Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  24
 
 
zpravodajství od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Koronavirová legislativa v uplynulém týdnu

Senát projednal návrhy tří zákonů; ke všem těmto zákonům připojil své pozměňovací návrhy a vrátil je Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání:
tisk 875 - zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020,
tisk 874 - zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,
tisk 868 - zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020.
Vývoj sledujeme a budeme o něm informovat na webových stránkách – zde.
 

Minulý týden také přinesl rozhodnutí vlády o pokračování programu Antivirus v obou režimech A i B do 31. srpna 2020 (původně měly být oba režimy ukončeny 31. května 2020).
 
Dobré dny Vám přeje
redakce Nakladatelství Sagit, a.s.
 
 

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Daňový liberační balíček III a pokračování programu Antivirus A i B do konce srpna 2020

Liberační balíček III Vláda schválila Liberační balíček III, který upravuje několik daňových úlev přijatých v rámci liberačních balíčků I a II. Liberační balíček III zejména prodlužuje: lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení této daně do 18. srpna 2020 (prominutím sankcí spojených s pozdějším podáním a placením daně), termín ...     ... více

redakční zpráva

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 15195/2020/3901-4,

o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události
V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s onemocněním COVID-19 ministryně financí s přechozím souhlasem vlády rozhodla o přijetí tzv. Liberačního balíčku III. ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 10. 6. 2020

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Vyhláška č. 269/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Tato novela je přijata v souvislosti s přípravou a realizací výstavby trasy linky D pražského metra, na které je navrhováno užití systému automatického metra bez přítomnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Nařízení vlády č. 270/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předmětem novely jsou legislativně technické změny vedoucí zejména k úpravě podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, tyto změny reagují na posunutí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 6. 2020

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář

Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování:
Co je součástí služeb realitního zprostředkovatele? Jaký je právní režim rezervační zálohy? Kdy jsou peníze převzaté realitním zprostředkovatelem úschovou? Kdo, ...     ... více

autor: Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 8. 6. 2020, cena: 490 Kč   NOVINKA

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020:

Soudce č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 6/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Obchodní právo č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020:

Částka 101/2020, rozeslaná dne 11. 6. 2020

269.   

VYHLÁŠKA ze dne 2. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka 102/2020, rozeslaná dne 11. 6. 2020

270.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. června 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

271.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 4. června 2020 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

272.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 4. června 2020 o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020:

Částka 13/2020, rozeslaná dne 11. 6. 2020

22.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020:

Číslo 9/2020, rozeslán dne 10. 6. 2020

13.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz