Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


46

ROZHODNUTÍ
o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

 Č. j. MF-35211/2021/3901-2
PID: MFCRBXSWUH

Zpracovatel: Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

daň z přidané hodnoty za dodání dále vyjmenovaného zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), v období od 25. června 2021 do 30. září 2021:

1.   pohonné hmoty dodané na základě předložené odběrové karty Správy státních hmotných rezerv pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a Správy státních hmotných rezerv v souladu s částí I. bodem 1 písm. a) usnesení vlády České republiky č. 576 ze dne 25. června 2021 o poskytnutí státních hmotných rezerv k odstraňování následků větrné smrště (dále jen „usnesení vlády“);
2.   pohonné hmoty dodané Správou státních hmotných rezerv jako úplata za dodání pohonných hmot uvedených v písm. a). Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti s odstraněním následků větrné smrště vzniklých na postižených územích, pro která hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil stav nebezpečí, a za účelem zmírnění dopadů na plátce, kteří bezplatně dodali pohonné hmoty v souladu s částí I. bodem 1 písm. a) usnesení vlády se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 daňového řádu.

Vláda České republiky dne 25. června 2021 schválila, že Správa státních hmotných rezerv bezplatně poskytne hmotné rezervy pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a Správy státních hmotných rezerv nezbytné pro zásahy na postiženém území a pro přímou humanitární pomoc, včetně výdeje pohonných hmot prostřednictvím odběrové karty Správy státních hmotných rezerv, a to po dobu trvání krizového stavu, nejdéle však do 30. září 2021. Toto rozhodnutí o prominutí daně se vztahuje pouze a jen na situace, kdy pohonné hmoty byly plátcem dodány na základě předložené odběrové karty Správy státních hmotných rezerv a navazující vrácení (dodání) pohonných hmot plátci v daňovém skladu Správou státních hmotných rezerv.

V rámci trvání krizového stavu mohly základní složky integrovaného záchranného systému, Armáda České republiky a Správa státních hmotných rezerv (dále jen „záchranné složky“) bezplatně na základě předložení odběrové karty Správy státních hmotných rezerv čerpat pohonné hmoty u smluvních partnerů. Z pohledu principu zákona o dani z přidané hodnoty tak nastalo nejdříve faktické dodání pohonné hmoty (včetně spotřební daně) ve vlastnictví smluvních partnerů vůči záchranným složkám (resp. fakturačně vůči Správě státních hmotných rezerv), a následně nastalo v daňovém skladu dodání (vrácení) pohonných hmot (bez spotřební daně) ze strany Správy státních hmotných rezerv vůči smluvním partnerům. Mezi Správou státních hmotných rezerv a smluvními partnery nastala nepeněžitá směnná transakce, dodání zboží za zboží s rozdílnou výší základů daně. Hodnota nepeněžitého plnění se v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty považuje za úplatu.

Prominutí daně z přidané hodnoty se vztáhne na veškerá dodání pohonných hmot, u nichž vznikla povinnost přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění v přímé souvislosti s realizací usnesení vlády za podmínek uvedených výše, a to v období od 25. června 2021 do 30. září 2021. V souladu s principy daně z přidané hodnoty se promíjí daň na výstupu vypočtená ze základu daně dle § 36 zákona o dani z přidané hodnoty.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády
a ministryně financí

E-shop

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Autorský zákon a předpisy související - Komentář

Irena Holcová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním smlouvám (např. Revidovaná úmluva bernská, Římská úmluva apod.) a k evropským předpisům (např. směrnice o elektronickém obchodu apod.). ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.