Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


36

Seznam smluvních států

uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://www.mfcr.cz/

1) Albánie, Anguilla, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Belize, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Dominika, Ghana, Kajmanské ostrovy, Katar, Kuvajt, Libanon, Macau, Marshallovy Ostrovy, Montserrat, Nauru, Nigérie, Niue, Nová Kaledonie, Omán, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Spojené arabské emiráty (SAE), Turks & Caicos Islands, Vanuatu neprojevily zatím zájem o příjem informací o finančních účtech; avšak ČR bude takové informace od těchto zemí dostávat. Pokud je stát nereciproční, český Ústřední kontaktní orgán oznámené údaje této jurisdikci nepředá.

2) Rakousko přecházelo postupně na společný standard oznamování tímto způsobem:

  • nové účty fyzických osob musely být poprvé hlášeny do 30. června 2017. Toto se týkalo nových účtů otevřených mezi 1. říjnem 2016 a 31. prosincem 2016. Další roky už probíhají hlášení za celoroční období.
  • stávající účty fyzických osob s vyšší hodnotou (tj. > 1 mil USD k 30. září 2016) musely být nahlášeny k 30. červnu 2018
  • stávající účty fyzických osob s nízkou hodnotou (? 1 mil. USD k 30. září 2016) byly hlášeny k 31. červenci 2019

3) Na zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, která není státem, se pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní hledí jako na mezinárodní smlouvu podle odstavce 1 písm. b) (viz § 1 odst. 6 ZMSSD).

Vysvětlivky:

U - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-taxinformation/ convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters)

D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, pokud umožňuje automatickou výměnu informací (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

CRS – společný standard oznamování OECD (viz https://www.oecd.org/tax/automaticexchange/ common-reporting-standard/)

MCAA – Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/internationalframework- for-the-crs/)

F - Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (tzv. FATCA), č. 72/2014 Sb. m. s. (viz https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca)

S – směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (tzv. DAC 2) (viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0107)

EU – dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení souladu s daňovými předpisy v mezinárodním měřítku uzavřená Evropskou unií s danou jurisdikcí a zavazující přímo členský stát EU (sjednaná jako pozměňovací protokol k savings dohodám). Nezahrnuje bilaterální savings dohody uzavřené Českou republikou s některými britskými a nizozemskými závislými a přidruženými územími (viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savingsincome/ international-developments_en)

ZMSSD – zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Poznámky:

Seznam smluvních států obsahuje souhrn seznamů, které musejí být zveřejněny na základě ZMSSD. Cílem seznamu je především informovat oznamující české finanční instituce o údajích nutných ke správné implementaci společného standardu pro oznamování dle ZMSSD.

První sloupec tabulky obsahuje státy (popř. jurisdikce), které jsou zúčastněným státem ve smyslu § 13b ZMSSD. Druhý sloupec tabulky udává na základě jakého právního nástroje se příslušný stát stává zúčastněným státem. Pátý sloupec tabulky obsahuje rozhodný den pro účely uplatňování postupů „due diligence“ podle §13g ZMSSD, který se váže na vstup v účinnost daného právního nástroje. Tyto tři sloupce jsou zásadní především vzhledem k uplatňování tzv. širšího přístupu k oznamování finančních účtů (tj. „wider approach“) dle společného standardu oznamování, který byl zvolen v ZMSSD.

Předposlední sloupec obsahuje datum, od kterého se příslušný zúčastněný stát stává zúčastněným státem uplatňujícím společný standard ve smyslu § 13e odst. 7 ZMSSD. Toto datum je založeno na termínu aktivace dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech. Příslušný údaj má dopad na uplatňování postupů náležité péče dle přílohy č. 2 ZMSSD a to především ve vztahu k investičním entitám typu b (uplatňování tzv. „look through“).

Poslední sloupec tabulky seznamu obsahuje informace ohledně předávání oznamovaných údajů mezi českým kontaktním orgánem a příslušným orgánem zúčastněného státu nebo jurisdikce.

Seznam smluvních států bude nadále aktualizován, aby zohledňoval vývoj implementace společného standardu pro oznamování. Ministerstvo financí dále zdůrazňuje, že seznamy zúčastněných států a především signatářů Úmluvy a Mnohostranné dohody příslušných orgánů se budou v budoucnosti dále měnit, přičemž se počet signatářů dlouhodobě zvyšuje. Předkládaný seznam smluvních států je zpracován na základě informací dostupných ke dni 17. června 2021.

Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.