Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 80/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

účinnost:

1. 4. 2019, vybraná ustanovení 27. 3. 2019, 1. 1. 2020

zdroj:

částka 37/2019 Sb. rozeslaná dne 27. 3. 2019

Zákon č. 80/2019 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Spotřební daně, líh, energetické daně - viz níže
 • Hazardní hry, daň z hazardních her anotace
 • Daň z přidané hodnoty anotace
 • Celní předpisy anotace
 • Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti anotace
 • Daně z příjmů, evidence tržeb anotace
 • Insolvence anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 80/2019 Sb. do tématu:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Anotace:

Zdanění zahřívaných tabákových výrobků

 • Zavádí se nová spotřební daň – daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Tyto výrobky jsou alternativním tabákovým výrobkem k cigaretám, dosud však zdanění nepodléhaly, neboť je nebylo možné zařadit do žádné ze stávajících kategorií tabákových výrobků.
 • Zdanění zahřívaných tabákových výrobků je žádoucí mj. také proto, aby tyto tabákové výrobky nebyly daňově zvýhodňovány oproti ostatním tabákovým výrobkům. Jejich zdanění však bude nižší než u cigaret. Akceptuje se tak skutečnost, že zahřívané tabákové výrobky by měly být méně škodlivé pro lidské zdraví než „klasické“ cigarety, resp. ostatní tabákové výrobky.
 • Přechodná ustanovení upravují postup a lhůty pro zavedení značení a zdanění zahřívaných tabákových výrobků.

Změna podmínek umístění tabákové nálepky na jednotková balení tabákových výrobků

 • Zákon o spotřebních daních dosud stanovil povinnost umístit tabákovou nálepku na část balení, která je uzpůsobena k otevírání tak, aby nebylo možné jednotkové balení bez viditelného poškození tabákové nálepky otevřít.
 • Novelou se ruší podmínka porušení tabákové nálepky při otevření jednotkového balení, a to zejména v návaznosti na úpravu zákona o potravinách, do něhož byla implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.
  Právě v souvislosti s touto změnou vyplývající z citovaného předpisu EU nebude možné tabákovou nálepku používat dosud stanoveným způsobem, neboť veškerá varování a sdělení uvedená na tabákovém výrobku podle zákona o potravinách nesmí být tabákovou nálepkou narušena nebo překryta. Lhůty, ve kterých bude dosavadní značení tolerováno, jsou uvedeny v přechodných ustanoveních této novely.
 • Výše uvedenou podmínku porušení tabákové nálepky, která se, jak již bylo uvedeno, ruší, navíc nebylo možné naplnit u všech typů tabákových výrobků, např. cigaret v plochém balení (tzv. slim).

Rozlišení neznačených a nesprávně značených tabákových výrobků

 • Cigarety, které dosud sice byly značené, ale značené v rozporu se zákonem o spotřebních daních, se považovaly za neznačené. Jednalo se například o cigarety značené tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně, u nichž uplynula lhůta pro doprodej s touto starou nálepkou např. po změně sazby daně, nebo se jednalo o cigarety s tabákovou nálepkou umístěnou na nesprávné místo nebo cigarety s tabákovou nálepkou s nesprávnými údaji. Za takto „neznačené“ cigarety byly udělovány stejné sankce jako za cigarety skutečně neznačené. Novela proto zavádí vedle pojmu „neznačený tabákový výrobek“ pojem „tabákový výrobek značený nesprávným způsobem“.
 • Současně se stanoví nové sankce, a to právě za takovýto nový zákonem vymezený způsob porušení zákona, tedy za nesprávně značené tabákové výrobky. Vzhledem k tomu, že v případě nesprávně značeného tabákového výrobku se jedná o méně závažné porušení povinností při značení tabákových výrobků, jsou sankce za nesprávně značené tabákové výrobky nižší než sankce za tabákové výrobky neznačené.

Rozšíření výčtu titulů pro osvobození piva od daně

 • Od daně se osvobozuje pivo určené k použití pro vědecký výzkum, resp. jako vzorky pro vědecké nebo analytické účely.

Aktualizace kódů nomenklatury

 • Kódy nomenklatury minerálních olejů (podléhajících spotřební dani) se aktualizují ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, a prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty.
 • Zdanění minerálních olejů se změnou kódů nomenklatury nemění.
 • U lihu, piva, vína a souvisejících meziproduktů ke změně kódů nomenklatury nedochází.

 

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES
 • Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
 • Prováděcí rozhodnutá Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty

Další anotace zákona č. 80/2019 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Hazardní hry, daň z hazardních her, Daň z přidané hodnoty, Celní předpisy, Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti, Daně z příjmů, evidence tržeb, Insolvence

Publikace k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.