Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Zákon o evidenci skutečných majitelů - Praktický komentář

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, byl přijat jako transpozice tzv. V. AML směrnice a jeho cílem je zvýšit transparentnost právnických osob, svěřenských fondů a podobných právních uspořádání jako jeden z významných nástrojů v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Nedlouho po nabytí účinnosti k 1. 6. 2021 byl již zákon novelizován. Praktický komentář, který vychází, tak již reflektuje novelu účinnou od 1. 10. 2022, která mění vymezení skutečných majitelů, rozšiřuje působnost zákona například na církve a náboženské společnosti, na politické strany a hnutí, na oborové a zaměstnavatelské organizace, honební společenstva a společenství vlastníků jednotek, která dosud mají výjimku. Dále ruší rozlišení skutečného majitele jako koncového příjemce nebo jako osoby s koncovým vlivem. V neposlední řadě rozšiřuje možnosti dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů.

Praktický komentář doplňuje množství praktických příkladů, tabulek a grafických znázornění, takže výklad podávaný autorkami je pro praxi velmi srozumitelný. Komentář se tak jistě pro svou názornost stane vítaným pomocníkem při řešení otázek, které praxe přináší.

Právní stav komentáře je k 1. 2. 2023!

autoři: Michaela Bastlová, Andrea Vašková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 10. 5. 2023, 464 stran
ISBN: 978-80-7676-151-3

Cena: 1 100 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva - str. XVI
Zákon o evidenci skutečných majitelů
Část první Úvodní ustanovení (§ 1 až 7) - str. 1
§ 1 Úvodní ustanovení - str. 1
§ 2 Definice - str. 7
§ 3 zrušen - str. 38
§ 4 Materiální skutečný majitel korporace - str. 38
§ 5 Náhradní skuteční majitelé - str. 78
§ 5a Materiální skuteční majitelé fundací, ústavů, obecně prospěšných společností a právních uspořádání - str. 101
§ 6 Formální skuteční majitelé - str. 111
§ 7 Entity, které nemají skutečného majitele - str. 123
Část druhá Povinnosti některých osob (§ 8 až 10) - str. 143
§ 8 Povinnosti evidující osoby - str. 143
§ 9 Evidenční povinnost - str. 151
§ 10 Povinnost součinnosti - str. 156
Část třetí Evidence skutečných majitelů (§ 11 až 13) - str. 159
Hlava I Vedení a obsah evidence skutečných majitelů (§ 11 až 13) - str. 159
§ 11 Evidence - str. 159
§ 12 Předmět evidence - str. 165
§ 13 Údaje zapisované do evidence - str. 168
Hlava II Přístup do evidence skutečných majitelů (§ 14 až 18) - str. 179
§ 14 Veřejný přístup k údajům o skutečném majiteli - str. 179
§ 15 Přístup k některým údajům o skutečném majiteli právního uspořádání - str. 190
§ 16 Přístup ke všem údajům o skutečném majiteli - str. 193
§ 17 Dálkový přístup - str. 198
§ 18 Doba přístupnosti údajů - str. 200
Hlava III Zápis soudem (§ 19 až 33a) - str. 203
§ 19 Příslušnost soudu - str. 203
§ 20 Zahájení řízení - str. 207
§ 21 Návrh na zápis - str. 210
§ 22 Zahraniční osoba jako navrhovatel - str. 214
§ 23 Písemnosti o skutečnostech, které mají být do evidence zapsány - str. 215
§ 24 Překlady písemností v cizím jazyce - str. 226
§ 25 Elektronické uchovávání návrhu a písemností - str. 227
§ 26 Aktivní legitimace - str. 228
§ 27 Účastníci řízení - str. 240
§ 28 Odmítnutí návrhu - str. 241
§ 29 Registrační princip - str. 246
§ 30 Rozhodnutí o návrhu - str. 249
§ 31 Oprava chyb bez rozhodnutí - str. 252
§ 32 Znepřístupnění údajů o skutečném majiteli, který není plně svéprávný - str. 253
§ 33 Odvolání souhlasu s fakultativním zpřístupněním údajů - str. 257
§ 33a Řízení o evidenční výjimce - str. 259
Hlava IV Zápis notářem (§ 34 až 36) - str. 263
§ 34 Zápis notářem - str. 263
§ 35 Zaslání písemností na soud a výpisu žadateli - str. 269
§ 36 Oprava chyb bez žádosti notářem - str. 271
Hlava V Automatický průpis (§ 37 až 41) - str. 273
§ 37 Automatický průpis formálního skutečného majitele - str. 273
§ 38 Automatický průpis materiálního skutečného majitele - str. 277
§ 39 Automatický výmaz údajů o skutečném majiteli - str. 292
§ 40 Změna automaticky propsaných údajů z vůle evidující osoby - str. 294
§ 41 Vztah automatického průpisu k ostatním způsobům zápisu do evidence - str. 297
Hlava VI Nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů
(§ 42 až 54) - str. 303
Díl 1 Řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů (§ 42 až 51) - str. 303
§ 42 Oznámení nesrovnalosti - str. 303
§ 43 Výzva k odstranění nesrovnalosti - str. 311
§ 44 Zahájení řízení o nesrovnalosti - str. 314
§ 45 Poznámka o nesrovnalosti - str. 318
§ 46 Přerušení řízení - str. 319
§ 47 Dokazování - str. 321
§ 48 Rozhodování o nesrovnalosti - str. 323
§ 49 Zápis v rámci poznámky o nesrovnalosti - str. 327
§ 50 Výmaz poznámky o nesrovnalosti - str. 328
§ 51 Informační povinnost - str. 329
Díl 2 Další následky nesrovnalosti (§ 52 až 54) - str. 331
§ 52 Nevymahatelnost práv a povinností ze zastírajících právních jednání - str. 331
§ 53 Zákaz výplaty podílu na prospěchu - str. 338
§ 54 Sistace hlasovacích práv - str. 358
Část čtvrtá Přestupky (§ 55 až 57) - str. 385
§ 55 Přestupky - str. 385
§ 56 Zánik odpovědnosti za přestupek - str. 389
§ 57 Věcná a místní příslušnost k projednání přestupku - str. 392
Část pátá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 58 až 63) - str. 395
§ 58 Použití zákona o zvláštních řízeních soudních - str. 395
§ 59 Návaznost na dosavadní evidenci - str. 396
§ 60 Přechodné období - str. 399
§ 61 Vztah automatického průpisu k zápisům provedeným dle předchozí právní úpravy - str. 404
§ 62 Neaktivní spolky - str. 406
§ 63 Zrušovací ustanovení - str. 407
Část šestá Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů - str. 409
§ 64 Změna zákona o veřejných rejstřících - str. 409
Část sedmá Účinnost - str. 413
§ 65 Účinnost - str. 413
Přechodná ustanovení k novele - str. 416
Seznam použité judikatury - str. 429
Seznam použité literatury a ostatních zdrojů - str. 437
Slovo o autorkách - str. 445

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ... pokračování

Cena: 112 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.