Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


46

ROZHODNUTÍ
o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

 Č. j. MF-35211/2021/3901-2
PID: MFCRBXSWUH

Zpracovatel: Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

daň z přidané hodnoty za dodání dále vyjmenovaného zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), v období od 25. června 2021 do 30. září 2021:

1.   pohonné hmoty dodané na základě předložené odběrové karty Správy státních hmotných rezerv pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a Správy státních hmotných rezerv v souladu s částí I. bodem 1 písm. a) usnesení vlády České republiky č. 576 ze dne 25. června 2021 o poskytnutí státních hmotných rezerv k odstraňování následků větrné smrště (dále jen „usnesení vlády“);
2.   pohonné hmoty dodané Správou státních hmotných rezerv jako úplata za dodání pohonných hmot uvedených v písm. a). Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti s odstraněním následků větrné smrště vzniklých na postižených územích, pro která hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil stav nebezpečí, a za účelem zmírnění dopadů na plátce, kteří bezplatně dodali pohonné hmoty v souladu s částí I. bodem 1 písm. a) usnesení vlády se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 daňového řádu.

Vláda České republiky dne 25. června 2021 schválila, že Správa státních hmotných rezerv bezplatně poskytne hmotné rezervy pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a Správy státních hmotných rezerv nezbytné pro zásahy na postiženém území a pro přímou humanitární pomoc, včetně výdeje pohonných hmot prostřednictvím odběrové karty Správy státních hmotných rezerv, a to po dobu trvání krizového stavu, nejdéle však do 30. září 2021. Toto rozhodnutí o prominutí daně se vztahuje pouze a jen na situace, kdy pohonné hmoty byly plátcem dodány na základě předložené odběrové karty Správy státních hmotných rezerv a navazující vrácení (dodání) pohonných hmot plátci v daňovém skladu Správou státních hmotných rezerv.

V rámci trvání krizového stavu mohly základní složky integrovaného záchranného systému, Armáda České republiky a Správa státních hmotných rezerv (dále jen „záchranné složky“) bezplatně na základě předložení odběrové karty Správy státních hmotných rezerv čerpat pohonné hmoty u smluvních partnerů. Z pohledu principu zákona o dani z přidané hodnoty tak nastalo nejdříve faktické dodání pohonné hmoty (včetně spotřební daně) ve vlastnictví smluvních partnerů vůči záchranným složkám (resp. fakturačně vůči Správě státních hmotných rezerv), a následně nastalo v daňovém skladu dodání (vrácení) pohonných hmot (bez spotřební daně) ze strany Správy státních hmotných rezerv vůči smluvním partnerům. Mezi Správou státních hmotných rezerv a smluvními partnery nastala nepeněžitá směnná transakce, dodání zboží za zboží s rozdílnou výší základů daně. Hodnota nepeněžitého plnění se v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty považuje za úplatu.

Prominutí daně z přidané hodnoty se vztáhne na veškerá dodání pohonných hmot, u nichž vznikla povinnost přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění v přímé souvislosti s realizací usnesení vlády za podmínek uvedených výše, a to v období od 25. června 2021 do 30. září 2021. V souladu s principy daně z přidané hodnoty se promíjí daň na výstupu vypočtená ze základu daně dle § 36 zákona o dani z přidané hodnoty.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády
a ministryně financí

E-shop

Trampoty s pohlavím

Trampoty s pohlavím

Šárka Dušková, Martin Fafejta, Zdeněk Sloboda - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha Trampoty s pohlavím je ojedinělou odbornou knihou, která se ze sociálněvědního a právního úhlu pohledu dívá na situaci intersex lidí (tedy lidí s DSD nebo variacemi pohlavních znaků) v Česku. V knize nejprve vysvětlujeme možná chápání toho, co je pohlaví. Na základě studia ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zákon o platebním styku - Komentář

Zákon o platebním styku - Komentář

Jiří Beran, Tomáš Nýdrle, Dalibor Strnadel - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, jímž byla do českého právního řádu transponována druhá směrnice o platebních službách, je prvním komentářem úpravy účinné od ledna 2018 na trhu. Komentář přináší vysvětlení nových institutů, které předchozí právní úprava neznala a ...

Cena: 2 795 KčKOUPIT

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.