Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

DPH! 2023

DPH! 2023

Kniha DPH! 2023 přináší vysvětlení a 117 příkladů k DPH, které Vám pomohou nejen v praxi, ale také při zkouškách daňových poradců. Díky Olze Hochmannové, Marku Reinohovi a Ivaně Pilařové získáte cenné informace a příklady, které Vám pomohou prozkoumat svět DPH, od základních sazeb přes osvobození od daně až po přenesení daňové povinnosti. Navíc obsahuje 242 judikátů k DPH k bližšímu pochopení této problematiky. Společně s autory se vydáte na cestu za úspěšným podnikáním a bezproblémovým plněním daňových povinností. Kniha DPH! 2023 vás vybaví znalostmi a jistotou čelit změnám a výzvám, které DPH přináší. Zvládněte nástrahy daňového systému a využijte je ve svůj prospěch s touto podrobně zpracovanou a praktickou knihou.
Podle stavu k 1. 1. 2023

autoři: Ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha, Ing. Ivana Pilařová; vydal: Účetní portál a.s., podle stavu k 26. 4. 2023, 444 stran
ISBN: 978-80-7682-019-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Vysvětlivky - str. 10
Seznam právních předpisů a jejich zkratek - str. 11
Seznam příkladů - str. 13
Seznam judikatury - str. 17
Seznam odkazů - str. 31
Seznam zkratek - str. 33
I. Předmět daně, vynětí z předmětu daně, volba předmětu daně (§ 2–2b ZDPH) - str. 35
II. Osoba povinná k dani, ekonomická činnost, výkony veřejné správy, skupina (§ 5–5c ZDPH) - str. 38
III Plátci, obrat a identifikované osoby (§ 6–6j, § 4a ZDPH) - str. 42

III.1 Plátci - str. 42
III.2 Obrat - str. 44
III.3 Identifikované osoby - str. 45
IV. Místo plnění při dodání zboží (§ 7–8a ZDPH) - str. 48
IV.1 Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitostí - str. 48
IV.2 Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu - str. 55
IV.3 Místo plnění při prodeji zboží na dálku - str. 56
V. Místo plnění při poskytnutí služby, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží (§ 9–12 ZDPH) - str. 58
V.1 Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 58
V.2 Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi - str. 60
V.3 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci - str. 61
V.4 Místo plnění při poskytnutí přepravy osob - str. 62
V.5 Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy - str. 63
V.6 Místo plnění při poskytnutí stravovací služby - str. 64
V.7 Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku - str. 65
V.8 Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani - str. 66
V.9 Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani - str. 67
V.10 Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani - str. 67
V.11 Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země - str. 68
V.12 Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani - str. 68 
V.13 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 70
V.14 Místo plnění při dovozu zboží - str. 72
VI. Vymezení plnění (§ 13–20 ZDPH) - str. 74
VI.1 Dodání zboží a převod nemovitosti - str. 74
VI.2 Poskytnutí služby - str. 80
VI.3 Poukaz - str. 81
VI.4 Pořízení zboží z jiného členského státu - str. 82
VI.5 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu - str. 86
VI.6 Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské - str. 87
VI.7 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie - str. 88
VI.8 Dovoz zboží - str. 89
VII. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit (§ 20a–25 ZDPH) - str. 90
VII.1 Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 90
VII.2 Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 90
VII.3 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně - str. 93
VII.4 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží - str. 94
VII.5 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 94
VII.6 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 95
VII.7 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 96
VIII. Daňové doklady (§ 26–35a ZDPH) - str. 97
VIII.1 Daňový doklad - str. 97
VIII.2 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů - str. 97
VIII.3 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku - str. 98
VIII.4 Náležitosti daňového dokladu - str. 99
VIII.5 Náležitosti daňového dokladu skupiny - str. 100
VIII.6 Vystavování a náležitosti zjednodušeného daňového dokladu - str. 101
VIII.7 Splátkový kalendář - str. 101
VIII.8 Platební kalendář - str. 101
VIII.9 Souhrnný daňový doklad - str. 102
VIII.10 Doklad o použití - str. 102
VIII.11 Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 102
VIII.12 Daňový doklad při dovozu a vývozu - str. 102
VIII.13 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů - str. 104
VIII.14 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů - str. 105
VIII.15 Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 105
IX. Základ daně a výpočet daně (§ 36–41 ZDPH)  - str. 106
IX.1 Základ daně - str. 106
IX.2 Základ daně ve zvláštních případech - str. 109
IX.3 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby - str. 110
IX.4 Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění - str. 111
IX.5 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží - str. 111
IX.6 Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku a při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 116
IX.7 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně - str. 117
X. Oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad (§ 42–46g ZDPH)  - str. 118
X.1 Oprava základu daně a oprava výše daně - str. 118
X.2 Oprava výše daně v jiných případech - str. 120
X.3 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - str. 121
X.4 Opravný daňový doklad - str. 121
X.5 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 22
XI. Sazby daně (§ 47–49 ZDPH) - str. 126
XI.1 Sazby daně u zdanitelného plnění - str. 126
XI.2 Závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 129
XI.3 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení - str. 130
XI.4 Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení - str. 132
XII. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51–62 ZDPH) - str. 134
XII.1 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně - str. 134
XII.2 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek - str. 135
XII.3 Rozhlasové a televizní vysílání - str. 135
XII.4 Finanční činnosti - str. 136
XII.5 Penzijní činnosti - str. 138
XII.6 Pojišťovací činnosti - str. 138
XII.7 Dodání nemovité věci - str. 139
XII.8 Nájem nemovité věci - str. 141
XII.9 Výchova a vzdělávání - str. 143
XII.10 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží - str. 145
XII.11 Sociální pomoc - str. 148
XII.12 Provozování hazardních her - str. 148
XII.13 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně - str. 149
XII.14 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně - str. 151 
XIII. Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63–71h ZDPH) - str. 152
XIII.1 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně - str. 152
XIII.2 Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu - str. 152
XIII.3 Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 158
XIII.4 Osvobození od daně při vývozu zboží - str. 158
XIII.5 Osvobození při poskytnutí služby do třetí země - str. 161
XIII.6 Osvobození ve zvláštních případech - str. 162
XIII.7 Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - str. 163
XIII.8 Osvobození přepravy osob - str. 163
XIII.9 Osvobození od daně při dovozu zboží - str. 164
XIII.10Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím - str. 167
XIII.11 Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně - str. 168
XIV. Odpočet daně (§ 72–79e ZDPH)  - str. 169
XIV.1 Nárok na odpočet daně - str. 169
XIV.2 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně - str. 173
XIV.3 Oprava odpočtu daně - str. 176
XIV.4 Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 176
XIV.5 Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši - str. 177
XIV.6 Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši - str. 178
XIV.7 Vyrovnání odpočtu daně - str. 180
XIV.8 Úprava odpočtu daně - str. 182
XIV.9 Nárok na odpočet daně při registraci nebo snížení odpočtu daně při zrušení registrace plátce - str. 186
XV. Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně (§ 80–87 ZDPH) - str. 188
XV.1 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit - str. 188
XV.2 Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko - str. 189
XV.3 Vracení daně v rámci zahraniční pomoci - str. 189
XV.4 Vracení daně plátcům v jiných členských státech - str. 190
XV.5 Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě - str. 191
XV.6 Postup při vracení daně osobám registrovaným k dani v jiném členském státě - str. 192
XV.7 Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani - str. 192
XV.8 Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží - str. 193
XV.9 Vracení daně osobám se zdravotním postižením - str. 194
XV.10 Vracení daně ozbrojeným silám cizích států - str. 195
XV.11 Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně - str. 196
XV.12 Prodej zboží za ceny bez daně - str. 196
XVI. Zvláštní režimy (§ 89–92 ZDPH) -  str. 197
XVI.1 Zvláštní režim pro cestovní službu - str. 197
XVI.2 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi - str. 201
XVI.3 Zvláštní režim pro investiční zlato - str. 203
XVII. Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a–92i ZDPH) - str. 204
XVII.1 Základní ustanovení - str. 204
XVII.2 Dodání zlata - str. 206
XVII.3 Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu - str. 206
XVII.4 Dodání nemovité věci - str. 206
XVII.5 Poskytnutí stavebních nebo montážních prací - str. 206
XVII.6 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech - str. 208
XVII.7 Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu - str. 208
XVII.8 Mechanismus rychlé reakce - str. 209
XVII.9 Závazné posouzení - str. 209
XVIII. Správa daně v tuzemsku (§ 93, § 100–110 ZDPH)  - str. 210
XVIII.1 Správa daně celními úřady - str. 210
XVIII.2 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty - str. 210
XVIII.3 Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty - str. 211
XVIII.4 Obecná ustanovení o daňovém přiznání - str. .211
XVIII.5 Elektronická forma podání - str. 212
XVIII.6 Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání - str. 213
XVIII.7 Kontrolní hlášení - str. 214
XVIII.8 Souhrnné hlášení - str. 216
XVIII.9 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň - str. 217
XVIII.10 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - str. 218
XVIII.11 Přeplatek skupiny - str. 219
XVIII.12 Záloha na nadměrný odpočet - str. 220
XVIII.13 Zrušení registrace plátce z moci úřední - str. 221
XVIII.14 Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba - str. 221
XVIII.15 Zrušení registrace plátce na žádost - str. 222
XVIII.16 Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost - str. 223
XVIII.17 Zrušení registrace skupiny a zánik členství člena skupiny - str. 223
XVIII.18 Zrušení registrace identifikované osoby - str. 224
XVIII.19 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 224
XVIII.20 Ručení oprávněného příjemce - str. 226
XVIII.21 Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 226
XVIII.22 Zvláštní způsob zajištění daně - str. 228
XIX. Zvláštní režim jednoho správního místa (§ 110a–110zy ZDPH) - str. 232
XX. Závěrečné příklady k DPH -  str. 240
XX.1 Příklad č. 115 – Určení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb a dalších plnění - str. 240
XX.2 Příklad č. 116 – Změny ve vymezení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností v r. 2021 - str. 242
XX.3 Příklad č. 117 – Co je a není předmětem daně z přidané hodnoty a jak vypočítat obrat pro účely ZDPH - str. 243
XXI. Přílohy -  str. 249
XXI.1 Konec roku a DPH – 34 dotazů a odpovědí - str. 249
XXI.2 Dodací doložky INCOTERMS®2020 - str. 259
XXI.3 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – znění k 1. 1. 2023 včetně novely – zákon č. 284/2021 Sb. s účinností od 1. 7. 2023 - str. 265
XXI.4 Směrnice Rady 2006/112/ES – konsolidované znění k 1. 1. 2023 - str. 354
XXI.5 Nařízení Rady 282/2011 – konsolidované znění k 1. 1. 2023 - str. 419

Další nabídka k tématu

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona ...

Cena: 889 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.