Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady v 321 příkladech 2023

Cestovní náhrady v 321 příkladech 2023

Autor v této publikaci komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků.

Řešená témata
Autor uvádí řadu praktických příkladů týkajících se sjednání nebo zjištění pravidelného pracoviště, zjištění a prokazování výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a postup při jejím neposkytnutí, vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní jednotky. Podrobně také komentuje a představuje příklady poskytování cestovních náhrad při výkonu práce doma a z domova (home office), při přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance i v jiných složitějších případech, jako např. použití letadel v zahraničí apod.

Srozumitelné a přehledné členění pro snadnou orientaci
Komentář není v této příručce uveden po paragrafech, ale ve věcném členění – od vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp. jim je lze poskytnout, až po vypořádání nároku se zaměstnancem a jeho zaúčtování. Publikace obsahuje také pomocná a vysvětlující grafická znázornění k textu i příkladům. Součástí publikace je rovněž komentář a příklady složitějších případů včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání platebních karet k platbám v zahraničí. Uvedeny jsou i odkazy na příslušné judikáty a nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad.

S touto knihou si poradíte i tam, kde zákon mlčí
V publikaci je nejen řešení vycházející z platných právních předpisů, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí, přičemž je vždy uvedeno zdůvodnění příslušných postupů.

autor: Ing. Karel Janoušek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 1. 2023, 432 stran
ISBN: 978-80-7554-374-5

Cena: 589 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní slovo autora - str. 16
Použité zkratky - str. 18
V grafech použité ikony a zkratky - str. 19
Účty použité v příkladech - str. 20
1. Úvod - str. 21
1.1 Základní předpisy - str. 22
1.2 Základní pojmy - str. 27
1.3 Základní zásady - str. 30
1.3.1 Cestovní náhrady hradí zaměstnavatel - str. 30
1.3.2 Možná úprava výše cestovních náhrad - str. 31
1.3.3 Daňová uznatelnost cestovních náhrad a oprávněnost čerpání rozpočtu - str. 32
1.3.4 Prokazatelnost - str. 35
1.3.5 Každá pracovní cesta samostatně - str. 37
2. Komu cestovní náhrady přísluší - str. 38
2.1 Zaměstnanci - str. 40
2.2 Zaměstnanci z hlediska ZDP - str. 43
2.3 Jiné osoby - str. 45
3. Kdy a co zaměstnanci přísluší - str. 51
3.1 Cesty, při nichž zaměstnanci cestovní náhrady přísluší - str. 51
3.2 Druhy cestovních náhrad - str. 53
4. Pracovní cesty - str. 55
4.1 Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště - str. 60
4.2 Cesty na pravidelné pracoviště mimo rozvrh směn - str. 83
4.3 Cesty při práci z domova, na dálku - str. 90
4.4 Cesta zaměstnance k výkonu práce do jeho bydliště - str. 93
4.5 Cesty agenturních zaměstnanců - str. 99
5. Ostatní cesty - str. 104
5.1 Cestovní náhrady při přeložení zaměstnance - str. 104
5.2 Cestovní náhrady při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli - str. 105
5.3 Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání - str. 106
5.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 108
5.5 Cesty k návštěvě člena rodiny - str. 110
6. Podmínky konání pracovní cesty - str. 113
6.1 Místo nástupu a ukončení pracovní cesty - str. 126
6.2 Způsob dopravy - str. 140
6.3 Způsob ubytování - str. 141
6.4 Doba trvání pracovní cesty - str. 142
6.5 Přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance - str. 146
6.6 Vnitřní předpis o cestovních náhradách - str. 165
7. Náhrada jízdních výdajů - str. 168
7.1 Hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy a taxislužba - str. 168
7.2 Místní hromadná doprava - str. 175
7.3 Silniční motorová vozidla - str. 187
7.3.1 Vozidlo zaměstnavatele - str. 188
7.3.2 Vozidlo zaměstnance - str. 189
Základní náhrada - str. 191
Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty - str. 192
Použití soukromého vozidla na žádost zaměstnavatele a MHD - str. 198
7.4 Jiný než určený dopravní prostředek - str. 216
7.5 Neurčený dopravní prostředek - str. 220
8. Náhrada výdajů za ubytování - str. 222
9. Nutné vedlejší výdaje - str. 227
10. Stravné při tuzemské pracovní cestě - str. 238
10.1 Výše stravného - str. 239
10.2 Stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 246
10.2.1 Snížení stravného ve státní a příspěvkové sféře - str. 250
10.2.2 Snížení stravného v podnikatelské sféře - str. 251
10.3 Stravné při výkonu práce v bydlišti - str. 265
10.4 Stravné, strava, příspěvek na stravování - str. 266
11. Zahraniční pracovní cesty - str. 271
11.1 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě - str. 274
11.2 Zahraniční stravné - str. 275
11.2.1 Vznik práva na stravné za cestu na území České republiky - str. 277
11.2.2 Výše zahraničního stravného - str. 278
11.2.3 Doba, za kterou zaměstnanci zahraniční stravné nepřísluší - str. 279
11.2.4 Základní sazba zahraničního stravného - str. 280
11.2.5 Postup při stanovení výše zahraničního stravného - str. 281
11.3 Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 282
11.3.1 Snížení zahraničního stravného ve státní a příspěvkové sféře - str. 283
11.3.2 Snížení zahraničního stravného v podnikatelské sféře - str. 284
11.4 Příklady - str. 285
11.5 Cesty zaměstnanců cizinců - str. 326
11.6 Kapesné - str. 331
12. Záloha na pracovní cestu, její vyúčtování, vypořádání a účtování - str. 338
12.1 Záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje - str. 338
12.1.1 Postup při neposkytnutí zálohy - str. 340
12.1.2 Záloha na jiné výdaje - str. 341
12.2 Vyúčtování cestovních náhrad - str. 343
12.2.1 Zjištění výše doplatku nebo přeplatku - str. 347
12.2.2 Používání kurzů v etapě vyúčtování - str. 348
12.3 Používání platebních karet - str. 362
12.3.1 Kurzy pro přepočet měn při použití firemní platební karty - str. 363
12.3.2 Kurzy pro přepočet měn při použití soukromé platební karty - str. 364
12.4 Vypořádání nároku zaměstnance - str. 369
12.4.1 Zaokrouhlování - str. 372
12.5 Účtování o cestovních náhradách - str. 380
12.5.1 Používání kurzů při účtování - str. 381
12.5.2 Rozdíly mezi kurzy používanými při vyúčtování a při účtování - str. 384
12.5.3 Valutová pokladna - str. 385
12.6 Souhrnné příklady - str. 390
13. Paušalizace cestovních náhrad - str. 403
14. Další souvislosti - str. 410
14.1 Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad - str. 418
Přílohy - str. 423
Vyhláška č. 401/2022 Sb. - str. 424
Vyhláška č. 467/2022 Sb. - str. 430

Další nabídka k tématu

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2023

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2023

Jaroslava Pfeilerová - Anag, spol. s r. o.

Cestovní náhrady představují značnou část nákladů obchodních společností a organizací. Jedná se o rozsáhlou problematiku, která zasahuje do celé řady souvisejících oblastí. Cestovní náhrady je potřebné ... pokračování

Cena: 439 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.