Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 280/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 98, ze dne 30. 8. 2017

280

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č.  293/1993 Sb., o výkonu vazby:

Čl. I

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., vyhlášky č. 377/2004 Sb., vyhlášky č.  242/2006 Sb. a vyhlášky č. 18/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 a v § 11 odst. 2 se slovo „oddělení“ nahrazuje slovem „oddílu“.

2. V § 11 odst. 1 se slova „krizové oddělení“ nahrazují slovy „krizový oddíl“.

3. V § 15 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; ubytovací plocha připadající na jednoho obviněného však nesmí být menší než 3 m2…“.

4. V § 16 odst. 3 se slova „nebo k advokátovi, který jej zastupuje v jiné věci,“ zrušují.

5. V § 23 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „O propuštění obviněného z vazby správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li obviněný omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“.

6. V § 57 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) O přijetí obviněného do vazby a jeho přemístění na dobu delší než 7 dní správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li obviněný omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

7. V § 57 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

8. V § 78a odst. 4 a 8 se slova „zřízeno oddělení“ nahrazují slovy „zřízen oddíl“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku (39 změn) a trestního řádu (104 změny); změny nastávají také u zákona o soudnictví ve věcech mládeže), o výkonu trestu, o probační a mediační službě a u některých dalších zákonů. Změněny byly také 2 nařízení vlády a 2 vyhlášky. ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.