Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky

Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky

Předkládaná publikace se věnuje financování zdravotnictví, tedy odvětví, které má už odedávna zásadní civilizační význam. Důležitost tématu podtrhuje fakt, že výdaje na zdravotnictví jsou v současnosti významnou položkou veřejných rozpočtů – otázka, kde vzít peníze na zdravotnictví, je tak evergreenem odborných i laických diskusí. V knize jsou zmapována specifika zdravotní péče, z nichž je odvozeno inovativní rozčlenění zdravotnických systémů na univerzální a volitelnou část. Publikace nabízí unikátní výběr a pečlivé rozpracování teoretických konceptů utříděných tak, aby poskytly podložené vysvětlení řady často diskutovaných dilemat, jako je optimální počet zdravotních pojišťoven, rozsah spoluúčasti pacientů, výše plateb za státní pojištěnce, efektivnost výdajů na zdravotnictví, charakter solidarity ve zdravotnictví nebo role státu ve zdravotnictví. Přivádí do české odborné literatury pojem fiskálního prostoru pro zdravotnictví a navrhuje cestu jeho optimalizace v rámci českých veřejných financí. V neposlední řadě představuje také reálné možnosti využití soukromých zdrojů v českém zdravotnictví.

Zpracování knihy vychází z více než dvacetiletých zkušeností autora s ekonomií zdravotnictví a zdravotní politikou. Je psána pochopitelným, čtivým způsobem a poskytuje spolehlivé vodítko v leckdy spletité problematice financování zdravotnictví, které dokresluje také množství průvodních grafů a schémat.

Je určena jak vysokoškolským studentům ekonomických a zdravotnických oborů, tak i pracovníkům ve zdravotnictví a dalším zájemcům o porozumění fungování zdravotnických systémů z řad široké veřejnosti. 

autor: Jan Mertl; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 10. 2022, 264 stran
ISBN: 978-80-7676-505-4

Cena: 495 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
1 Teoreticko-metodologická východiska - str. 13
2 Významné koncepty a mechanismy ve zdravotnictví - str. 23
2.1 Determinanty zdraví - str. 23
2.2 Ekonomické charakteristiky zdravotní péče - str. 25
2.3 Hodnotové rámce ve zdravotnictví - str. 36
2.4 Co pacient musí, chce a může mít - str. 39
2.5 Univerzální a volitelná část systému - str. 41
2.5.1 Možnost variability v rámci univerzální části systému - str. 48
2.5.2 Mechanismy kontroly nákladů v obou částech systému - str. 49
2.6 Neziskový princip ve zdravotnictví - str. 51
2.7 Zdravotnický systém - str. 52
2.7.1 Dobré správcovství (stewardship) - str. 55
2.7.2 Dobré vládnutí (governance) - str. 55
2.7.3 Vstřícnost (responsiveness) - str. 57
2.7.4 Odolnost (resilience) - str. 57
2.7.5 Účinnost a efektivnost (efficiency, effectiveness) - str. 58
3 Zdroje financování zdravotnických systémů - str. 61
3.1 Princip solidarity - str. 61
3.2 Zdroje financování univerzální části systému - str. 63
3.2.1 Všeobecné daně - str. 63
3.2.2 Účelové („omašličkované“) zdravotní daně - str. 63
3.2.3 Sociální pojištění - str. 64
3.2.4 Nominální zdravotní pojištění - str. 65
3.2.5 Poplatky a doplatky - str. 65
3.3 Zdroje financování volitelné části systému - str. 66
3.3.1 Soukromé pojištění - str. 66
3.3.2 Zdravotní spoření - str. 67
3.3.3 Přímé platby - str. 67
3.4 Transformace sociálního zdravotního pojistného do zdanění příjmů - str. 68
3.5 Fiskální prostor pro zdravotnictví - str. 72
3.5.1 Trojúhelníkový graf fiskálního prostoru - str. 77
3.5.2 Fiskální modely - str. 79
3.6 Struktura plátců v univerzální části systému - str. 83
3.6.1 Systém jednoho plátce (single-payer) - str. 84
3.6.2 Systém více plátců (multi-payer) - str. 85
3.7 Specifika soukromého zdravotního pojištění - str. 91
3.7.1 Zjišťování a ocenění zdravotního rizika - str. 92
3.7.2 Volitelné zdravotní pojištění - str. 97
4 Typologický a kvantitativní pohled na zdravotnictví - str. 100
4.1 Přístupy k typologii - str. 100
4.2 Makroekonomické a zdravotnické ukazatele - str. 105
5 Konfigurace vybraných zdravotnických systémů - str. 117
5.1 Spojené státy americké - str. 117
5.1.1 Zdroje a schémata financování - str. 118
5.1.2 Pozice pacientů - str. 123
5.1.3 Zdravotnická zařízení - str. 125
5.2 Nizozemsko - str. 126
5.2.1 Zdroje a schémata financování - str. 127
5.2.2 Pozice pacientů - str. 129
5.2.3 Zdravotnická zařízení - str. 130
5.3 Německo - str. 131
5.3.1 Zdroje a schémata financování - str. 134
5.3.2 Pozice pacientů - str. 135
5.3.3 Zdravotnická zařízení - str. 137
5.4 Velká Británie - str. 138
5.4.1 Zdroje a schémata financování - str. 140
5.4.2 Pozice pacientů - str. 142
5.4.3 Zdravotnická zařízení - str. 142
5.5 Komparace a syntéza typických prvků - str. 145
6 Implikace pro český zdravotnický systém - str. 148
6.1 Změny sociálně-ekonomického pojetí zdravotní péče - str. 148
6.1.1 Vývoj standardu, „nestandardu“ a nadstandardu v českém zdravotnictví - str. 149
6.1.2 Modely optimálního členění a financování zdravotní péče v českém kontextu - str. 154
6.2 Fiskální prostor pro univerzální část systému - str. 156
6.2.1 Racionalizace dolní hranice sazby zdravotní daně - str. 160
6.2.2 Možné směry implementace do existujícího daňového systému - str. 167
6.2.3 Vyrovnávání ekonomického cyklu na úrovni zdravotních pojišťoven - str. 173
6.2.4 Přerozdělení zdrojů a centrální fond veřejného zdravotního pojištění - str. 177
6.2.5 Dopady epidemie covid-19 na český fiskální prostor - str. 178
6.3 Model více pojišťoven s institucionální autonomií financovaný z veřejných zdrojů - str. 183
6.4 Model řízený krajskými zdravotními správami a ministerstvem zdravotnictví - str. 187
6.5 Volitelná část systému - str. 189
6.5.1 Soukromé zdravotní připojištění - str. 190
6.5.2 Předplacené programy zdravotní péče - str. 192
6.6 Další cesta pro českou zdravotní politiku - str. 196
7 Shrnutí hlavních poznatků aneb co z toho vyplývá - str. 202
Slovníček anglických výrazů a termínů - str. 215
Seznam obrázků a tabulek - str. 219
Summary - str. 223
Použitá literatura - str. 225
Příloha 1 – Doplňující statistické údaje - str. 247
Příloha 2 – Ukázky obsahu volitelných předplacených programů - str. 253
Věcný rejstřík - str. 261

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.