Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Právní aspekty hazardních her

Právní aspekty hazardních her

Monografie Právní aspekty hazardních her je prvním komplexním zpracováním herního práva po vydání zákona o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.), který překonal přes čtvrt století starý zákon o loteriích a výrazně pozměnil podnikatelské prostředí v oblasti hazardních her.

Monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které se vedle filosofického a historického úvodu zaměřují jak na soukromoprávní, tak na veřejnoprávní aspekty provozování hazardních her. Značnou část publikace zaujímá i výklad týkající se práva Evropské unie, které mělo na nově přijatou právní úpravu hazardních her podstatný vliv.

Publikace je určena všem, kdo hledají nejen komentář k ustanovením nového zákona o hazardních hrách, ale i širší náhledy na oblast hazardních her pojímané v souvislostech. Bude jistě vítaným podrobným zdrojem informací pro státní orgány aplikující právo (obecní úřady, celní úřady, Ministerstvo financí), advokáty, pro provozovatele hazardních her a další zájemce o danou problematiku. Třebaže nejde o typickou učebnici, může být vítanou doplňující studijní pomůckou i pro studenty.

autoři: Jiří Rajchl, Květoslav Kramář, Jan Malíř; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 4. 2018, 480 stran
ISBN: 978-80-7552-646-5

Cena: 640 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah
O autorech - str. XII
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Předmluva - str. XVI
1 Pojem hry a hazardní hry - str. 1
1.1 Pojem hry v obecném významu - str. 1
1.2 Charakteristické znaky hry v obecném smyslu v dílech tří slavných autorů - str. 8
1.3 Pojem hazardní hry - str. 16
1.4 Tradiční klasifikace hazardních her - str. 29
1.5 Společenská potřeba právní úpravy hazardních her - str. 34
2 Vývoj soukromoprávní úpravy sázek a her - str.  49
2.1 Počátky právní úpravy na našem území - str.  49
2.2. Právní úprava v rakouském Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811 - str. 50
2.3 Právní úprava v občanském zákoníku z roku 1950 - str. 54
2.4 Právní úprava v občanském zákoníku z roku 1964 - str. 54
3 Současná soukromoprávní úprava od roku 2014 - str. 
3.1 Sázka - str. 57
3.2 Hra - str. 60
3.3 Los - str. 65
3.4 Vztah sázky a hry k jiným smluvním typům - str.  67
3.5 Diferenční obchody - str. 70
3.6 Burzovní obchody - str. 71
3.7 Neplatnost z důvodu jistoty o výsledku - str. 73
3.8 Soudní nevymahatelnost výhry - str. 76
3.9 Možnost zpětného vymáhání výhry - str.  80
3.10 Možnost snížení předané výhry - str. 83
3.11 Nevymahatelnost pohledávek ze zápůjček a z úvěrů - str. 84
3.12 Zákaz zajištění některých pohledávek - str. 86
3.13 Výluky u her podléhajících úřednímu povolení - str. 88
4 Působení veřejnoprávní úpravy hazardních her - str. 95
4.1 Nástin vývoje veřejnoprávní úpravy hazardních her na našem území - str. 95
4.2 Přijetí nového herního zákona a vymezení jeho působnosti - str. 102
4.3 Soukromé uskutečňování versus veřejné provozování - str. 103
4.4 Pojem provozování v herním zákoně - str. 108
4.5 Klasifikace hazardních her v herním zákoně - str. 112
4.6 Vymezení pojmů herní plán, účastník hazardní hry a sázející, sázka a vklad - str. 115
4.7 Přechodná ustanovení aneb souběh působení loterního zákona a herního zákona - str. 118
4.8 Problematika spotřebitelských soutěží - str. 123
4.9 Kvízomaty aneb pokusy o obcházení veřejnoprávní úpravy - str. 130
5 Oprávnění k provozování hazardních her - str. 133
5.1 Osoba provozovatele - str. 136
5.2 Řízení o žádosti o vydání základního povolení - str. 145
5.3 Vydání základního povolení a jeho pozdější změny - str. 148
5.4 Oprávnění k provozování tomboly a turnaje malého rozsahu - str. 150
6 Herní prostor a jeho povolování - str. 153
6.1 Herna a kasino - str. 153
6.2 Umístění herního prostoru - str. 156
6.3 Některé požadavky na herní prostory - str. 159
6.4 Obecně závazné vyhlášky obcí o regulaci herních prostorů - str. 161
6.5 Výluky z herních prostor - str. 175
7 Provozování hazardních her prostřednictvím internetu - str. 177
7.1 Provozování hazardních her prostřednictvím internetu do 31. 12. 2016 - str. 177
7.2 Provozování hazardních her prostřednictvím internetu dle herního zákona - str. 180
7.3 Opatření proti nelegálnímu provozování her prostřednictvím internetu - str. 187
8 Průběh provozování hazardních her - str. 191
8.1 Některá obecná pravidla pro všechny druhy her - str. 191
8.2 Pravidla pro jednotlivé druhy her - str. 195
8.3 Opatření pro odpovědné hraní - str. 204
8.4 Právní úprava reklamy v oblasti hazardních her - str. 206
8.5 Nástin právní úpravy daní v oblasti hazardních her - str. 208
9 Správní dozor - str. 213
9.1 Správní dozor v systematice loterního zákona a herního zákona - str. 213
9.2 Obecně o institutu správního dozoru a o struktuře právní úpravy správního dozoru - str.  215
9.3 Úprava správního dozoru podle loterního zákona a podle herního zákona - str. 219
10 Trestní odpovědnost v souvislosti s provozováním hazardních her - str. 305
11 Právo Evropské unie a jeho vliv na vnitrostátní právní úpravu provozování hazardních her - str. 313
11.1 Úvod - str. 313
11.2 Působnost ustanovení o vnitřním trhu a dalších ustanovení týkajících se hospodářské integrace ve vztahu k přeshraničnímu provozování hazardních her - str. 317
11.3 Důsledky působnosti ustanovení o volném pohybu služeb pro přeshraniční provozování hazardních her na pravomoc členských států regulovat hazardní hry: zákaz překážek pro přeshraniční provozováníhazardních her a výjimky z tohoto zákazu - str. 347
11.4 Přehled konkrétních opatření omezujících přeshraniční provozování hazardních her a sázek a jejich slučitelnosti s unijním právem - str. 372
11.5 Psané unijní právo a hazardní hry - str.  419
11.6 Shrnutí - str. 429
12 Další mezinárodní závazky a jejich vliv na vnitrostátní právní úpravu provozování hazardních her - str. 433
12.1 Úvod - str.  433
12.2 Mezinárodní právo lidských práv - str. 434
12.3 Právo Světové obchodní organizace - str.  441
12.4 Shrnutí - str. 447
Přehled hlavních evropských a mezinárodních rozhodnutí vztahujících se k přeshraničnímu provozování hazardních her - str. 448
Seznam literatury - str. 450
Věcný rejstřík - str. 456

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1408 - Hazardní hry, Daň z hazardních her

ÚZ č. 1408 - Hazardní hry, Daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje předpisy regulující hazardní hry – zejména zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her. Zákon o hazardních hrách je od ledna 2021 dotčen obrovskou novelou, která mění a doplňuje 90 míst zákona a zavádí některé zcela nové principy a režimy, které se ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.