Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva determinuje metodu soudního rozhodování a soudce dělí na právní formalisty, právní pragmatisty a právní substancialisty.

Autorka na případové studii rozhodování rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu zkoumá projevy soudcovské filozofie v odlišných stanoviscích jednotlivých členů rozšířeného senátu a pojmenovává hlavní důvody neshody v kontroverzních případech.

Z recenzních posudků:
Za nejzdařilejší považuji teoretickou část práce, prokazující výbornou orientaci autorky v teorii práva, schopnost propojovat teoretické poznatky s právní praxí a vhodně si stanovit pole vlastního bádání a osvětlit jeho návaznost na výsledky dosavadního, zvláště zahraničního bádání. Rekapitulace výsledků práce zahraničních teoretiků i empiriků je mimořádně výstižná a velmi dobře komentovaná.

Velmi povedená je i kapitola charakterizující soudcovskou filozofii jednotlivých členů rozšířeného senátu, je to mimo jiné jeden z nejcennějších vhledů do práce a rozhodovací činnosti NSS, s nímž jsem se dosud setkal.

prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Zvolené téma považuji za velmi zajímavé a nesporně aktuální a určitě není uzavřeno touto monografií. Právě naopak, mám za to, že tímto směrem budou vznikat v brzké budoucnosti další práce a počin Kristiny Blažkové lze v tomto ohledu s určitou mírou nadsázky označit i jako chvályhodné pionýrské dílo.

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

autor: Kristina Blažková; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 7. 2022, 165 stran
ISBN: 978-80-7502-546-3

Cena: 350 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1 Úvod - str. 9
1.1 Vymezení tématu monografie - str. 11
1.2 Cíl, přínos a zvolená metodologie výzkumu - str. 15
1.3 Členění knihy a hlavní zjištění  - str. 17
1.4 Poděkování   - str. 19
2 Teoretický rámec  - str. 20
2.1 Soudcovské chování ve složitých případech aplikace práva  - str. 20
2.1.1 Mezery v právu a mimoprávní vlivy na soudní rozhodování  - str. 21
2.1.2 Teoretická neshoda v právu  - str. 25
2.1.3 Zařazení monografie v rámci popsaného teoretického sporu  - str. 29
2.2 Soudcovská filozofie: pojem  - str. 29
2.2.1 Teorie konstruktivní interpretace  - str. 31
2.2.2 Různé koncepce individuální interpretační teorie soudce  - str. 32
2.2.3Vlastní vymezení pojmu  - str. 35
2.3 Soudcovská filozofie a základní hodnoty obsažené v pojmu práva  - str. 36
2.3.1 Spravedlnost  - str. 36
2.3.2 Účelnost (resp. obecné blaho)  - str. 38
2.3.3 Právní jistota  - str. 39
2.3.4 Další významné hodnoty práva  - str. 41
2.3.5 Právo jako střet hodnot  - str. 42
2.3.6 Význam pro interpretaci a aplikaci práva ve složitých případech  - str. 45
2.4 Typologie soudcovských filozofií  - str. 47
2.4.1 Soudcovský aktivismus a sebeomezení  - str. 47
2.4.2 Právní formalismus, textualismus a originalismus  - str. 51
2.4.3 Právní pragmatismus, funkcionalismus a purpusivismus  - str. 55
2.4.4 právní substancialismus  - str. 57
2.4.5 Pozitiva a negativa jednotlivých soudcovských filozofií  - str.  62
3 Prolog k empirické analýze  - str. 65
3.1 Konceptuální rámec  - str. 65
3.1.1 Definice právního sporu  - str. 67
3.1.2 Teorie uplatňování odlišných stanovisek  - str. 67
3.1.3 Operacionalizace soudcovských filozofií  - str. 69
3.2 Metodologie  - str. 73
3.2.1 Výzkumná metoda  - str. 73
3.2.2 Specifikace výzkumných otázek  - str. 75
3.2.3 Design výzkumu  - str.77
3.2.4 Možná úskalí a nepřesnosti  - str.  80
4 Empirická analýza  - str. 82
4.1 Rozšířený senát: úvodní přehled  - str. 82
4.2 Soudcovská filozofie v praxi rozšířeného senátu - str. 86
4.2.1 Definice pojmu pohledem členů rozšířeného senátu  - str. 86
4.2.2 faktory ovlivňující soudcovskou filozofii  - str. 87
4.2.3 Aktuálnost problematiky  - str. 88
4.2.4 Shrnutí  - str. 91
4.3 Současní členové rozšířeného senátu a jejich soudcovské filozofie  - str. 92
4.3.1 Josef Baxa  - str. 92
4.3.2 Karel Šimka  - str. 96
4.3.3 Barbara Pořízková  - str. 101
4.3.4 Zdeněk Kühn  - str. 102
4.3.5 Aleš Roztočil  - str. 105
4.3.6 Filip Dienstbier  - str. 109
4.3.7 Petr Mikeš  - str. 112
4.4 Nejčastěji disentující bývalí členové rozšířeného senátu a jejich soudcovské filozofie  - str. 116
4.4.1 Jaroslav Vlašín  - str. 116
4.4.2 Jakub Camrda  - str. 121
4.5 Analýza rozhodovací činnosti rozšířeného senátu  - str. 125
4.5.1 Typologie případů s připojeným odlišným stanoviskem  - str. 126
4.5.2 Důvdy nesouhlasu mezi většinou a disentující menšinou  - str. 130
4.6 Vyhodnocení empirické analýzy  - str. 139
4.6.1 Střet právního pragmatismu a právního formalismu v rámci rozšířeného senátu  - str. 141
5 Závěr  - str. 146
Seznam použitých zdrojů  - str.151
English Abstract  - str. 165

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Daniela Zemanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a ... pokračování

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Martin Koloušek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Otázka, co je to spravedlnost, doprovází lidstvo od počátku historie. Přesto je to téma stále aktuální. Co je spravedlivé? Jak vzniká spravedlnost a odkud se bere? Na tyto a další otázky se nenabízejí jednoduché odpovědi. Návrhů, co je spravedlnost, je totiž tolik, že se v nich lze ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ... pokračování

Cena: 280 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.