Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


13

ROZHODNUTÍ
o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události

Č. j. 15195/2020/3901-4
PID: MFCRAXHAWP

Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"),

takto:

I. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu, za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 18. 8. 2020,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2019;

II. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu, za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 nejpozději dne 18. 8. 2020,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019;

III. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle § 32 a 33 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí"), v jejichž případě lhůta k podání daňového přiznání uplyne v období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 31. 12. 2020,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání tohoto daňového přiznání;

IV. Daňovým subjektům platícím daň z nabytí nemovitých věcí podle § 135 odst. 3 daňového řádu nebo platícím daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy podle § 44 zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020, za podmínky, že k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň dojde nejpozději dne 31. 12. 2020,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na této dani nebo na záloze, jejímž prostřednictvím se tato daň platí;

V. Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání dále vyjmenovaného zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu, u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty") v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020:

- Testovací soupravy COVID-19 pro diagnostické reagencie založené na testu nukleové kyseliny pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), které lze zařadit pod číselné označení zboží uvedené v příloze I. nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění (dále jen „kód nomenklatury celního sazebníku"), 3822 00;
- Testovací soupravy COVID-19 pro diagnostické reagencie založené na imunologických reakcích, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3002 15;
- Diagnostické testovací nástroje a přístroje COVID-19 používané v klinických laboratořích pro diagnostiku in vitro, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9027 80;
- Textilní obličejové masky / roušky, bez vyměnitelných filtrů nebo mechanických částí, včetně chirurgických roušek a jednorázových obličejových roušek z netkaných textilií, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6307 90;
- Plynové masky, s mechanickými částmi nebo vyměnitelnými filtry, pro ochranu před biologickými činiteli, kam se rovněž zahrnují masky obsahující ochranu očí nebo

 obličejové štíty, a to ty plynové masky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9020 00;

- Ochranné brýle a brýle, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9004 90;
- Plastové obličejové štíty zakrývající více než oblast očí, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3926 20;
- Plastové rukavice, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3926 20;
- Chirurgické rukavice z kaučuku, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 4015 11;
- Ostatní rukavice z kaučuku, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 4015 19;
- Pletené nebo háčkované rukavice, impregnované, povrstvené nebo potažené plasty nebo kaučukem, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6116 10;
- Textilní rukavice, jiné než pletené ani háčkované, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6216 00;
- Jednorázové síťky na vlasy, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6505 00;
- Ochranné oděvy pro chirurgické / lékařské použití vyrobené z plsti nebo netkaných textilií, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované z textilií kódů nomenklatury celního sazebníku 5602 nebo 5603, mezi které patří oděvy zhotovené z netkaných textilií, které jsou vyrobeny za použití technologie spunbond, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6210 10;
- Ostatní textilní ochranné oděvy zhotovené z pogumovaných textilií nebo tkanin, které jsou impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované z textilií kódů nomenklatury celního sazebníku 5903, 5906 nebo 5907, mezi které patří např. unisexový celotělový tkaný oblek impregnovaný plasty, které lze zařadit pod kódy nomenklatury celního sazebníku 6210 20, 6210 30, 6210 40 a 6210 50;
- Ochranné oděvy vyrobené z plastových fólií, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3926 20;
- Kapalinové teploměry s přímým čtením, mezi které patří standardní klinické rtuťové teploměry, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9025 11;
- Ostatní teploměry, mezi které patří digitální teploměry nebo infračervené teploměry pro měření na čele, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9025 19;
- Počítačové tomografické skenery (CT) využívající rotující rentgenový stroj k zobrazení vnitřních orgánů těla při diagnostice nemocí jako je pneumonie, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9022 12;
- Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) poskytující mimotělní srdeční a respirační podporu tím, že odebírá krev z těla pacienta a uměle odstraňuje oxid uhličitý a současně okysličuje červené krvinky, kterou lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 90,
- Lékařské ventilátory (umělé dýchací přístroje), které poskytují mechanickou ventilaci pohybem dýchaného vzduchu do a z plic, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9019 20;
- Ostatní přístroje pro kyslíkovou terapii včetně kyslíkových stanů, počítaje v to i rozpoznatelné části takových systémů, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9019 20;
- Elektrická nebo elektronická zařízení pro sledování onemocnění, stavu nebo jednoho či několika zdravotních parametrů v průběhu času, mezi která patří pulzní oxymetry nebo noční monitorovací stanice používané pro nepřetržité monitorování různých životních funkcí, která lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 19;
- Vata, gáza, obinadla, bavlněné náplasti a podobné výrobky impregnované nebo potažené farmaceutickými látkami nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej k léčebným účelům, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3005 90;
- Injekční stříkačky, též s jehlami, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 31;
- Kovové trubkové jehly a sešívací jehly, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 32;
- Jehly, katétry, kanyly a podobné výrobky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 39;
- Intubační soupravy, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 90;
- Papírová prostěradla, která lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 4818 90;

VI. Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží plátci, který je oprávněn k výrobě dále vyjmenovaného zboží, pokud dodané zboží bylo použito k výrobě dále vyjmenovaného zboží, nebo bezúplatné dodání dále vyjmenovaného zboží, u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020:

- Alkoholový roztok - nedenaturovaný, obsahující 80 % obj. nebo více ethylalkoholu, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 2207 10;
- Alkoholový roztok - nedenaturovaný, 75 % ethylalkoholu, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 2208 90;
- Dezinfekční prostředek na ruce - roztok nebo gel obecně používaný ke snížení infekčních činitelů na rukou, na bázi alkoholu, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;
- Ostatní dezinfekční přípravky - v úpravě nebo v balení pro drobný prodej jako jsou ubrousky impregnované alkoholem nebo jinými dezinfekčními prostředky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;
- Lékařské, chirurgické nebo laboratorní sterilizátory - fungující na principu páry nebo vroucí vody, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 8419 20;
- Peroxid vodíku předkládaný ve velkém - ve velkém H2O2 též ztužený močovinou, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 2847 00;
- Peroxid vodíku předkládaný jako lék - H2O2 upravený pro vnitřní nebo vnější použití jako lék, včetně antiseptika na kůži, a to v odměřených dávkách nebo upravený ve formě nebo v balení pro drobný prodej (včetně přímo pro nemocnice) pro takové použití, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3004 90;
- Peroxid vodíku upravený v dezinfekčních přípravcích pro čištění povrchů - H2O2 upravený jako čistící roztok pro povrchy nebo zařízení, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;
- Ostatní chemické dezinfekční prostředky - v úpravě nebo v balení pro drobný prodej jako dezinfekční prostředky nebo jako dezinfekční přípravky, obsahující alkohol, roztok benzalkoniumchloridu nebo peroxykyseliny, nebo ostatní dezinfekční prostředky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;

VII. Všem daňovým subjektům

promíjím

1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník"), za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu, za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020;

2. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101 k zákona o dani z přidané hodnoty, za podmínky, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následnému podání souvisejícího kontrolního hlášení došlo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 a žádost o prominutí pokuty bude podána v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020;

3. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. d) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí, za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020;

4. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku, za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie"), za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020;

5. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie, za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020;

6. správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, za podmínky, že žádost o jeho vydání bude podána v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020;

VIII. Daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020;

IX. Daňovým subjektům, s výjimkou daňových subjektů, které jsou vybranými subjekty ve smyslu § 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Finanční správě České republiky"), podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 daňového řádu, za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 18. 8. 2020,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2019;

X. Daňovým subjektům, s výjimkou daňových subjektů, které jsou vybranými subjekty ve smyslu § 11 zákona o Finanční správě České republiky, podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 daňového řádu, za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 nejpozději dne 18. 8. 2020,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019;

XI. Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 nebo 2 daňového řádu, u nichž došlo ve zdaňovacím období roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů"), na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za podmínky, že k podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2018 dojde z důvodů uvedených v § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů nejpozději dne 18. 8. 2020,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2018;

XII. Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 nebo 2 daňového řádu, u nichž došlo ve zdaňovacím období roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona o daních z příjmů na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za podmínky, že k úhradě v této souvislosti doměřené daně z příjmů za zdaňovací období roku 2018 dojde nejpozději dne 18. 8. 2020,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2018, který se váže k části daně doměřené z důvodu změny způsobu uplatňování výdajů nebo zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích;

XIII. Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 nebo 2 daňového řádu, kterým podle § 38v zákona o daních z příjmů vznikla povinnost oznámit příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019, za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 18. 8. 2020,

promíjím

pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona o daních z příjmů vzniklou za nesplnění této povinnosti;

XIV. Plátcům daně podávajícím vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 zákona o daních z příjmů za podmínky, že k podání vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 došlo nejpozději dne 31. 5. 2020,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání tohoto vyúčtování za zdaňovací období roku 2019.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

Odůvodnění:

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků. Toto rozhodnutí částečně (výroky I až VII rozhodnutí) navazuje na již vydaná rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně dle § 260 daňového řádu a doplňuje stávající individuální instituty umožňující eliminovat negativní efekt spojený s úhradou daní a záloh.

Předmětným rozhodnutím, s ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-CoV-2, dojde k prodloužení lhůty stanovené ke splnění podmínek pro prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a s pozdní úhradou této daně u poplatníků, kteří mají povinnost podat daňové přiznání ve lhůtě dle § 136 odst. 1 daňového řádu, tj. do 1.4. 2020, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 18. 8. 2020 (dosud bylo prominutí na základě rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-7108/2020/3901-2 ze dne 16. 3. 2020 podmíněno splněním uvedených povinností nejpozději dne 1. 7. 2020). Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 18. 8. 2020 bez sankce.

Období tolerance zde bylo sjednoceno s novým prominutím příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a s pozdní úhradou této daně poplatníkům, kteří mají povinnost podat daňové přiznání ve lhůtě dle § 136 odst. 2 daňového řádu, a bylo zvoleno s přihlédnutím k § 21 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie viru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie viru SARS-CoV-2“), který prodlužuje zákonnou lhůtu k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

Obdobně bude prodloužena lhůta ke splnění podmínek pro prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí, a to do dne 31. 12. 2020 (dosud bylo prominutí na základě rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-7633/2020/3901-2 ze dne 24. 3. 2020 podmíněno splněním uvedených povinností nejpozději dne 31. 8. 2020). Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň, případně zálohu na daň, nejpozději do 31. 12. 2020 bez sankce.

S ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-CoV-2 dojde dále k prodloužení období, po které je plátcům prominuta daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání základních potřeb vyvolaných touto mimořádnou událostí. Rozhodnutím ministryně financí č. j. MF-8592/2020/39-2 ze dne 31. 3. 2020 došlo k hromadnému prominutí této daně po dobu nouzového stavu. Rozhodnutím se promíjí daň z přidané hodnoty, kterou jsou plátci povinni uplatnit při bezúplatném dodání tohoto základního zboží, popř. bezúplatném dodání zboží určeného pro jeho výrobu, a to od skončení nouzového stavu do 31. 7. 2020. V případě, že plátce dodá bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat prominutí podle tohoto rozhodnutí, bude mu nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění zachován.

Vymezení okruhu zboží, na které se prominutí vztahuje, vychází ze seznamu „Sazební zařazení zdravotnického materiálu v souvislosti s COVID-19 do nomenklatury HS“, zveřejněného na stránkách Celní správy České republiky (https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialu-v-souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx).

Při dodání zboží, které má být použito pro výrobu dezinfekčních prostředků, je daň z přidané hodnoty prominuta pouze tehdy, pokud je dané zboží určeno k výrobě dezinfekčního prostředku, na který se toto prominutí primárně vztahuje, a zároveň je dodáno výrobci, který je oprávněn na základě příslušných právních předpisů dezinfekční prostředky vyrábět. Prominutí tak směřuje na ty výrobce, kteří mají k výrobě dezinfekčních prostředků povolení stanovená příslušnými právními předpisy. Dále bude daň z přidané hodnoty prominuta v případě, že bude bezúplatně dodáno zboží vyjmenované ve výroku VI tohoto rozhodnutí. Nezbytnou podmínkou je skutečnost, že plátce, na jehož zboží se vztahuje prominutí daně z přidané hodnoty, byl oprávněn uplatnit si z předmětného zboží odpočet daně.

Omezení období do 31. 7. 2020, po které lze hromadně prominout daň z přidané hodnoty, souvisí nepřímo s Rozhodnutím Komise (EU) 2020/941 ze dne 3. 4. 2020, kterým bylo České republice umožněno aplikovat do 31. 7. 2020 osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u dovozu stejného zboží, jež je bezúplatně dodáno osobám dotčeným nebo ohroženým rozšířením onemocnění COVID-19, či osobám zapojeným do boje proti rozšíření tohoto onemocnění.

Dále dojde k prominutí správních poplatků, resp. k prodloužení období, po které již byly správní poplatky prominuty na základě rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-7108/2020/3901-2 ze dne 16. 3. 2020, č. j. MF-7633/2020/3901-2 ze dne 24. 3. 2020 a č. j. MF-10021/2020/39-2 ze dne 15. 4 2020. Prominutí ve výroku vymezených správních poplatků se bude vztahovat na období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020. Důvodem prominutí je zpřístupnění příslušných institutů pro daňové subjekty, jejichž plnění povinností bylo ztíženo v důsledku šíření viru SARS-CoV-2. Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována. Pouze správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k zákona o dani z přidané hodnoty bude v období od 1. 8. 2020 do 31.12 2020 prominut za předpokladu, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následnému podání souvisejícího kontrolního hlášení došlo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

Ministryně financí se dále s ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-CoV-2 na činnost daňových subjektů, daňových poradců a účetních rozhodla přistoupit k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky v případech, kdy bylo v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 daňovému subjektu na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. Tím dojde ke snížení administrativní zátěže daňových subjektů při podávání žádostí o individuální prominutí úroku a správců daně při jejich posuzování. Prominutí bude časově omezeno (od vyhlášení nouzového stavu do 31. 12. 2020) a bude dopadat na veškeré daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na veškeré daňové subjekty; k akcesorickému prominutí úroku dojde vždy u té daně, u které došlo k posečkání.

Tímto rozhodnutím dále nově dojde k prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a s pozdní úhradou této daně u poplatníků, kteří mají povinnost podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě dle § 136 odst. 2 daňového řádu, tj. do 1. 7. 2020, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 18. 8. 2020. Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 18. 8. 2020 bez sankce. Období tolerance bylo zvoleno s přihlédnutím k § 21 zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie viru SARS-CoV-2.

Z tohoto plošného prominutí jsou vyňaty subjekty, jejichž příslušným správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Tyto subjekty mohou v případě, že naplní podmínky pro prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, žádat správce daně standardním způsobem o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání dle § 36 odst. 4 daňového řádu.

Předmětným rozhodnutím dále dojde k prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním dodatečného daňového tvrzení k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 a s pozdní úhradou této daně u poplatníků, u nichž došlo v průběhu zdaňovacího období roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona o daních z příjmů na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za podmínky, že ke splnění uvedených povinností dojde nejpozději dne 18. 8. 2020. Podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů je lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání ve smyslu tohoto ustanovení navázána na lhůtu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo. Důvodem pro prominutí příslušenství daně je tedy zachování stejné tolerance, jaká je tímto rozhodnutím nastavena pro podání daňových přiznání k dani z příjmů.

Předmětným rozhodnutím dojde též k prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona o daních z příjmů, za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 18. 8. 2020. Podle § 38v zákona o daních z příjmů je lhůta pro oznámení osvobozeného příjmu ve smyslu tohoto ustanovení navázána na lhůtu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byl příjem přijat. Důvodem pro prominutí pokuty je tedy zachování stejné tolerance, jaká je tímto rozhodnutím nastavena pro podání daňových přiznání k dani z příjmů.

Konečně pak bude předmětným rozhodnutím, s ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-CoV-2, prominuta pokuta za opožděné vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybíraná srážkou formou záloh odváděná plátcem daně, za podmínky, že k podání tohoto vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 došlo nejpozději dne 31. 5. 2020. Tímto způsobem bylo fakticky umožněno podat vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh později bez sankce. Plátcům, kteří již pokutu za opožděné vyúčtování uhradili, bude pokuta vrácena.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.