX Životní prostředí - str. 670
Článek 191 - str. 670
Článek 192 - str. 681
Článek 193 - str. 687
Čl. 194 Hlava XXI Energetika - str. 689
Článek 194 - str. 689
Čl. 195 Hlava XXII Cestovní ruch - str. 702
Článek 195 - str. 702
Čl. 196 Hlava XXIII Civilní ochrana - str. 706
Článek 196 - str. 706
Čl. 197 Hlava XXIV Správní spolupráce - str. 709
Článek 197 - str. 709
Čl. 198–204 Část čtvrtá Přidružení zámořských zemí a území - str. 713
Článek 198 - str. 713
Článek 199 - str. 716
Článek 200 - str. 719
Článek 201 - str. 721
Článek 202 - str. 721
Článek 203 - str. 723
Článek 204 - str. 725
Čl. 205–222 Část pátá Vnější činnost Unie - str. 727
Čl. 205 Hlava I Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie - str. 727
Článek 205 - str. 727
Čl. 206–207 Hlava II Společná obchodní politika - str. 728
Článek 206 - str. 728
Článek 207 - str. 729
Čl. 208–214 Hlava III Spolupráce se třetími zeměmi a humanitární pomoc - str. 738
Čl. 208–211 Kapitola 1 Rozvojová spolupráce - str. 738
Článek 208 - str. 738
Článek 209 - str. 741
Článek 210 - str. 744
Článek 211 - str.  745
Čl. 212–213 Kapitola 2 Hospodářská, finanční a technická spolupráce se třetími zeměmi - str. 746
Článek 212 - str. 746
Článek 213 - str. 749
Čl. 214 Kapitola 3 Humanitární pomoc - str. 750
Článek 214 - str. 750
Čl. 215 Hlava IV Omezující opatření - str. 753
Článek 215 - str. 753
Čl. 216–219 Hlava V Mezinárodní smlouvy - str. 761
Článek 216 - str. 761
Článek 217 - str. 766
Článek 218 - str. 768
Článek 219 - str. 774
Čl. 220–221 Hlava VI Vztahy unie s mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi a delegace unie - str. 777
Článek 220 - str. 777
Článek 221- str. 783
Čl. 222 Hlava VII Doložka solidarity - str. 786
Článek 222 - str. 786
Čl. 223–334 Část šestá Institucionální a finanční ustanovení - str. 791
Čl. 223–309 Hlava I Institucionální ustanovení - str.  791
Čl. 223–287 Kapitola 1 Orgány - str. 791
Čl. 223–234 Oddíl 1 Evropský parlament - str. 791
Článek 223 - str. 791
Článek 224 - str. 795
Článek 225 - str. 798
Článek 226 - str. 800
Článek 227 - str. 802
Článek 228 - str. 805
Článek 229 - str. 808
Článek 230 - str. 810
Článek 231 - str. 813
Článek 232 - str. 814
Článek 233 - str. 815
Článek 234 - str. 816
Čl. 235–236 Oddíl 2 Evropská rada - str. 817
Článek 235 - str. 817
Článek 236 - str. 820
Čl. 237–243 Oddíl 3 Rada - str. 822
Článek 237 - str. 822
Článek 238 - str. 823
Článek 239 - str. 826
Článek 240 - str. 826
Článek 241 - str. 829
Článek 242 - str. 831
Článek 243 - str.  831
Čl. 244–250 Oddíl 4 Komise - str. 832
Článek 244 - str. 832
Článek 245 - str. 833
Článek 246 - str. 835
Článek 247 - str. 838
Článek 248 - str. 838
Článek 249 - str. 839
Článek 250 - str. 840
Čl. 251–281 Oddíl 5 Soudní dvůr Evropské unie - str. 841
Článek 251 - str. 841
Článek 252 - str. 846
Článek 253 - str. 851
Článek 254 - str. 857
Článek 255 - str. 862
Článek 256 - str. 864
Článek 257 - str. 872
Článek 258 - str. 876
Článek 259 - str. 884
Článek 260 - str. 887
Článek 261 - str. 892
Článek 262 - str. 894
Článek 263 - str. 896
Článek 264 - str. 906
Článek 265 - str. 909
Článek 266 - str. 911
Článek 267 - str. 913
Článek 268 - str. 929
Článek 269 - str. 935
Článek 270 - str. 938
Článek 271 - str. 941
Článek 272 - str. 943
Článek 273 - str. 945
Článek 274 - str. 947
Článek 275 - str. 948
Článek 276 - str. 950
Článek 277 - str. 951
Článek 278 - str. 954
Článek 279 - str. 955
Článek 280 - str. 959
Článek 281 - str. 960
Čl. 282–284 Oddíl 6 Evropská centrální banka - str. 963
Článek 282 - str. 963
Článek 283 - str. 970
Článek 284 - str. 974
Čl. 285–287 Oddíl 7 Účetní dvůr - str.  977
Článek 285 - str. 977
Článek 286 - str. 980
Článek 287 - str. 984
Čl. 288–299 Kapitola 2 Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení - str. 990
Čl. 288–292 Oddíl 1 Právní akty Unie - str. 990
Článek 288 - str. 990
Článek 289 - str. 1001
Článek 290 - str. 1004
Článek 291 - str. 1007
Článek 292 - str. 1009
Čl. 293–299 Oddíl 2 Postupy přijímání aktů a jiná ustanovení - str. 1010
Článek 293 - str. 1010
Článek 294 - str. 1012
Článek 295 - str. 1018
Článek 296 - str. 1021
Článek 297 - str. 1025
Článek 298 - str. 1029
Článek 299 - str. 1031
Čl. 300–307 Kapitola 3 Poradní instituce unie - str. 1036
Článek 300 - str. 1036
Čl. 301–304 Oddíl 1 Hospodářský a sociální výbor - str. 1043
Článek 301 - str. 1043
Článek 302 - str. 1044
Článek 303 - str. 1045
Článek 304 - str. 1047
Čl. 305–307 Oddíl 2 Výbor regionů - str. 1051
Článek 305 - str. 1051
Článek 306- str. 1053
Článek 307 - str. 1056
Čl. 308–309 Kapitola 4 Evropská investiční banka - str. 1060
Článek 308 - str. 1060
Článek 309 - str. 1062
Čl. 310–325 Hlava II Finanční ustanovení - str. 1064
Článek 310 - str. 1064
Čl. 311 Kapitola 1 Vlastní zdroje unie - str. 1071
Článek 311 - str. 1071
Čl. 312 Kapitola 2 Víceletý finanční rámec - str. 1078
Článek 312 - str. 1078
Čl. 313–316 Kapitola 3 Roční rozpočet unie - str. 1083
Článek 313 - str. 1083
Článek 314 - str. 1083
Článek 315 - str. 1090
Článek 316 - str. 1091
Čl. 317–319 Kapitola 4 Plnění rozpočtu a absolutorium - str. 1094
Článek 317 - str. 1094
Článek 318 - str. 1096
Článek 319 - str. 1097
Čl. 320–324 Kapitola 5 Společná ustanovení - str. 1099
Článek 320 - str. 1099
Článek 321 - str. 1100
Článek 322 - str. 1101
Článek 323 - str. 1104
Článek 324 - str.  1105
Čl. 325 Kapitola 6 Boj proti podvodům - str.  1107
Článek 325 - str. 1107
Čl. 326–334 Hlava III Posílená spolupráce - str. 1116
Článek 326 - str. 1116
Článek 327 - str. 1117
Článek 328 - str. 1118
Článek 329 - str. 1120
Článek 330 - str. 1122
Článek 331 - str. 1123
Článek 332 - str. 1125
Článek 333 - str. 1126
Článek 334 - str. 1127
Čl. 335–358 Část sedmá Ustanovení obecná a závěrečná - str. 1129
Článek 335 - str. 1129
Článek 336 - str. 1131
Článek 337 - str. 1132
Článek 338 - str. 1133
Článek 339 - str. 1136
Článek 340 - str. 1139
Článek 341 - str. 1145
Článek 342 - str. 1146
Článek 343 - str. 1149
Článek 344 - str. 1149
Článek 345 - str. 1151
Článek 346 - str. 1152
Článek 347 - str. 1154
Článek 348 - str. 1155
Článek 349 - str. 1157
Článek 350 - str. 1159
Článek 351 - str. 1159
Článek 352 - str. 1163
Článek 353 - str. 1168
Článek 354 - str. 1168
Článek 355 - str. 1171
Článek 356 - str. 1176
Článek 357 - str. 1177
Článek 358 - str. 1177
Smlouva o EU
Čl. 1–8 HLAVA I Společná ustanovení - str.  1189
Článek 1 - str. 1189
Článek 2 - str. 1195
Článek 3 - str. 1202
Článek 4 - str. 1209
Článek 5 - str.  1226
Článek 6 - str. 1237
Článek 7 - str. 1246
Článek 8 - str. 1258
Čl. 9–12 Hlava II Ustanovení o demokratických zásadách - str. 1264
Článek 9 - str. 1264
Článek 10 - str. 1266
Článek 11 - str. 1272
Článek 12 - str. 1276
Čl. 13–19 Hlava III Ustanovení o orgánech - str. 1288
Článek 13 - str. 1288
Článek 14 - str. 1293
Článek 15 - str. 1298
Článek 16 - str. 1303
Článek 17 - str. 1308
Článek 18 - str.  1314
Článek 19 - str.  1317
Čl. 20 Hlava IV Ustanovení o posílené spolupráci � � � � � � � � � � � � � � � � � 1333
Článek 20 - str. 1333
Čl. 21–46 Hlava V Obecná ustanovení o vnější činnosti unie a zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice - str. 1339
Čl. 21–22 Kapitola 1 Obecná ustanovení o vnější činnosti unie - str. 1339
Článek 21 - str. 1339
Článek 22 - str. 1343
Čl. 23–46 Kapitola 2 Zvláštní ustanovení o společné zahraniční 
a bezpečnostní politice - str. 1346
Čl. 23–41 Oddíl 1 Společná ustanovení - str.  1346
Článek 23 - str. 1346
Článek 24 - str. 1349
Článek 25 - str. 1354
Článek 26 - str. 1356
Článek 27 - str. 1360
Článek 28 - str. 1364
Článek 29 - str. 1368
Článek 30 - str. 1372
Článek 31 - str. 1373
Článek 32 - str. 1378
Článek 33 - str. 1379
Článek 34 - str. 1380
Článek 35 - str. 1383
Článek 36 - str. 1385
Článek 37 - str. 1387
Článek 38 - str.  1390
Článek 39 - str. 1392
Článek 40 - str. 1392
Článek 41 - str. 1394
Čl. 42–46 Oddíl 2 Ustanovení o společné bezpečnostní a obranné politice - str. 1396
Článek 42 - str. 1396
Článek 43 - str. 1404
Článek 44 - str. 1406
Článek 45 - str. 1408
Článek 46 - str. 1411
Čl. 47–55 Hlava VI Závěrečná ustanovení - str. 1416
Článek 47 - str. 1416
Článek 48 - str. 1419
Článek 49 - str. 1429
Článek 50 - str. 1435
Článek 51 - str. 1445
Článek 52 - str. 1448
Článek 53 - str. 1449
Článek 54 - str. 1450
Článek 55 - str. 1450
Listina základních práv EU
Článek 1 Lidská důstojnost - str. 1455
Čl. 2–5 Hlava I Důstojnost - str. 1462
Článek 2 Právo na život - str. 1462
Článek 3 Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti - str. 1468
Článek 4 Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu - str. 1472
Článek 5 Zákaz otroctví a nucené práce - str. 1478
Čl. 6–19 Hlava II Svobody - str. 1482
Článek 6 Právo na svobodu a bezpečnost - str. 1482
Článek 7 Respektování soukromého a rodinného života - str. 1486
Článek 8 Ochrana osobních údajů - str. 1495
Článek 9 Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu - str. 1503
Článek 10 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání - str. 1505
Článek 11 Svoboda projevu a informací - str. 1509
Článek 12 Svoboda shromažďování a sdružování - str. 1514
Článek 13 Svoboda umění a věd - str. 1520
Článek 14 Právo na vzdělání - str. 1522
Článek 15 Právo svobodné volby povolání a právo pracovat - str. 1526
Článek 16 Svoboda podnikání - str. 1529
Článek 17 Právo na vlastnictví - str. 1530
Článek 18 Právo na azyl - str. 1536
Článek 19 Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání - str. 1540
Čl. 20–26 Hlava III Rovnost - str. 1544
Článek 20 Rovnost před zákonem - str. 1544
Článek 21 Zákaz diskriminace - str. 1548
Článek 22 Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost - str. 1553
Článek 23 Rovnost žen a mužů - str. 1555
Článek 24 Práva dítěte - str. 1559
Článek 25 Práva starších osob - str. 1562
Článek 26 Začlenění osob se zdravotním postižením - str. 1563
Čl. 27–38 Hlava IV Solidarita - str. 1565
Článek 27 Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku - str. 1565
Článek 28 Právo na kolektivní vyjednávání a akce - str. 1567
Článek 29 Právo na přístup ke službám zaměstnanosti - str. 1569
Článek 30 Ochrana v případě neoprávněného propuštění - str. 1570
Článek 31 Slušné a spravedlivé pracovní podmínky - str. 1571
Článek 32 Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci - str. 1574
Článek 33 Rodinný a pracovní život - str. 1577
Článek 34 Sociální zabezpečení a sociální pomoc - str. 1579
Článek 35 Ochrana zdraví - str. 1582
Článek 36 Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu - str. 1583
Článek 37 Ochrana životního prostředí - str. 1585
Článek 38 Ochrana spotřebitele - str. 1587
Čl. 39–46 Hlava V Občanská práva - str.  1590
Článek 39 Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu - str. 1590
Článek 40 Právo volit a být volen v obecních volbách - str. 1593
Článek 41 Právo na řádnou správu - str. 1595
Článek 42 Právo na přístup k dokumentům - str. 1601
Článek 43 Evropský veřejný ochránce práv - str. 1602
Článek 44 Petiční právo - str.  1604
Článek 45 Volný pohyb a pobyt - str. 1605
Článek 46 Diplomatická a konzulární ochrana - str. 1608
Čl. 47–50 Hlava VI Soudnictví- str. 1610
Článek 47 Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces - str. 1610
Článek 48 Presumpce neviny a právo na obhajobu - str. 1618
Článek 49 Zásada zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů - str. 1628
Článek 50 Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán 
za stejný trestný čin - str. 1632
Čl. 51–54 Hlava VII Obecná ustanovení upravující výklad a použití listiny - str. 1636
Článek 51 Oblast použití - str. 1636
Článek 52 Rozsah a výklad práv a svobod - str. 1641
Článek 53 Úroveň ochrany - str. 1652
Článek 54 Zákaz zneužití práv - str. 1653
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 1655
Slovo o autorech - str. 1657

Další nabídka k tématu

Evropské obchodní právo

Evropské obchodní právo

Martin Janků - C. H. Beck

Cílem monografie je přispět k lepšímu pochopení mechanismů unijního práva a jeho dopadů na obchodněprávní vztahy v rámci tří podoblastí. První se týká podmínek pro uzavírání obchodních transakcí mezi obchodníky z členských zemí. Je pokryta pravidly, jež upravují fungování jednotného ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právo Evropské unie, 3. vydání

Právo Evropské unie, 3. vydání

Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík, Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.