Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly evropské právní předpisy zavádějící bezpečností a biometrické prvky a vydávání cestovních dokladů s nosičem dat, který obsahuje údaje o zobrazení obličeje a otiscích prstů.

Komentář je určen nejenom pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, vykonávající agendu na úseku cestovních dokladů, pracovníky zastupitelských úřadů, ale též i pro širokou veřejnost, a to právě s ohledem na praktickou podobu komentáře.

autor: Marek Hejduk; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 16. 9. 2022, 136 stran
ISBN: 978-80-7676-314-2

Cena: 370 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str.  VII
Předmluva - str.  IX
Zákon o cestovních dokladech
Část první Cestovní doklady (§ 1 až 41a) - str.  1
§ 1 Předmět úpravy - str.  1
Hlava I Vydávání cestovních dokladů (§ 2 až 31) - str.  9
Díl 1 Pojem, druhy a používání cestovních dokladů (§ 2 až 16) - str.  9
§ 2 Pojem, druhy a používání cestovního dokladu - str.  9
§ 3 Překračování státních hranic - str.  11
§ 4 Hraniční přechod - str.  25
§ 5 Druhy cestovních dokladů - str.  27
§ 6 Údaje zapisované do cestovního dokladu - str.  32
§ 7 Zrušen - str.  34
§ 8 Zrušen - str.  34
§ 9 Překročení státní hranice - str.  34
§ 10 Změny a doplnění údajů - str.  35
§ 11 Územní a časová platnost - str.  35
§ 12 Cestovní pas - str.  36
§ 13 Diplomatický pas - str.  38
§ 14 Služební pas - str. 39
§ 15 Cestovní průkaz - str.  41
§ 15a Náhradní cestovní doklad Evropské unie - str.  43
§ 16 Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy - str.  44
Díl 2 Postup při vydání cestovního dokladu (§ 17 až 28) - str.  44
§ 17 Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn nebo doplnění jeho údajů - str.  44
§ 18 Zastoupení na základě plné moci - str.  51
§ 19 Místo podání žádosti - str.  52
§ 20 Náležitosti žádosti - str.  53
§ 21 Prokazování údajů v žádosti - str.  58
§ 21a Pořizování biometrických údajů - str.  61
§ 21b Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji - str.  62
§ 21c Informování občana o možnosti převzetí cestovního dokladu - str.  64
§ 22 Převzetí cestovního dokladu - str.  65
§ 23 Odepření vydání a odnětí cestovního dokladu - str.  70
§ 24 Zrušen - str.  71
§ 25 Zrušen - str.  71
§ 26 Vydání cestovního dokladu – vyhovění žádosti v plném rozsahu - str.  71
§ 27 Zrušen - str.  72
§ 28 Skončení platnosti cestovního dokladu - str.  72
Díl 3 Evidence cestovních dokladů (§ 29 až 31) - str.  77
§ 29 Evidence cestovních dokladů - str.  77
§ 29a Evidence diplomatických a služebních pasů - str.  81
§ 30 Evidence cestovních dokladů – zpracovatelé, poskytování údajů z evidence - str.  84
§ 30a Poskytování údajů z evidence cestovních dokladů občanovi - str.  88
§ 30b Zrušen - str.  92
§ 31 Vedení spisové dokumentace - str.  92
Hlava II Společná ustanovení (§ 32 až 37) - str.  95
§ 32 Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související s jejich porušením - str.  95
§ 32a Ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných - str.  99
§ 33 Odevzdání cestovního dokladu - str.  100
§ 34 Zadržení cestovního dokladu - str.  102
§ 34a Přestupky na úseku cestovních dokladů - str.  103
§ 34b Přestupky právnických či podnikajících osob - str.  106
§ 34c Projednání přestupků právnických či podnikajících osob - str. 106
§ 35 Zrušen - str.  107
§ 36 Povinnost zachovávat mlčenlivost - str.  107
§ 37 Vztah ke správnímu řádu - str.  108
Hlava III Přechodná ustanovení (§ 38 až 41a) - str.  111
§ 38 Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů - str.  111
§ 39 Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku cestovních dokladů - str.  111
§ 39a Stanovení působnosti výkonu přenesené působnosti dle tohoto zákona - str.  111
§ 40 Cestovní doklady vydané podle dřívější právní úpravy - str.  112
§ 41 Vydávání cestovních pasů okresními úřady - str.  112
§ 41a Zrušen - str.  113
Část druhá (§ 42) - str.  115
§ 42 Zrušen - str.  115
Část třetí Změna zákona č. 150/1996 Sb. (§ 43) - str.  117
§ 43 Změna zákona č. 150/1996 Sb. - str.  117
Část čtvrtá Závěrečná ustanovení (§ 44 až 45) - str.  119
§ 44 Zrušovací ustanovení - str.  119
§ 45 Účinnost - str.  119
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  121
Slovo o autorovi - str.  124

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od ledna 2024 dochází k ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.