Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


46

ROZHODNUTÍ
o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

 Č. j. MF-35211/2021/3901-2
PID: MFCRBXSWUH

Zpracovatel: Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

daň z přidané hodnoty za dodání dále vyjmenovaného zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), v období od 25. června 2021 do 30. září 2021:

1.   pohonné hmoty dodané na základě předložené odběrové karty Správy státních hmotných rezerv pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a Správy státních hmotných rezerv v souladu s částí I. bodem 1 písm. a) usnesení vlády České republiky č. 576 ze dne 25. června 2021 o poskytnutí státních hmotných rezerv k odstraňování následků větrné smrště (dále jen „usnesení vlády“);
2.   pohonné hmoty dodané Správou státních hmotných rezerv jako úplata za dodání pohonných hmot uvedených v písm. a). Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti s odstraněním následků větrné smrště vzniklých na postižených územích, pro která hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil stav nebezpečí, a za účelem zmírnění dopadů na plátce, kteří bezplatně dodali pohonné hmoty v souladu s částí I. bodem 1 písm. a) usnesení vlády se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 daňového řádu.

Vláda České republiky dne 25. června 2021 schválila, že Správa státních hmotných rezerv bezplatně poskytne hmotné rezervy pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a Správy státních hmotných rezerv nezbytné pro zásahy na postiženém území a pro přímou humanitární pomoc, včetně výdeje pohonných hmot prostřednictvím odběrové karty Správy státních hmotných rezerv, a to po dobu trvání krizového stavu, nejdéle však do 30. září 2021. Toto rozhodnutí o prominutí daně se vztahuje pouze a jen na situace, kdy pohonné hmoty byly plátcem dodány na základě předložené odběrové karty Správy státních hmotných rezerv a navazující vrácení (dodání) pohonných hmot plátci v daňovém skladu Správou státních hmotných rezerv.

V rámci trvání krizového stavu mohly základní složky integrovaného záchranného systému, Armáda České republiky a Správa státních hmotných rezerv (dále jen „záchranné složky“) bezplatně na základě předložení odběrové karty Správy státních hmotných rezerv čerpat pohonné hmoty u smluvních partnerů. Z pohledu principu zákona o dani z přidané hodnoty tak nastalo nejdříve faktické dodání pohonné hmoty (včetně spotřební daně) ve vlastnictví smluvních partnerů vůči záchranným složkám (resp. fakturačně vůči Správě státních hmotných rezerv), a následně nastalo v daňovém skladu dodání (vrácení) pohonných hmot (bez spotřební daně) ze strany Správy státních hmotných rezerv vůči smluvním partnerům. Mezi Správou státních hmotných rezerv a smluvními partnery nastala nepeněžitá směnná transakce, dodání zboží za zboží s rozdílnou výší základů daně. Hodnota nepeněžitého plnění se v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty považuje za úplatu.

Prominutí daně z přidané hodnoty se vztáhne na veškerá dodání pohonných hmot, u nichž vznikla povinnost přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění v přímé souvislosti s realizací usnesení vlády za podmínek uvedených výše, a to v období od 25. června 2021 do 30. září 2021. V souladu s principy daně z přidané hodnoty se promíjí daň na výstupu vypočtená ze základu daně dle § 36 zákona o dani z přidané hodnoty.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády
a ministryně financí

E-shop

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Michal Janoušek - C. H. Beck

Monografie uceleně pojednává o tématu ochrany slabší smluvní strany. Jde o téma aktuální především z toho důvodu, že občanský zákoník prohlásil za jednu ze základních zásad právě ochranu slabší strany, smluvní stranu nevyjímaje. Kniha se zabývá historickými kořeny ochrany jedné ze ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění - Komentář, 2. vydání

Zákon o vyvlastnění - Komentář, 2. vydání

Jakub Hanák, Dominik Žídek, Robert Černocký - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o vyvlastnění se od prvního vydání tohoto komentáře změnil na první pohled málo. Daleko podstatnější byly změny souvisejících předpisů, zejména zákona o urychlení výstavby (liniového zákona), zákona o oceňování majetku a také přijetí nového stavebního zákona, jehož současné ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.