Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 24/2023 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2023, číslo 18, ze dne 22. 12. 2023

24

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Dle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 celních úřadů v místě krajů a Celní úřad Praha Ruzyně (s územní působností na Letišti Václava Havla Praha).

Pro přehledné zobrazení přeplatků a nedoplatků, které jsou evidovány celními úřady a pro zobrazení platebních údajů k možnému uhrazení existujících nedoplatků u jednotlivých celních úřadů, je možné využít cPortál – Moje přeplatky a nedoplatky. Ke snadné orientaci při vyřizování celních záležitostí u zásilek ze zemí mimo EU lze využít webový portál Celnička.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně, výjimky jsou zveřejněny na úřední desce celního úřadu. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je určena (předčíslí bankovního účtu). Správné určení platby a její správné nasměrování znamená zaplatit na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt. Každý celní úřad má svou unikátní matrikovou část bankovního účtu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu obsahuje předčíslí bankovního účtu, matrikovou části účtu (tzn. druhou část čísla účtu za pomlčkou) a kód banky.

Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají celní úřady vedeny účty (kód 0710).

Příklad (jedná se o fiktivní číslo účtu):

3754-27777777/0710

Při platbě uvádějte variabilní symbol, což je u

fyzické osoby a podnikající fyzické osoby rodné číslo,
právnické osoby identifikační číslo plátce,
registrovaného plátce daní daňové identifikační číslo,
ostatních případů variabilní symbol uvedený v rozhodnutí celního úřadu.

Specifický symbol se vyplňuje pouze v případě platby za

zajištění dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně, specifický symbol určí celní úřad,
úhradu zajištění dle zákona o spotřebních daních, úhradu kauce dle zákona o pohonných hmotách nebo zákona o povinném značení lihu, specifický symbol určí celní úřad.

Do zprávy lze nepovinně uvést případné další doplňující údaje k platbě

Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet celního úřadu.

Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

Název celního úřadu Matriková část bankovního účtu
(část za pomlčkou)
Celní úřad pro Jihomoravský kraj 17721621
Celní úřad pro Jihočeský kraj 17720231
Celní úřad pro Karlovarský kraj 17722341
Celní úřad pro Královéhradecký kraj 37720511
Celní úřad pro Liberecký kraj 27727461
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj 97729761
Celní úřad pro Olomoucký kraj 27729651
Celní úřad pro Pardubický kraj 7724511
Celní úřad pro Plzeňský kraj 7721361
Celní úřad pro hlavní město Prahu 67724011
Celní úřad Praha Ruzyně 47728111
Celní úřad pro Středočeský kraj 77724111
Celní úřad pro Ústecký kraj 27720411
Celní úřad pro Kraj Vysočina 17725681
Celní úřad pro Zlínský kraj 7725661

Přehled předčíslí bankovních účtů a druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy ČR ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Název bankovního účtu Předčíslí
bankovního
účtu
Vymáhání a exekuce 35
Daň z elektřiny 609
Daň ze zemního plynu 617
Daň z pevných paliv 625
Vymáhání pro úřady práce 668
Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu 756
Vracení spotřební daně z minerálních olejů ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil ČR 764
Vracení spotřební daně osobám požívajících výsad a imunit 772
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Pokuty a náklady řízení uložené obcí (příjem obce) 1708
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (rozpočet obce) 1759
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 1783
Justiční pohledávky uložené soudy – pokuty 1812
Justiční pohledávky uložené soudy – náklady 1820
Justiční pohledávky uložené Vězeňskou službou 1839
Daň z ostatních tabákových výrobků (mimo TN) 1863
Daň z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky (mimo TN) 1871
Daň ze zahřívaných tabákových výrobků (mimo TN) 1898
Pokuty za kontrolní vážení dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 2620
Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 2700
Poplatky z biopaliv 2719
Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 2778
Dopravní prostředky pro obec 2807
Odvody nadměrného a neoprávněného majetkového prospěchu (pouze u CÚ pro hlavní město Prahu a CÚ pro Kraj Vysočina) 2874
Justiční pohledávky – soudní poplatky 2882
Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince 3615
Správní poplatky 3711
Pokuty v příkazním řízení na místě zaplacené a terminály 3746
Pokuty ve správním řízení na místě nevybrané 3754
Poplatky dle z. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon 3770
Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 3797
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Pokuty uložené v souvislosti s hazardem 4837
Odnětí dotací dle z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (pouze u CÚ pro hlavní město Prahu) 4845
Tabákové nálepky pro daň z ostatních tabákových výrobků (pouze u CÚ pro Středočeský kraj) 4888
Tabákové nálepky pro daň z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky (pouze u CÚ pro Středočeský kraj) 4896
Pokuty uložené za porušení předpisů k ochraně životního prostředí (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce) 5610
Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla 5792
Justiční pohledávky, peněžitý trest příjem SR (pouze u CÚ pro Jihomoravský kraj) 5864
Depozitní účet, cizí prostředky 6015
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách 6701
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů (100% rozpočet SFŽP) 6728
Pokuty dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 6736
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce) 6744
Poplatky dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech 6752
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (100% rozpočet SFŽP) 6795
Souhrnný účet příjmů z celního řízení 7771
Poplatky dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 8707
Odvody za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 8715
Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 8723
Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4) 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích 8766
Pokuty dle z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 8790
Registrační a evidenční poplatky dle § 30 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech 9697
Pokuty dle z. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 9718
Pokuty dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (mimo rozpočet obce) 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 9734
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 9742
Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 9769
Pokuty dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (100% rozpočet SFŽP) 9785
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách 9793
Vracení spotřební daně z minerálních olejů 10751
Vymáhání pro obce 11703
Spotřební daň z tabákových výrobků – tabákové nálepky (pouze u CÚ pro Středočeský kraj) 14760
Spotřební daň ze surového tabáku a daně ze zahřívaných tabákových výrobků 24766
Zajištění daně 40037
Vracení daně z elektřiny osobám požívajících výsad a imunit 50606
Vracení daně z plynů osobám požívajících výsad a imunit 50614
Vracení daně z pevných paliv osobám požívajících výsad a imunit 50622
Zvláštní prostředky dle z. č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 106) 60038
Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků (pouze u CÚ pro Středočeský kraj) 64768
Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád 70033
Zvláštní prostředky – kauce dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 90034
Vracení daně z ostatních benzínů 95791
Pokuty – emise skleníkových plynů 97770
Pokuty za dopravní přestupky (pouze u CÚ pro hlavní město Prahu) 140038
Justiční pohledávky, peněžitý trest příjem dle zákona č. 59/2017 Sb. (pouze u CÚ pro Jihomoravský kraj) 160039

Specifické podmínky úhrady prostřednictvím platebních terminálů Celní správy ČR

Celní úřady přijímají například platební karty typu Mastercard, Maestro a Visa. Přesnější informace o typu platebních karet, které jsou akceptovány, sdělí celní úřad.

Používání platebních terminálů je v souladu s § 56 odst. 1 písm. f) zákona č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, omezeno jen na vybrané druhy příjmů celních úřadů.

Platba prostřednictvím platební karty je umožněna výlučně u těchto druhů daní:

Clo a daně, u kterých stanoví hmotněprávní předpis, že se pro správu daní použije ustanovení o správě cel, a příslušenství cla a daní (dále jen „celní dluh"). Úhrady celního dluhu jsou přijímány na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 7771.
Správní poplatky. Správní poplatky lze uhradit platební kartou pouze na pokladnách správce daně, mimo úhrady správního poplatku za náhradní vstupní povolení ve smyslu ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, který je umožněno hradit, dle potřeby, i mimo celní úřad. Úhrady správních poplatků jsou přijímány na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 7771.
Pokuty uložené v příkazním řízení Celní správou ČR na místě zaplacené. Úhrada pokut uložených v příkazním řízení, které budou zaplaceny na místě, je přijímána na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 3746.
Kauce uložené dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto kauce je umožněno hradit na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 90034.

Používání platebních karet je dále vázáno na tyto podmínky:

Na jednom platebním terminálu je dovoleno v jeden den přijmout platby od jednoho subjektu na jeden druh příjmů (příslušný bankovní účet) v maximální úhrnné výši 100.000 Kč.
Úhrada prostřednictvím platební karty může být správcem daně odmítnuta z technických důvodů (porucha platebních terminálů, výpadek signálu mobilního operátora, poškození platební karty, nečitelnost údajů na platební kartě, absence podpisu držitele platební karty), dále při podezření ze zneužití platební karty, nebo v případě, kdy je plátce požádán o předložení dokladu totožnosti a doklad totožnosti nepředloží.
Platby na stabilních pokladních místech (pokladna celního úřadu) jsou umožněny pouze v pracovní době správce daně.

Specifické podmínky úhrady mezinárodním bezhotovostním platebním stykem

V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou strukturu.

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura IBAN s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky.

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:

2 znaky – kód země
2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
4 znaky – kód banky
6 znaků – předčíslí bankovního účtu (PBÚ)
10 znaků – číslo účtu (matrika celního úřadu)

Příklad tvaru čísla účtu v tuzemském styku: 3754-277777777/0710 (jedná se o fiktivní číslo účtu)
Příklad čísla účtu ve tvaru IBAN: CZ65 0710 0037 5400 2777 7777 (jedná se fiktivní číslo účtu)

Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci „Platební styk" v nabídce „IBAN" je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:

První část čísla účtu (= předčíslí)
Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu)
Kód banky (= 0710)

V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP (je v kalkulátoru ČNB generovaný současně s IBAN).

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.