Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o vnitřním kontrolním systému v příspěvkových organizacích. Velká pozornost je věnována schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů a v této souvislosti úloze schvalovatelů – příkazců operací, správců rozpočtu a hlavních účetních. Schvalovací postupy jsou probrány ve vazbě na jednotlivé paragrafy prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Publikace se nevyhýbá ani sporným nejednoznačným tématům, jako je například schvalování hotovostních příjmů a výdajů a fungování vnitřní kontroly v malých příspěvkových organizacích. Při přípravě publikace autor vycházel z dlouholeté praxe kontrolora a lektora. Cennou inspirací mu byly četné dotazy k problematice vnitřní kontroly od účastníků vzdělávacích seminářů.

autor: Petr Sikora; vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 24. 9. 2020, 150 stran
ISBN: 978-80-8717-356-5

Cena: 285 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam příloh na CD - str. 3
Předmluva - str. 4
Legislativní rámec - str. 5
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) - str. 8
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole - str. 44
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - výtah (vznik závazku) - str. 69
Zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví - výtah (náležitosti účetního dokladu) - str. 77
Otázky a odpovědi k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - str. 80
Základní pojmy a povinnosti - str. 81
Příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní - str. 86
Otázky a odpovědi k vyhlášce, kterou se prování zákon o finanční kontrole - str. 93
§ 10 Předběžná kontrola - časové vymezení - str. 94
§ 11 Schvalování veřejných příjmů před vznikem nároku - str. 95
§ 12 Schvalování veřejných příjmů po vzniku nároku - str. 96
§ 13 Schvalování veřejných výdajů před vznikem závazku (limitovaný a individuální příslib) - str. 98
§ 14 Schvalování veřejných výdajů po vzniku závazku - str. 109
§ 15 Sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního  - str. 112
§ 16 Elektronické schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů - str. 113
§ 10 až § 16 Zjednodušené schéma předběžné řídící kontroly veřejných příjmů a veřejných výdajů - str. 115
§ 18 Průběžná kontrola - časové vymezení - str. 116
Osoby provádějící průběžnou kontrolu - str. 118
§ 19 Věcná stránka průběžné kontroly - str. 119
§ 20 Prostředky ke zvýšení účinnosti průběžné kontroly - str. 122
Následná kontrola - časové vymezení - str. 124
Osoby provádějící kontrolu - str. 125
§ 24 Revizní postupy během následné kontroly - str. 126
§ 22 Využití hodnotících postupů v rámci následné kontroly - str. 129
Další dotazy k vnitřní kontrole - str. 131
Přehled častých nedostatků ve  vnitřní kontrole - str. 141
Příloha - záznam o vnitřní kontrole (vzor) - str. 145
Prameny a doporučená literatura - str. 148

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.